Tupoksen moduulikoulu
Tupoksen moduulikoulun lämpökeskuksessa olevan kompressorin kuumenemisesta alkunsa saanut tulipalo aiheutti merkittäviä palo- ja savukaasuvahinkoja

Tu­pok­sen mo­duu­li­kou­lun läm­pö­kes­kuk­ses­sa olevan komp­res­so­rin kuu­me­ne­mi­ses­ta alkunsa saanut tu­li­pa­lo ai­heut­ti mer­kit­tä­viä palo- ja sa­vu­kaa­su­va­hin­ko­ja

14.01.2022 19:14
Moduulikoulu on tuonut helpotusta Tupoksen koulun arkeen: "Koulu on nyt muuten valmis, mutta kalustuksessa on vielä vähän puutteita"

Mo­duu­li­kou­lu on tuonut hel­po­tus­ta Tu­pok­sen koulun arkeen: "Koulu on nyt muuten valmis, mutta ka­lus­tuk­ses­sa on vielä vähän puut­tei­ta"

04.02.2021 16:31
Vielä ei ole varmaa valmistuuko kiinteä uusi koulutila Tupokseen elokuun alkuun mennessä: tarjouskilpailun voittanut toimittaja ei voikaan rakentaa koulua

Vielä ei ole varmaa val­mis­tuu­ko kiinteä uusi kou­lu­ti­la Tu­pok­seen elokuun alkuun men­nes­sä: tar­jous­kil­pai­lun voit­ta­nut toi­mit­ta­ja ei voikaan ra­ken­taa koulua

13.01.2021 19:00
Tilaajille
Tupoksen uusi moduulikoulu avaa ovensa torstaina, mutta nimeä koululla ei vielä ole –katso video ja kuvat värikkäistä sisätiloista

Tu­pok­sen uusi mo­duu­li­kou­lu avaa ovensa tors­tai­na, mutta nimeä kou­lul­la ei vielä ole –katso video ja kuvat vä­rik­käis­tä si­sä­ti­lois­ta

05.01.2021 15:45
Tilaajille
Tältä näyttää Tupoksen uusi moduulikoulu – lapset astelevat uunituoreisiin tiloihin loppiaisen jälkeen

Tältä näyttää Tu­pok­sen uusi mo­duu­li­kou­lu – lapset as­te­le­vat uu­ni­tuo­rei­siin ti­loi­hin lop­piai­sen jälkeen

05.01.2021 15:33
Tilaajille
Syyslukukausi päättyy lauantaina – Tupoksen koululla loppuvuosi on ollut tiukkojen rajoitusten alainen, mutta sekä oppilaat että opettajat ovat iloinneet lähiopetuksesta

Syys­lu­ku­kau­si päättyy lauan­tai­na – Tu­pok­sen kou­lul­la lop­pu­vuo­si on ollut tiuk­ko­jen ra­joi­tus­ten alai­nen, mutta sekä op­pi­laat että opet­ta­jat ovat iloin­neet lä­hi­ope­tuk­ses­ta

18.12.2020 11:00
Tilaajille
Näin asettuu palikka toisen päälle – Tupoksen moduulikoulu vesikaton alle saman päivän aikana

Näin asettuu palikka toisen päälle – Tu­pok­sen mo­duu­li­kou­lu ve­si­ka­ton alle saman päivän aikana

03.12.2020 08:40
Tilaajille
Leveä kuljetus, kapea raitti

Leveä kul­je­tus, kapea raitti

27.11.2020 09:05 1
Tilaajille
Tupoksen moduulikoulun ensimmäiset osat lipuivat Limingan keskustan halki verkkaasti kuin Kalle Päätalon romaani –miten seitsemän metriä leveät palaset mahtuivat Liminganraitille?

Tu­pok­sen mo­duu­li­kou­lun en­sim­mäi­set osat li­pui­vat Li­min­gan kes­kus­tan halki verk­kaas­ti kuin Kalle Pää­ta­lon romaani –miten seit­se­män metriä leveät palaset mah­tui­vat Li­min­gan­rai­til­le?

27.11.2020 09:00
Tilaajille
Teuvan tehtailla rakennetut Tupoksen moduulikoulun valtavat elementit eivät mahdu rautatien alikulusta –Siksi ne kuljetetaan öiseen aikaan Limingan keskustan läpi Tupokseen

Teuvan teh­tail­la ra­ken­ne­tut Tu­pok­sen mo­duu­li­kou­lun val­ta­vat ele­men­tit eivät mahdu rau­ta­tien ali­ku­lus­ta –Siksi ne kul­je­te­taan öiseen aikaan Li­min­gan kes­kus­tan läpi Tu­pok­seen

19.11.2020 15:00
Tilaajille
Tupoksen moduulikoulun kuljetus Limingan keskustan läpi etenee hitaasti.

Tu­pok­sen mo­duu­li­kou­lun kul­je­tus Li­min­gan kes­kus­tan läpi etenee hi­taas­ti.

27.11.2005 09:00
Tilaajille
Tupoksen moduulikoulukuljetuksen johtoauto

Tu­pok­sen mo­duu­li­kou­lu­kul­je­tuk­sen joh­to­au­to

27.11.2005 08:55
Tilaajille