Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Puolueet
Sauli muistuttaa, että edunvalvonnan kannalta olisi erittäin tärkeää, että lakeus saisi oman kansanedustajan – miksei useammankin
Pääkirjoitus

Sauli muis­tut­taa, että edun­val­von­nan kan­nal­ta olisi erit­täin tär­keää, että lakeus saisi oman kan­san­edus­ta­jan – ­mik­sei useam­man­kin

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleeseen perustettiin ensimmäinen Vapauden liiton pohjoispohjalainen paikallisyhdistys, puheenjohtajaksi valittiin Heini Koukkari

Kem­pe­lee­seen pe­rus­tet­tiin en­sim­mäi­nen Va­pau­den liiton poh­jois­poh­ja­lai­nen pai­kal­li­syh­dis­tys, pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Heini Kouk­ka­ri

19.01.2023 11:00 2
Kempeleläinen Tapio miettii mikä valtakunnan politiikassa kaihertaa ja vaatii Suomeen perustuslakiuudistusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­le­läi­nen Tapio miettii mikä val­ta­kun­nan po­li­tii­kas­sa kai­her­taa ja vaatii Suomeen pe­rus­tus­la­ki­uu­dis­tus­ta

21.12.2022 11:25
Tilaajille
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin uusi puheenjohtaja on Marjut Lehtonen Oulaisista – "Tulevat aluevaalit ovat nyt ykkösasia ja tärkein työsarkamme"

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin uusi pu­heen­joh­ta­ja on Marjut Leh­to­nen Ou­lai­sis­ta – "Tu­le­vat alue­vaa­lit ovat nyt yk­kös­asia ja tärkein työ­sar­kam­me"

18.10.2021 07:52
Tilaajille
Keskusta suurin kuntapuolue Oulussa, kokoomus sai kaksi uutta paikkaa, perusuomalaiset kolme – katso uuden valtuuston kokoonpano

Kes­kus­ta suurin kun­ta­puo­lue Ou­lus­sa, ko­koo­mus sai kaksi uutta paik­kaa, pe­ru­suo­ma­lai­set kolme – katso uuden val­tuus­ton ko­koon­pa­no

14.06.2021 00:37
Heidi Haataja: "Minusta on tärkeintä, että jokaisella valtuutetulla olisi olemassa sydän, joka sykkisi myötätuntoa kuntalaisia, kunnan työntekijöitä ja muita valtuutettuja kohtaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heidi Haa­ta­ja: "Mi­nus­ta on tär­kein­tä, että jo­kai­sel­la val­tuu­te­tul­la olisi ole­mas­sa sydän, joka sykkisi myö­tä­tun­toa kun­ta­lai­sia, kunnan työn­te­ki­jöi­tä ja muita val­tuu­tet­tu­ja koh­taan"

13.02.2021 06:10
Tilaajille