Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Poliisi
Poliisi valvoo turvavöiden, lasten turvalaitteiden ja matkapuhelimen käyttöä liikenteessä tällä viikolla

Poliisi valvoo tur­va­vöi­den, lasten tur­va­lait­tei­den ja mat­ka­pu­he­li­men käyttöä lii­ken­tees­sä tällä vii­kol­la

18.09.2023 10:00
Poliisin ja ely-keskuksen valvontaisku Hailuodon lautalla: etuajo-oikeusluvat kunnossa, yksi etsintäkuulutettu saatiin kiinni

Po­lii­sin ja ely-kes­kuk­sen val­von­ta­is­ku Hai­luo­don lau­tal­la: etu­ajo-oi­keus­lu­vat kun­nos­sa, yksi et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu saatiin kiinni

06.09.2023 18:00
Tilaajille
Ylivuotinen karhunpentu eksyi tallustelemaan Kempeleen Riihivainiolle – poliisi sai sen takaisin metsään

Yli­vuo­ti­nen kar­hun­pen­tu eksyi tal­lus­te­le­maan Kem­pe­leen Rii­hi­vai­niol­le – poliisi sai sen ta­kai­sin metsään

11.08.2023 06:11
Katso kuvat: Kouluammuskelu viranomaisharjoituksen lähtökohtana – Limingassa todentuntua lisäsivät käytävillä lojuneet uhrit

Katso kuvat: Kou­lu­am­mus­ke­lu vi­ran­omais­har­joi­tuk­sen läh­tö­koh­ta­na – Li­min­gas­sa to­den­tun­tua li­sä­si­vät käy­tä­vil­lä lo­ju­neet uhrit

28.04.2023 07:42
Tilaajille
Viranomaiset harjoittelevat yhteistoimintaa keskiviikkona Limingassa – katukuvassa voi näkyä paljon hälytysajoneuvoja

Vi­ran­omai­set har­joit­te­le­vat yh­teis­toi­min­taa kes­ki­viik­ko­na Li­min­gas­sa – ka­tu­ku­vas­sa voi näkyä paljon hä­ly­tys­ajo­neu­vo­ja

25.04.2023 10:18
Kempeleläinen Kari on nähnyt poliisin työn monet puolet – hän päätyi myös kriisinhallintatehtäviin

Kem­pe­le­läi­nen Kari on nähnyt po­lii­sin työn monet puolet – hän päätyi myös krii­sin­hal­lin­ta­teh­tä­viin

27.03.2023 17:00
Tilaajille
Meri-Lapin alueelta kadonneeksi ilmoitettu 31-vuotias mies on löytynyt

Me­ri-La­pin alueel­ta ka­don­neek­si il­moi­tet­tu 31-vuo­tias mies on löy­ty­nyt

06.01.2023 09:46
Poliisia paennut kuljettaja ajoi ulos tieltä Kempeleessä Komeetantien rampissa – kolmea autossa ollutta henkilöä epäillään huumausainerikoksesta

Po­lii­sia paennut kul­jet­ta­ja ajoi ulos tieltä Kem­pe­lees­sä Ko­mee­tan­tien ram­pis­sa – kolmea autossa ollutta hen­ki­löä epäil­lään huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta

16.12.2022 06:32
Oulun poliisi tutkii laajaa verkkotunnusten myyntiin liittyvää petossarjaa – uhreiksi joutuneita yrityksiä ja yhteisöjä pyydetään ottamaan yhteyttä

Oulun poliisi tutkii laajaa verk­ko­tun­nus­ten myyn­tiin liit­ty­vää pe­tos­sar­jaa – uh­reik­si jou­tu­nei­ta yri­tyk­siä ja yh­tei­sö­jä pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä

10.10.2022 11:00
Poliisilta tiukka neuvo: älä anna pankkitunnuksia kenellekään – niitä pyytävistä soittajista tulee ilmoittaa poliisille

