Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Talous
Lumijoen taloudessa tuulee edelleen hyvin – valtuustossa aloite aurinkosähköpuistosta, yksi valtuutettu piti uutta strategiaa liian pliisuna

Lu­mi­joen ta­lou­des­sa tuulee edel­leen hyvin – val­tuus­tos­sa aloite au­rin­ko­säh­kö­puis­tos­ta, yksi val­tuu­tet­tu piti uutta stra­te­giaa liian plii­su­na

14.11.2022 19:32 1
Tilaajille
Pienestä liminkalaisyrityksestä valtakunnalliseksi toimijaksi: "Jotta kehittyisi, on kasvettava", sanoo tilitoimisto Mandaatin toimitusjohtaja Markku Ahola

Pie­nes­tä li­min­ka­lais­yri­tyk­ses­tä val­ta­kun­nal­li­sek­si toi­mi­jak­si: "Jotta ke­hit­tyi­si, on kas­vet­ta­va", sanoo ti­li­toi­mis­to Man­daa­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Markku Ahola

01.11.2022 15:00
Tilaajille
Seurakunnilla edessä haastavia vuosia – Hailuodon kirkon vauriot odotettua pienemmät, remontti tehdään lähivuosien aikana

Seu­ra­kun­nil­la edessä haas­ta­via vuosia – ­Hai­luo­don kirkon vauriot odo­tet­tua pie­nem­mät, re­mont­ti tehdään lä­hi­vuo­sien aikana

26.10.2022 06:01
Tilaajille
Uuden seurakuntatalon rakentaminen toistaiseksi jäihin Limingassa – kirkkoremontti toteutetaan kolmen seuraavan vuoden aikana vaiheittain

Uuden seu­ra­kun­ta­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen tois­tai­sek­si jäihin Li­min­gas­sa – kirk­ko­re­mont­ti to­teu­te­taan kolmen seu­raa­van vuoden aikana vai­heit­tain

04.10.2022 13:00
Tilaajille
Limingan nuorisoseuran taloushaasteet jatkuvat: "Tilanne ei ole katastrofaalinen, mutta vaikea", sanoo puheenjohtaja

Li­min­gan nuo­ri­so­seuran ta­lous­haas­teet jat­ku­vat: "Ti­lan­ne ei ole ka­tast­ro­faa­li­nen, mutta vai­kea", sanoo pu­heen­joh­ta­ja

10.09.2022 11:00
Tilaajille
Vanhat kiinteistöinvestoinnit vievät Kempeleen seurakunnan tilinpäätöstä roimasti miinukselle:  "Päätettiin tehdä poistot kertarysäyksellä", sanoo talousjohtaja Anneli Salo

Vanhat kiin­teis­tö­in­ves­toin­nit vievät Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan ti­lin­pää­tös­tä roi­mas­ti mii­nuk­sel­le: "Pää­tet­tiin tehdä poistot ker­ta­ry­säyk­sel­lä", sanoo ta­lous­joh­ta­ja Anneli Salo

11.05.2022 06:01
Tilaajille
Kärkkäinen suunnittelee tavaratalon avaamista Kempeleeseen – Zatelliitin paalupaikalle kaavaillaan myös uutta Prismaa ja runsaasti muuta liiketilaa

Kärk­käi­nen suun­nit­te­lee ta­va­ra­ta­lon avaa­mis­ta Kem­pe­lee­seen – Za­tel­lii­tin paa­lu­pai­kal­le kaa­vail­laan myös uutta Prismaa ja run­saas­ti muuta lii­ke­ti­laa

14.06.2021 20:08
Tilaajille
Tämä Kaj Hätälän novelli sijoittui kolmanneksi Oulun seudun kynäilijöiden mininovellikilpailussa: "Vaimo odottaa suuria, tänään pitäs ostaa penikoille vaatteita, pojalle sukset... Ei se tajua, että meillä ei ole oikeasti rahaa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tämä Kaj Hätälän novelli si­joit­tui kol­man­nek­si Oulun seudun ky­näi­li­jöi­den mi­ni­no­vel­li­kil­pai­lus­sa: "Vaimo odottaa suuria, tänään pitäs ostaa pe­ni­koil­le vaat­tei­ta, pojalle suk­set... Ei se tajua, että meillä ei ole oi­keas­ti rahaa"

28.04.2021 15:03
Tilaajille
Tiina kävi syyslomalla Helsingissä ja jäi pohtimaan talouden realiteetteja: "Onko elämä hyvää muualla Suomessa, vaikka pääkaupungissa elo yskähtelisikin?"
Kolumni

Tiina kävi syys­lo­mal­la Hel­sin­gis­sä ja jäi poh­ti­maan ta­lou­den rea­li­teet­te­ja: "Onko elämä hyvää muualla Suo­mes­sa, vaikka pää­kau­pun­gis­sa elo ys­käh­te­li­si­kin?"

04.11.2020 09:42
Tilaajille
Kempeleen kunnanhallitus päätyi äänestyksen jälkeen esittämään valtuustolle verotuksen säilyttämistä nykytasolla – yhden tuloveroprosentin nosto toisi kunnalle noin kolme miljoonaa lisäeuroa

Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus päätyi ää­nes­tyk­sen jälkeen esit­tä­mään val­tuus­tol­le ve­ro­tuk­sen säi­lyt­tä­mis­tä ny­ky­ta­sol­la – yhden tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin nosto toisi kun­nal­le noin kolme mil­joo­naa li­sä­eu­roa

03.11.2020 10:19
Tilaajille