Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Ukraina
Ukrainalainen Anna haluaa oppia, miten Suomessa toimitaan: "Koska se tarkoittaa meille parempaa tulevaisuutta"

Uk­rai­na­lai­nen Anna haluaa oppia, miten Suo­mes­sa toi­mi­taan: "Koska se tar­koit­taa meille pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta"

23.02.2023 21:37
Tilaajille
Ukrainalainen borssikeitto on lohturuokaa, johon laitetaan mitä kaapista löytyy –  Yhdestä ainesosasta ei kuitenkaan tingitä: punajuuresta

Uk­rai­na­lai­nen bors­si­keit­to on loh­tu­ruo­kaa, johon lai­te­taan mitä kaa­pis­ta löytyy –  Yhdestä ai­nes­osas­ta ei kui­ten­kaan tin­gi­tä: pu­na­juu­res­ta

02.10.2022 19:48
Tilaajille
Autat ukrainalaisia parhaiten työllistämällä
Mielipidekirjoitus

Autat uk­rai­na­lai­sia par­hai­ten työl­lis­tä­mäl­lä

04.04.2022 09:16
Tilaajille
"Venäjän hyökkäys Ukrainaan on viimein avannut sokeimmatkin silmät sodan kauhuille", kirjoittaa Heidi
Mielipidekirjoitus

"Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan on viimein avannut so­keim­mat­kin silmät sodan kau­huil­le", kir­joit­taa Heidi

29.03.2022 15:31
Tilaajille
Pohjois-Suomi täydentää valmius- ja turvallisuusfoorumiverkostoaan – Ylijohtaja Terttu Savolainen: "On syytä varautua myös kaikkein pahimpaan"

Poh­jois-Suo­mi täy­den­tää val­mius- ja tur­val­li­suus­foo­ru­mi­ver­kos­toaan – Yli­joh­ta­ja Terttu Sa­vo­lai­nen: "On syytä va­rau­tua myös kaik­kein pa­him­paan"

20.03.2022 13:51
Tilaajille
Sauli arvelee, että vaikka Rantalakeus menettää todennäköisesti yhden tilaajan, emme voi sulkea silmiämme
Kolumni

Sauli ar­ve­lee, että vaikka Ran­ta­la­keus me­net­tää to­den­nä­köi­ses­ti yhden ti­laa­jan, emme voi sulkea sil­miäm­me

16.03.2022 06:00
Tilaajille
Lakeuden viljelijöillä on huoli ukrainalaisista ystävistä ja työntekijöistä

La­keu­den vil­je­li­jöil­lä on huoli uk­rai­na­lai­sis­ta ys­tä­vis­tä ja työn­te­ki­jöis­tä

12.03.2022 06:00
Tilaajille
Hailuodossa suunnitellaan avun antamista ukrainalaisille sodan uhreille – kuntien keräämä avustussumma jo noin kaksi miljoonaa euroa

Hai­luo­dos­sa suun­ni­tel­laan avun an­ta­mis­ta uk­rai­na­lai­sil­le sodan uh­reil­le – ­kun­tien keräämä avus­tus­sum­ma jo noin kaksi mil­joo­naa euroa

04.03.2022 18:58
Tilaajille
Lumijoella työskentelevien ukrainalaisten päällimmäiset tunteet on suuttumus ja suuri huoli – "Emme ymmärrä, miksi tämä kaikki tapahtuu"

Lu­mi­joel­la työs­ken­te­le­vien uk­rai­na­lais­ten pääl­lim­mäi­set tunteet on suut­tu­mus ja suuri huoli – "Emme ym­mär­rä, miksi tämä kaikki ta­pah­tuu"

26.02.2022 12:00
Tilaajille
Presidentti Niinistö piti tiedotustilaisuuden Ukrainan tilanteeseen liittyen – katso tästä tallenne

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö piti tie­do­tus­ti­lai­suu­den Uk­rai­nan ti­lan­tee­seen liit­tyen – katso tästä tal­len­ne

22.02.2022 12:54
Lukijalta: Tuomas kirjoittaa Euroopan vaaran viikoista: "Vuosi 2021 muistuttaa monelta osin vuotta 1939. Maailmalla jännitteet ovat nousseet suureksi ja sota voi alkaa; vaikka vain vahingosta"
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuomas kir­joit­taa Eu­roo­pan vaaran vii­kois­ta: "Vuosi 2021 muis­tut­taa monelta osin vuotta 1939. Maail­mal­la jän­nit­teet ovat nous­seet suu­rek­si ja sota voi alkaa; vaikka vain va­hin­gos­ta"

21.04.2021 06:00
Tilaajille