Po­lii­sil­ta tiukka neuvo: älä anna pank­ki­tun­nuk­sia ke­nel­le­kään – niitä pyy­tä­vis­tä soit­ta­jis­ta tulee il­moit­taa po­lii­sil­le

30.09.2022 15:00
Poliisille uusi ohje aselupien käsittelyyn – Oulun poliisilaitos myönsi viime vuonna yli 10 000 aselupaa

Po­lii­sil­le uusi ohje ase­lu­pien kä­sit­te­lyyn – Oulun po­lii­si­lai­tos myönsi viime vuonna yli 10 000 ase­lu­paa

08.08.2022 09:00
Tilaajille
Oletko varma, että lapsesi on yöllä kotona? Oulun poliisi kertoo kokemuksistaan – ja esittää yhden tärkeän pyynnön vanhemmille

Oletko varma, että lapsesi on yöllä kotona? Oulun poliisi kertoo ko­ke­muk­sis­taan – ja esittää yhden tärkeän pyynnön van­hem­mil­le

04.08.2022 15:00
Tilaajille
Poliisi epäilee törkeää lapsenraiskausta Limingassa, alaikäinen epäilty vangittiin

Poliisi epäilee törkeää lap­sen­rais­kaus­ta Li­min­gas­sa, ala­ikäi­nen epäilty van­git­tiin

27.07.2022 15:02
Tilaajille
Poliisi muistuttaa, asiasta, joka ei muutu edes ainutlaatuisena päättäjäisviikonloppuna

Poliisi muis­tut­taa, asias­ta, joka ei muutu edes ai­nut­laa­tui­se­na päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na

03.06.2022 12:05
Tilaajille
Timon Lumijoella sijaitsevalle mökille murtauduttiin jo neljännen kerran – "Käy  mielessä, että pitäisikö siitä luopua"

Timon Lu­mi­joel­la si­jait­se­val­le mökille mur­tau­dut­tiin jo nel­jän­nen kerran – "Käy mie­les­sä, että pi­täi­si­kö siitä luopua"

24.02.2022 07:04
Tilaajille
Poliisi valvoo joululiikenteen sujuvuutta – huomio ajotapaan ja tavaroiden sekä matkustajien sijoitteluun autossa

Poliisi valvoo jou­lu­lii­ken­teen su­ju­vuut­ta – huomio ajo­ta­paan ja ta­va­roi­den sekä mat­kus­ta­jien si­joit­te­luun autossa

22.12.2021 12:00
Tilaajille
Poliisi tulee lakeudellekin, mutta kiireellisyysjärjestyksessä – korttelirallin suitsemiseen tarvitaan muitakin keinoja kuin virkavaltaa

Poliisi tulee la­keu­del­le­kin, mutta kii­reel­li­syys­jär­jes­tyk­ses­sä – kort­te­li­ral­lin suit­se­mi­seen tar­vi­taan mui­ta­kin keinoja kuin vir­ka­val­taa

16.12.2021 14:00
Tilaajille
Poliisi valvoo keskiviikkona tienkäyttäjien liikennekäyttäytymistä ja turvallisuutta

Poliisi valvoo kes­ki­viik­ko­na tien­käyt­tä­jien lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mis­tä ja tur­val­li­suut­ta

05.10.2021 11:46
Poliisi otti kiinni kaksi teollisuushalliin murtautunutta miestä Kempeleessä  –  heitä epäillään muistakin omaisuusrikoksista

Poliisi otti kiinni kaksi teol­li­suus­hal­liin mur­tau­tu­nut­ta miestä Kem­pe­lees­sä – heitä epäil­lään muis­ta­kin omai­suus­ri­kok­sis­ta

11.11.2020 06:55
Kadonneeksi ilmoitettu mies löytyi kuolleena Kempeleessä

Ka­don­neek­si il­moi­tet­tu mies löytyi kuol­lee­na Kem­pe­lees­sä

09.10.2020 15:36