Tilaajille
Tupoksen moduulikoulun kuljetus Limingan keskustan läpi etenee hitaasti.
Tupoksen moduulikoulu

Tu­pok­sen mo­duu­li­kou­lun kul­je­tus Li­min­gan kes­kus­tan läpi etenee hi­taas­ti.