Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Sähköyhtiöt
Lumituuli keräsi reilut puoli miljoonaa euroa kolmessa päivässä – sähköyhtiö aikoo järjestää uuden yleisöannin

Lu­mi­tuu­li keräsi reilut puoli mil­joo­naa euroa kol­mes­sa päi­väs­sä – säh­kö­yh­tiö aikoo jär­jes­tää uuden ylei­sö­an­nin

08.12.2022 09:59
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies: Oomille huomautus hintakattosopimusten epäselvästä markkinoinnista – yhtiö kieltäytyy hyvittämästä asiakkaiden menetyksiä

Ku­lut­ta­ja-asia­mies: Oomille huo­mau­tus hin­ta­kat­to­so­pi­mus­ten epä­sel­väs­tä mark­ki­noin­nis­ta – yhtiö kiel­täy­tyy hy­vit­tä­mäs­tä asiak­kai­den me­ne­tyk­siä

13.04.2022 18:12
Tilaajille
On korkea aika suitsia sähkönsiirtomaksuja, toteaa kansanedustaja Tytti Tuppurainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On korkea aika suitsia säh­kön­siir­to­mak­su­ja, toteaa kan­san­edus­ta­ja Tytti Tup­pu­rai­nen

09.02.2021 13:32
Tilaajille
Pekka iloitsee sähkön siirtohintoja hillitsevästä lakiesityksestä – muitakin asumisen kustannuksia tulisi hänen mielestään kohtuullistaa
Kolumni

Pekka iloit­see sähkön siir­to­hin­to­ja hil­lit­se­väs­tä la­ki­esi­tyk­ses­tä – mui­ta­kin asu­mi­sen kus­tan­nuk­sia tulisi hänen mie­les­tään koh­tuul­lis­taa

03.02.2021 07:25
Sataa toimintavuottaan juhliva Oulun Seudun Sähkö toteuttaa toimialueelleen 100 hyvää tekoa – kohteita etsitään nyt alueen asukkailta

Sataa toi­min­ta­vuot­taan juhliva Oulun Seudun Sähkö to­teut­taa toi­mi­alueel­leen 100 hyvää tekoa – koh­tei­ta et­si­tään nyt alueen asuk­kail­ta

30.01.2021 13:00