Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Valtuustoaloitteet
Kempeleen kotiseutumuseon 136-vuotiaasta navetasta juhlatila? Näin aloitteeseen suhtaudutaan Kempele-seurassa, teknisessä toimessä ja kulttuurijohdossa

Kem­pe­leen ko­ti­seu­tu­mu­seon 136-vuo­tiaas­ta na­ve­tas­ta juh­la­ti­la? Näin aloit­tee­seen suh­tau­du­taan Kem­pe­le-seu­ras­sa, tek­ni­ses­sä toi­mes­sä ja kult­tuu­ri­joh­dos­sa

15.12.2022 18:01
Tilaajille
Limingan nykyinen kunnanvaltuusto nosti viimeisessä kokouksessaan kokous- ja vuosipalkkioita – äänestämäänkin valtuutetut pääsivät

Li­min­gan ny­kyi­nen kun­nan­val­tuus­to nosti vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­saan kokous- ja vuo­si­palk­kioi­ta – ää­nes­tä­mään­kin val­tuu­te­tut pää­si­vät

21.06.2021 18:58
Tilaajille
Liminkalaisvaltuutettu esittää kotikuntaansa suojeluskuntajoukkoja – lisäksi valtuustoaloitteessa halutaan kansallistunnetta nostattava kurssi yläkouluikäisille nuorille: "Aseen käsittelyäkin voisi olla"

Li­min­ka­lais­val­tuu­tet­tu esittää ko­ti­kun­taan­sa suo­je­lus­kun­ta­jouk­ko­ja – lisäksi val­tuus­to­aloit­tees­sa ha­lu­taan kan­sal­lis­tun­net­ta nos­tat­ta­va kurssi ylä­kou­lu­ikäi­sil­le nuo­ril­le: "Aseen kä­sit­te­lyä­kin voisi olla"

15.03.2021 20:21 3
Tilaajille