Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rikokset
Aikuiset miehet lähettävät peniskuvia alakouluikäisille tytöille – Tupoksessa huolestuttiin kaveripiirissä leviävästä chattisivustosta

Ai­kui­set miehet lä­het­tä­vät pe­nis­ku­via ala­kou­lu­ikäi­sil­le ty­töil­le – Tu­pok­ses­sa huo­les­tut­tiin ka­ve­ri­pii­ris­sä le­viä­väs­tä chat­ti­si­vus­tos­ta

03.11.2023 06:15
Tilaajille
Oulun poliisilaitoksen alueella on tutkittu ihmiskauppaa useilla eri aloilla – Asiantuntija: ilmiöstä tunnistetaan vasta jäävuoren huippu

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on tut­kit­tu ih­mis­kaup­paa useilla eri aloilla – Asian­tun­ti­ja: il­miös­tä tun­nis­te­taan vasta jää­vuo­ren huippu

03.10.2023 17:13
Tilaajille
Hyytävää historiaa, osa 7: Tällainen oli äidin äärimmäinen ratkaisu Lumijoen Hirvasniemessä vuonna 1697

Hyy­tä­vää his­to­riaa, osa 7: Täl­lai­nen oli äidin ää­rim­mäi­nen rat­kai­su Lu­mi­joen Hir­vas­nie­mes­sä vuonna 1697

02.09.2023 18:00
Tilaajille
Rötösrypäs Limingassa: kukkakauppa Roseaan ja pitseria La Zinoon murtauduttiin, parturi-kampaamo Maaretissa murto jäi yritykseksi – epäilty on myöntänyt tekonsa

Rö­tös­ry­päs Li­min­gas­sa: kuk­ka­kaup­pa Roseaan ja pit­se­ria La Zinoon mur­tau­dut­tiin, par­tu­ri-kam­paa­mo Maa­re­tis­sa murto jäi yri­tyk­sek­si – e­päil­ty on myön­tä­nyt tekonsa

29.08.2022 13:28
Tilaajille
Poliisille uusi ohje aselupien käsittelyyn – Oulun poliisilaitos myönsi viime vuonna yli 10 000 aselupaa

Po­lii­sil­le uusi ohje ase­lu­pien kä­sit­te­lyyn – Oulun po­lii­si­lai­tos myönsi viime vuonna yli 10 000 ase­lu­paa

08.08.2022 09:00
Tilaajille
Valtaosa Rikosuhripäivystyksen asiakkaista  ja apua antavista on naisia – miehiä kaivataan myös vapaaehtoisten ja sosiaalialan ammattilaisten joukkoon

Val­ta­osa Ri­kos­uh­ri­päi­vys­tyk­sen asiak­kais­ta ja apua an­ta­vis­ta on naisia – ­mie­hiä kai­va­taan myös va­paa­eh­tois­ten ja so­siaa­li­alan am­mat­ti­lais­ten jouk­koon

15.02.2022 18:00
Tilaajille
Rikosten kokonaismäärä väheni Oulun poliisin alueella, mutta henkirikokset ja seksuaalirikokset lisääntyivät – katalysaattorivarkaudet nousivat uudeksi ilmiöksi

Ri­kos­ten ko­ko­nais­mää­rä väheni Oulun po­lii­sin alueel­la, mutta hen­ki­ri­kok­set ja sek­suaa­li­ri­kok­set li­sään­tyi­vät – ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kau­det nou­si­vat uudeksi il­miök­si

04.02.2022 15:01
Tilaajille
Mies tuomittiin vankilaan Kempeleessä tapahtuneesta ryöstöstä – syytetyn mukaan kadoksiin jäänyt tekoväline oli leikkipyssy

Mies tuo­mit­tiin van­ki­laan Kem­pe­lees­sä ta­pah­tu­nees­ta ryös­tös­tä – syy­te­tyn mukaan ka­dok­siin jäänyt te­ko­vä­li­ne oli leik­ki­pys­sy

14.09.2021 07:55
Tilaajille
Korona-ajan muutoksia poliisin työssä: Huumausainerikosten määrä räjähti kasvuun, kotihälytysten määrässä myös voimakas lisäys, vakava väkivalta aiempaa yleisempää

Ko­ro­na-ajan muu­tok­sia po­lii­sin työssä: Huu­maus­ai­ne­ri­kos­ten määrä räjähti kas­vuun, ko­ti­hä­ly­tys­ten mää­räs­sä myös voi­ma­kas lisäys, vakava vä­ki­val­ta aiempaa ylei­sem­pää

16.11.2020 12:26