Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Talvikunnossapito
Oulunsalon lentokentälle uusinta teknologiaa – uusi sovellus kerää jatkuvasti kiitotien käyttöön perustuvaa reaaliaikaista tietoa kiitotien kunnosta

Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­le uusinta tek­no­lo­giaa – uusi so­vel­lus kerää jat­ku­vas­ti kii­to­tien käyt­töön pe­rus­tu­vaa reaa­liai­kais­ta tietoa kii­to­tien kun­nos­ta

24.11.2021 06:00
Tilaajille
Talvikunnossapidon uudistus Hailuodossa: "Tiekuntien kymmenet toimihenkilöt alkavat nyt etsiä toimijaa hoitamaan aurauksen omille tienpätkilleen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tal­vi­kun­nos­sa­pi­don uu­dis­tus Hai­luo­dos­sa: "Tie­kun­tien kym­me­net toi­mi­hen­ki­löt alkavat nyt etsiä toi­mi­jaa hoi­ta­maan au­rauk­sen omille tien­pät­kil­leen"

28.10.2021 02:29
Tilaajille
Hailuodossa järjestetään tällä viikolla kaksi yleisötilaisuutta yksityisteiden talvikunnossapidosta: " Uudistuneen lainsäädännön ja hallinto-oikeuden laintulkinnan vuoksi käytäntö on muutettava"

Hai­luo­dos­sa jär­jes­te­tään tällä vii­kol­la kaksi ylei­sö­ti­lai­suut­ta yk­si­tyis­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta: " Uu­dis­tu­neen lain­sää­dän­nön ja hal­lin­to-oi­keu­den lain­tul­kin­nan vuoksi käy­tän­tö on muu­tet­ta­va"

14.06.2021 11:46
Tilaajille
”Moni huomaa vasta talvella, ettei aurata” – Oiva jätti kuntalaisaloitteen, että Hailuoto auraisi yksityistiet tulevanakin talvena

”Moni huomaa vasta tal­vel­la, ettei aurata” – Oiva jätti kun­ta­lai­sa­loit­teen, että Hai­luo­to auraisi yk­si­tyis­tiet tu­le­va­na­kin talvena

01.04.2021 15:00
Tilaajille