Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Osuuskauppa Arina
ABC Tupoksen uudistus on valmis – myymälää on päivitetty brändin mukaiseksi ja energiatehokkuutta parannettu

ABC Tu­pok­sen uu­dis­tus on valmis – myy­mä­lää on päi­vi­tet­ty brändin mu­kai­sek­si ja ener­gia­te­hok­kuut­ta pa­ran­net­tu

09.12.2022 18:00
Shelli, Simpukka ja Kasitupa: Ovensa sulkevan LähiStopin historiaan mahtuu satapäin ruokailijoita sekä lusikka-varkaita ja ukkoparlamentteja

Shelli, Sim­puk­ka ja Ka­si­tu­pa: Ovensa sul­ke­van Lä­hi­Sto­pin his­to­riaan mahtuu sa­ta­päin ruo­kai­li­joi­ta sekä lu­sik­ka-var­kai­ta ja uk­ko­par­la­ment­te­ja

22.06.2022 22:24
Tilaajille
LähiStoppi sulkee ovensa juhannusaaton aattona – "Rakennus olisi kiireellisen ja laajan peruskorjauksen tarpeessa"

Lä­hi­Stop­pi sulkee ovensa ju­han­nus­aa­ton aattona – "­Ra­ken­nus olisi kii­reel­li­sen ja laajan pe­rus­kor­jauk­sen tar­pees­sa"

09.06.2022 09:50
Tilaajille
LähiStopin kiinteistöstä keskustellaan tänään asiakasomistajien kanssa – altistumisriski on olemassa

Lä­hi­Sto­pin kiin­teis­tös­tä kes­kus­tel­laan tänään asia­kas­omis­ta­jien kanssa – al­tis­tu­mis­ris­ki on ole­mas­sa

09.06.2022 09:08
Tilaajille
Osuuskauppa Arinan lasten ja nuorten tukipotista euroja kahdelle lakeuden alueen seuralle – kaikkiaan tukea jaettiin 50 000 euroa

Osuus­kaup­pa Arinan lasten ja nuorten tu­ki­po­tis­ta euroja kah­del­le la­keu­den alueen seu­ral­le – kaik­kiaan tukea jaet­tiin 50 000 euroa

03.06.2022 15:00
Tilaajille
Neljä kempeleläistä, yksi liminkalainen ja yksi oulunsalolainen valittiin Arinan edustajistoon

Neljä kem­pe­le­läis­tä, yksi li­min­ka­lai­nen ja yksi ou­lun­sa­lo­lai­nen va­lit­tiin Arinan edus­ta­jis­toon

29.04.2022 20:23
Tilaajille
Arina aikoo rakentaa Hailuotoon uuden myymälän ehkä kolmen vuoden sisällä – vielä ei investointipäätöstä ole tehty

Arina aikoo ra­ken­taa Hai­luo­toon uuden myy­mä­län ehkä kolmen vuoden sisällä – vielä ei in­ves­toin­ti­pää­tös­tä ole tehty

22.01.2022 12:00 2
Tilaajille
Keskustelu Temmeksen kauppainvestoinnista jatkuu: "Alkuvuodesta tiedämme, kuinka paljon Temmestä kohtaan on kiinnostusta"

Kes­kus­te­lu Tem­mek­sen kaup­pa­in­ves­toin­nis­ta jatkuu: "Al­ku­vuo­des­ta tie­däm­me, kuinka paljon Tem­mes­tä kohtaan on kiin­nos­tus­ta"

21.12.2021 16:01
Tilaajille
Neuvottelevatko Tyrnävä ja Arina Temmeksen elintarvikekaupan tilanteesta? – Tyrnävän Kehitys Oy käynnistää selvitystyön

Neu­vot­te­le­vat­ko Tyrnävä ja Arina Tem­mek­sen elin­tar­vi­ke­kau­pan ti­lan­tees­ta? – Tyr­nä­vän Kehitys Oy käyn­nis­tää sel­vi­tys­työn

30.11.2021 14:24
Tilaajille
Arinan Vuoden esimies löytyy Tyrnävältä – aina iloinen, energinen ja tempperamenttinenkin Maija

Arinan Vuoden esimies löytyy Tyr­nä­väl­tä – aina iloi­nen, ener­gi­nen ja temp­pe­ra­ment­ti­nen­kin Maija

25.10.2021 17:03 1
Temmesläiset miettivät: Lopetettavan Salen tilalle konttimyymälä tai kotiinkuljetuspalvelu? Salen ovi kävi ja asiakkaita riitti jopa ruuhkaksi asti, kun loppuunmyynti alkoi heti maanantaina

