Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vauvat
Laulut tukevat vauvan kielen kehitystä – lauluja kuulleilla vauvoilla aivot käsittelivät tehokkaammin äidinkielen puheääniä

Laulut tukevat vauvan kielen ke­hi­tys­tä – lauluja kuul­leil­la vau­voil­la aivot kä­sit­te­li­vät te­hok­kaam­min äi­din­kie­len pu­he­ää­niä

06.07.2023 15:00
Tilaajille
Julius Enojärvi, 4 kuukautta, osaa kellua ja sukeltaa – Vauvauinnin suosion salaisuus on yksinkertainen

Julius Eno­jär­vi, 4 kuu­kaut­ta, osaa kellua ja su­kel­taa – Vau­va­uin­nin suosion sa­lai­suus on yk­sin­ker­tai­nen

07.01.2023 15:00
Tilaajille
Tutkimus: äidin vahva kiintymyssuhde lapseen vaikuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen

Tut­ki­mus: äidin vahva kiin­ty­mys­suh­de lapseen vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti lapsen ke­hi­tyk­seen

29.07.2022 12:00
Liminkalainen Reeta vaihtoi kolmivuorotyöstä yrittäjäksi, mutta rakas ammatti säilyi –  "Kätilöys on minun vahvuuteni ja osa identiteettiäni"

Li­min­ka­lai­nen Reeta vaihtoi kol­mi­vuo­ro­työs­tä yrit­tä­jäk­si, mutta rakas ammatti säilyi –  "­Kä­ti­löys on minun vah­vuu­te­ni ja osa iden­ti­teet­tiä­ni"

26.07.2022 18:00
Tilaajille
Tyttövauva Soini on jo tottunut kunnalliseen päätöksentekoon – Lumijoella on kannustettu ottamaan perheen pienimpiä mukaan kokouksiin

Tyt­tö­vau­va Soini on jo tot­tu­nut kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon – Lu­mi­joel­la on kan­nus­tet­tu ot­ta­maan perheen pie­nim­piä mukaan ko­kouk­siin

20.01.2022 18:00
Tilaajille
Katso video: Sisarukset tekevät vauvantuoksuista työtä, jolle on tarvetta, sillä kokemukset ovat yksilöllisiä – "Minulla on viisi lasta ja viisi täysin erilaista imetyskokemusta"

Katso video: Si­sa­ruk­set tekevät vau­van­tuok­suis­ta työtä, jolle on tar­vet­ta, sillä ko­ke­muk­set ovat yk­si­löl­li­siä – "Mi­nul­la on viisi lasta ja viisi täysin eri­lais­ta ime­tys­ko­ke­mus­ta"

19.01.2022 18:00
Tilaajille
Kempeleläisen IlonSylin Anita Syrjä näyttää vinkit vauvahierontaan – myös vanhempien hyvinvoinnista tulee pitää huolta

Kem­pe­le­läi­sen Ilon­Sy­lin Anita Syrjä näyttää vinkit vau­va­hie­ron­taan – myös van­hem­pien hy­vin­voin­nis­ta tulee pitää huolta

19.01.2022 07:00
Tilaajille
Oulunsalolainen Toivo tykkää kylpeä väreissä: "Itse en ole yhtään taiteellinen, niin on ihanaa, että Toivolla on tällainen mahdollisuus"

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Toivo tykkää kylpeä vä­reis­sä: "Itse en ole yhtään tai­teel­li­nen, niin on ihanaa, että Toi­vol­la on täl­lai­nen mah­dol­li­suus"

01.01.2022 18:00
Tilaajille
Alati vaihtuvat koronarajoitukset pitivät kempeleläisperhettä jännityksessä loppuun asti – Kasper-isä kuitenkin pääsi synnytykseen mukaan: "En olisi suostunut lähtemään sairaalaan yksin"

Alati vaih­tu­vat ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pitivät kem­pe­le­läis­per­het­tä jän­ni­tyk­ses­sä loppuun asti – Kas­per-isä kui­ten­kin pääsi syn­ny­tyk­seen mukaan: "En olisi suos­tu­nut läh­te­mään sai­raa­laan yksin"

22.08.2021 06:59
Tilaajille
Suosituimpia lastentarvikkeita ovat edelleen vaunut ja turvatuotteet – uutuuksia ovat muun muassa kohinaääntä tuottavat laitteet

Suo­si­tuim­pia las­ten­tar­vik­kei­ta ovat edel­leen vaunut ja tur­va­tuot­teet – uu­tuuk­sia ovat muun muassa ko­hi­na­ään­tä tuot­ta­vat lait­teet

23.01.2021 09:06
Tilaajille
Juho Lumijärvi oli vuonna 2003 lakeuden ensimmäinen vauva – nyt täysi-ikäinen nuori mies pohtii mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Juho Lu­mi­jär­vi oli vuonna 2003 la­keu­den en­sim­mäi­nen vauva – nyt täy­si-ikäi­nen nuori mies pohtii mitä tu­le­vai­suus tuo tul­les­saan.

15.01.2021 19:04
Tilaajille