Mainos: Syksyn supertarjouksena Rantalakeus Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Talvikunnossapito
Mobiilipeli innostui antamaan palautetta pyöräteiden talvikunnossapidosta Kempeleessä – 45:lle pelaajalle napsahti palkkio

Mo­bii­li­pe­li in­nos­tui an­ta­maan pa­lau­tet­ta pyö­rä­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta Kem­pe­lees­sä – 45:lle pe­laa­jal­le nap­sah­ti palkkio

04.04.2023 09:00
Tilaajille
Kylmäläntien kunnostamiseksi perustettiin nettiadressi – "Emme vaadi tien hoitoluokituksen nostoa, vaan tien hoitamista luokituksen mukaisesti", sanoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pasi Majava

Kyl­mä­län­tien kun­nos­ta­mi­sek­si pe­rus­tet­tiin net­tiad­res­si – "Em­me vaadi tien hoi­to­luo­ki­tuk­sen nostoa, vaan tien hoi­ta­mis­ta luo­ki­tuk­sen mu­kai­ses­ti", sanoo ky­lä­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pasi Majava

01.03.2023 14:24
Tilaajille
Oulunsalon lentokentälle uusinta teknologiaa – uusi sovellus kerää jatkuvasti kiitotien käyttöön perustuvaa reaaliaikaista tietoa kiitotien kunnosta

Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­le uusinta tek­no­lo­giaa – uusi so­vel­lus kerää jat­ku­vas­ti kii­to­tien käyt­töön pe­rus­tu­vaa reaa­li­ai­kais­ta tietoa kii­to­tien kun­nos­ta

24.11.2021 06:00
Tilaajille
Talvikunnossapidon uudistus Hailuodossa: "Tiekuntien kymmenet toimihenkilöt alkavat nyt etsiä toimijaa hoitamaan aurauksen omille tienpätkilleen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tal­vi­kun­nos­sa­pi­don uu­dis­tus Hai­luo­dos­sa: "Tie­kun­tien kym­me­net toi­mi­hen­ki­löt alkavat nyt etsiä toi­mi­jaa hoi­ta­maan au­rauk­sen omille tien­pät­kil­leen"

28.10.2021 02:29
Tilaajille
Hailuodossa järjestetään tällä viikolla kaksi yleisötilaisuutta yksityisteiden talvikunnossapidosta: " Uudistuneen lainsäädännön ja hallinto-oikeuden laintulkinnan vuoksi käytäntö on muutettava"

Hai­luo­dos­sa jär­jes­te­tään tällä vii­kol­la kaksi ylei­sö­ti­lai­suut­ta yk­si­tyis­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta: " Uu­dis­tu­neen lain­sää­dän­nön ja hal­lin­to-oi­keu­den lain­tul­kin­nan vuoksi käy­tän­tö on muu­tet­ta­va"

14.06.2021 11:46
Tilaajille
”Moni huomaa vasta talvella, ettei aurata” – Oiva jätti kuntalaisaloitteen, että Hailuoto auraisi yksityistiet tulevanakin talvena

”Moni huomaa vasta tal­vel­la, ettei aurata” – Oiva jätti kun­ta­lai­sa­loit­teen, että Hai­luo­to auraisi yk­si­tyis­tiet tu­le­va­na­kin talvena

01.04.2021 15:00
Tilaajille