Tem­mes­läi­set miet­ti­vät: Lo­pe­tet­ta­van Salen tilalle kont­ti­myy­mä­lä tai ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lu? Salen ovi kävi ja asiak­kai­ta riitti jopa ruuh­kak­si asti, kun lop­puun­myyn­ti alkoi heti maa­nan­tai­na

20.10.2021 08:00
Tilaajille
Temmeksen Sale suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi – päätöstä remontista tai uudisrakennuksesta ei ole tehty: "Jos emme saa kauppaa, se on kylän kuolema"

Tem­mek­sen Sale sul­je­taan si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi – pää­tös­tä re­mon­tis­ta tai uu­dis­ra­ken­nuk­ses­ta ei ole tehty: "Jos emme saa kaup­paa, se on kylän kuo­le­ma"

15.10.2021 12:43
Tilaajille
Katso kuvat: Kempeleen uusi S-market avasi ovensa – Osuuskauppa Arinan 9,5 miljoonan euron investointi kiinnosti kansaa niin, että parkkipaikka oli pian täynnä

Katso kuvat: Kem­pe­leen uusi S-mar­ket avasi ovensa – Osuus­kaup­pa Arinan 9,5 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti kiin­nos­ti kansaa niin, että park­ki­paik­ka oli pian täynnä

22.06.2021 10:56
Tilaajille
Osuuskauppa Arinan uudeksi toimitusjohtajaksi pitkän uran S-ryhmässä tehnyt Reima Loukkola – Veli-Matti Puutio jää eläkkeelle vuodenvaihteessa

Osuus­kaup­pa Arinan uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si pitkän uran S-ryh­mäs­sä tehnyt Reima Louk­ko­la – Ve­li-Mat­ti Puutio jää eläk­keel­le vuo­den­vaih­tees­sa

14.04.2021 10:18
Vanha kauppakiinteistö Kempeleen keskustassa on pian muisto vain, mutta videolla pääset vielä kaupan sisälle tunnelmoimaan – yli 40 vuotta sitten rakennettu kauppa on ollut T-kauppana, Sparina ja Salena

Vanha kaup­pa­kiin­teis­tö Kem­pe­leen kes­kus­tas­sa on pian muisto vain, mutta vi­deol­la pääset vielä kaupan sisälle tun­nel­moi­maan – yli 40 vuotta sitten ra­ken­net­tu kauppa on ollut T-kaup­pa­na, Sparina ja Salena

10.04.2021 13:09
Tilaajille
Limingan posti muuttaa huhtikuussa K-Supermarket Liminganporttiin – S-Marketissa säilyvät pakettiautomaatti, postimerkkimyynti ja kirjelaatikot

Li­min­gan posti muuttaa huh­ti­kuus­sa K-Su­per­mar­ket Li­min­gan­port­tiin – S-Mar­ke­tis­sa säi­ly­vät pa­ket­tiau­to­maat­ti, pos­ti­merk­ki­myyn­ti ja kir­je­laa­ti­kot

24.03.2021 13:00
Tilaajille
Torstaina Kempeleen Linnakankaalle avautuva Sale on uuden kauppakonseptin mukainen – lisäksi pelisäännöt viereisen koulun kanssa on keskusteltu valmiiksi ja henkilökuntaa on koulutettu lasten ja nuorten oikeaoppiseen kohtaamiseen

Tors­tai­na Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaal­le avau­tu­va Sale on uuden kaup­pa­kon­sep­tin mu­kai­nen – lisäksi pe­li­sään­nöt vie­rei­sen koulun kanssa on kes­kus­tel­tu val­miik­si ja hen­ki­lö­kun­taa on kou­lu­tet­tu lasten ja nuorten oi­kea­op­pi­seen koh­taa­mi­seen

12.01.2021 08:02
Tilaajille
Linnakankaan Sale avaa tammikuun puolivälissä – marketpäällikkö ja henkilökunta jo valittu, mutta keskustan S-Marketiin rekrytoidaan vielä noin kymmenen uutta työntekijää

Lin­na­kan­kaan Sale avaa tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä – mar­ket­pääl­lik­kö ja hen­ki­lö­kun­ta jo va­lit­tu, mutta kes­kus­tan S-Mar­ke­tiin rek­ry­toi­daan vielä noin kym­me­nen uutta työn­te­ki­jää

19.12.2020 15:00
Tilaajille