Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Keskusta
Kolumni

"Täytyy muis­taa, että ihmiset ovat jo tehneet pal­jon­kin omassa ar­jes­saan tekoja il­mas­ton ja luonnon hy­väk­si. Nii­tä­kin pitää ar­vos­taa" – kan­san­edus­ta­ja Juha Pylväs toteaa kep­pi­lin­jan vain suu­tut­ta­van ihmisiä

15.09.2021 06:54

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin pii­ri­hal­li­tus esittää tyr­nä­vä­läis­tä Jussi Yli­ta­loa maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen johtoon

30.07.2021 13:35

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lintilä kan­nus­taa la­keu­den yri­tyk­siä ha­ke­maan tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­ra­hoi­tus­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan hän näkisi bio­kaa­sun val­ta­kun­nal­li­se­na ve­tu­ri­na

08.06.2021 08:31 1
Tilaajille

Kuu­si­vuo­tias Aliisa keräsi mi­nis­te­ril­le kimpun voi­kuk­kia – Annika Saa­rik­ko muis­tut­ti Li­min­gas­sa, ettei il­mas­ton­muu­tok­ses­ta saa syyl­lis­tää, vaan on­gel­maan tulee hakea rat­kai­su­ja suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa

31.05.2021 16:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan rea­lis­ti­nen vih­reys: "I­deo­lo­gi­sis­ta syistä lo­pe­te­taan ko­ti­mai­sen turpeen käyttö ja seu­raa­vak­si rekat ajavat haketta Venäjän puo­lel­ta"

10.05.2021 08:53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juho Pa­kas­lah­ti pohtii, läh­ti­sit­kö ehdolle kun­ta­vaa­leis­sa? "Po­si­tii­vi­nen kierre luodaan ar­vos­ta­mal­la, ei ar­vos­te­le­mal­la"

24.02.2021 06:00
Tilaajille

Liminka ei ole valmis kiin­tiö­pa­ko­lai­siin – pu­heen­joh­ta­jis­ton mie­les­tä asia on liian laaja pää­tet­tä­väk­si tällä val­tuus­to­kau­del­la

18.11.2020 12:01
Tilaajille
Lukijalta

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piiri: Susi ei kuulu pi­ha­pii­riin –"­Kes­kus­tan kanta asiaan on selvä, tar­vit­sem­me suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen"

22.10.2020 13:02
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mattila toivoo op­po­si­tiol­ta us­kot­ta­vaa vaih­to­eh­toa ko­ro­na­krii­sin hoitoon –"Olisi kyllä mie­len­kiin­tois­ta kuulla, mitä op­po­si­tion edus­ta­jat oli­si­vat jät­tä­neet te­ke­mät­tä kri­ti­soi­des­saan rei­lus­ti ali­jää­mäis­tä bud­jet­tia"

07.10.2020 02:32