Tilaajille

Ku­lut­ta­ja-asia­mies: Oomille huo­mau­tus hin­ta­kat­to­so­pi­mus­ten epä­sel­väs­tä mark­ki­noin­nis­ta – yhtiö kiel­täy­tyy hy­vit­tä­mäs­tä asiak­kai­den me­ne­tyk­siä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut Oomin toiminnasta runsaasti yhteydenottoja ja osa tapauksista on jo edennyt kuluttajariitalautakuntaan.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tiedottaa antaneensa sähköyhtiö Oomille huomautuksen liittyen hintakattosopimusten irtisanomiseen.

Oomi lähetti viime joulukuussa asiakkailleen kirjeen, jossa se ilmoitti lopettavansa sähköpörssin spot-tuntihintaan perustuvan hintakattosopimuksen ja korvaavansa sen uudella kiinteähintaisella sopimuksella. Syynä tähän oli sähkön ennätyskalliit hinnat.