Raha
Nosto-käteisautomaattia asennetaan parhaillaan Hailuodon kunnantalolla – suunniteltu käyttöönottopäivä siirtyi tuonnemmaksi, ja siitä tiedotetaan erikseen

Nos­to-kä­tei­sau­to­maat­tia asen­ne­taan par­hail­laan Hai­luo­don kun­nan­ta­lol­la – ­suun­ni­tel­tu käyt­töön­ot­to­päi­vä siirtyi tuon­nem­mak­si, ja siitä tie­do­te­taan erik­seen

07.04.2022 15:52
Tilaajille
Otto-käteisautomaatti lopettaa Hailuodossa viikolla 14, uusi Nosto-automaatti sijoitetaan kunnantalon tuulikaappiin

Ot­to-kä­teis­au­to­maat­ti lo­pet­taa Hai­luo­dos­sa vii­kol­la 14, uusi Nos­to-au­to­maat­ti si­joi­te­taan kun­nan­ta­lon tuu­li­kaap­piin

09.03.2022 16:16
Tilaajille
Neljäsosa suomalaisista pääsee budjetoimaan – mihin sinä haluaisit käyttää vaikkapa 25 000 euroa?

Nel­jäs­osa suo­ma­lai­sis­ta pääsee bud­je­toi­maan – mihin sinä ha­luai­sit käyttää vaik­ka­pa 25 000 euroa?

22.10.2021 09:00
Tilaajille