Nosto-käteisautomaatti
Nosto-käteisautomaattia asennetaan parhaillaan Hailuodon kunnantalolla – suunniteltu käyttöönottopäivä siirtyi tuonnemmaksi, ja siitä tiedotetaan erikseen

Nos­to-kä­tei­sau­to­maat­tia asen­ne­taan par­hail­laan Hai­luo­don kun­nan­ta­lol­la – ­suun­ni­tel­tu käyt­töön­ot­to­päi­vä siirtyi tuon­nem­mak­si, ja siitä tie­do­te­taan erik­seen

07.04.2022 15:52
Tilaajille