Tilaajille

Ikä­ih­mi­set­kin ta­paa­vat ver­kos­sa: mak­su­ton­ta ja hy­vin­voin­tia edis­tä­vää toi­min­taa yli kun­ta­ra­jo­jen – ­Veik­ko on vetänyt yh­teis­lau­lu­ja­kin

Etäohjatut tuokiot tarjoavat maksutonta, terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa kuntalaisille. Lisäksi tavoitteena on edistää asiantuntijuuden ja resurssien jakamista yli kuntarajojen. Tapaamisiin kaivataan lisää osallistujia. Kiinnostuneita kehotetaan ottamaan yhteyttä oman kunnan yhteyshenkilöön.

Rantalakeus
Veikko Keränen seuraamassa runoharrastajien etäohjattua esiintymistä.
Veikko Keränen seuraamassa runoharrastajien etäohjattua esiintymistä.
Kuva: Jenna Keränen

Helmikuusta 2022 Limingan, Kempeleen, Hailuodon ja Muhoksen kunnat ovat tarjonneet etäohjattuja tuokioita kuntien iäkkäille asukkaille kaksi kertaa viikossa. Yhteistyössä toteutettaviin tapaamisiin sisältyy liikuntaa, kulttuuria ja yleistä keskustelua.

– Perusperiaatteitamme, jotka toteutuvat jokaisessa kunnassa, ovat etäyhteyden avulla tapaaminen ja toiminnan maksuttomuus. Lähtökohtaisesti tavoittelemme toimintakyvyltään heikentyneitä ikäihmisiä, mutta kohderyhmän tavoittelussa ja käytännöissä voi olla hieman vaihtelua kuntien välillä, Muhoksen kunnan liikunnanohjaaja Sari Pekkala kuvailee.