Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pohjois-Pohjanmaa
Jätehuollon perusmaksua ryhdytään perimään Lakeuden EKOn alueella – jätetaksoihin myös alennuksia

Jä­te­huol­lon pe­rus­mak­sua ryh­dy­tään pe­ri­mään La­keu­den EKOn alueel­la – jä­te­tak­soi­hin myös alen­nuk­sia

20.02.2024 14:52
Pekka Simonen jatkaa kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana, Maarit Matinolli varapuheenjohtajaksi

Pekka Simonen jatkaa ko­koo­muk­sen alue­val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na, Maarit Ma­ti­nol­li va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

19.02.2024 18:00
Joka neljäs yrittäjä Pohjois-Pohjanmaalla harkitsee sopeuttamista muun muassa lomauttamalla henkilöstöä

Joka neljäs yrit­tä­jä Poh­jois-Poh­jan­maal­la har­kit­see so­peut­ta­mis­ta muun muassa lo­maut­ta­mal­la hen­ki­lös­töä

15.02.2024 15:00
Tilaajille
Työttömien työnhakijoiden määrä kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla – uusien työpaikkojen määrä laski vuoden takaiseen verrattuna

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den määrä kas­va­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la – uusien työ­paik­ko­jen määrä laski vuoden ta­kai­seen ver­rat­tu­na

25.01.2024 15:01
Pohjois-Pohjanmaan liikenneinvestoinnit surkeimmat koko maassa – Oulun seudun kunnat vaativat Väylävirastolta kuutta toimenpidettä

Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ken­ne­in­ves­toin­nit sur­keim­mat koko maassa – Oulun seudun kunnat vaa­ti­vat Väy­lä­vi­ras­tol­ta kuutta toi­men­pi­det­tä

09.01.2024 11:00 1
Tilaajille
Joulun paluuliikenne on sujunut rauhallisesti, Pohjois-Pohjanmaalla muutamia ojaanajoja

Joulun pa­luu­lii­ken­ne on sujunut rau­hal­li­ses­ti, Poh­jois-Poh­jan­maal­la muu­ta­mia ojaan­ajo­ja

27.12.2023 09:00
Metsähallitus rajoittaa pohjoisessa hirvijahdin aloittavia ja etelässä jatkavia – "Kahden kakun syöntiä vähennetään valtion alueilla"

Met­sä­hal­li­tus ra­joit­taa poh­joi­ses­sa hir­vi­jah­din aloit­ta­via ja ete­läs­sä jat­ka­via – "Kahden kakun syöntiä vä­hen­ne­tään valtion alueil­la"

21.12.2023 15:00
Tilaajille
Oulun seudun joululiikenne: Nämä tieosuudet ovat hankalia – lumisade voi haitata kulkua

Oulun seudun jou­lu­lii­ken­ne: Nämä tie­osuu­det ovat han­ka­lia – lu­mi­sa­de voi haitata kulkua

21.12.2023 10:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Väylävirasto unohti Pohjois-Suomen kehittämisen – Alueen liikenneinfrahankkeet ”olemattomia”

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto: Väy­lä­vi­ras­to unohti Poh­jois-Suo­men ke­hit­tä­mi­sen – Alueen lii­ken­ne­inf­ra­hank­keet ”o­le­mat­to­mia”

15.12.2023 09:00
Tilaajille
Selvitys: Kempele on Suomen toiseksi vahvin pikkukunta – Katso, kuinka kotikuntasi pärjää vertailussa

Sel­vi­tys: Kempele on Suomen toi­sek­si vahvin pik­ku­kun­ta – Katso, kuinka ko­ti­kun­ta­si pärjää ver­tai­lus­sa

14.12.2023 16:10 1
Tilaajille
Kaikilla lapsiperheillä ei mene hyvin – lapsiperheköyhyys on yleistynyt Pohjois-Pohjanmaalla

Kai­kil­la lap­si­per­heil­lä ei mene hyvin – lap­si­per­he­köy­hyys on yleis­ty­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la

07.12.2023 18:00
Tilaajille
Sotainvalidien Pohjois-Pohjanmaan piiri lopettaa toimintansa, päätösjuhla viikon päästä

So­ta­in­va­li­dien Poh­jois-Poh­jan­maan piiri lo­pet­taa toi­min­tan­sa, pää­tös­juh­la viikon päästä

25.11.2023 11:00
Pohteen pelastustoimi joutuu vähentämään 20–25 henkilötyövuotta ensi vuonna ja lähivuosina lisää

Pohteen pe­las­tus­toi­mi joutuu vä­hen­tä­mään 20–25 hen­ki­lö­työ­vuot­ta ensi vuonna ja lä­hi­vuo­si­na lisää

22.11.2023 10:00
Tilaajille
Näin tienasivat Pohteen johtajat vuonna 2022 – Lue tästä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin virkakunnan verotietoja

Näin tie­na­si­vat Pohteen joh­ta­jat vuonna 2022 – Lue tästä Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin vir­ka­kun­nan ve­ro­tie­to­ja

09.11.2023 15:30
Tilaajille
Lähes miljoonan tienannut kempeleläinen Juha Sipilä ex-pääministereiden ylivoimainen tulokuningas

Lähes mil­joo­nan tie­nan­nut kem­pe­le­läi­nen Juha Sipilä ex-pää­mi­nis­te­rei­den yli­voi­mai­nen tu­lo­ku­nin­gas

09.11.2023 15:00
Tilaajille
Naiset kaukana tulokärjestä – Pohjois-Pohjanmaalla sadan eniten ansainneen listalta löytyy vain kymmenen naista

Naiset kaukana tu­lo­kär­jes­tä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la sadan eniten an­sain­neen lis­tal­ta löytyy vain kym­me­nen naista

08.11.2023 14:50
Tilaajille
Jorma Takanen on Pohjois-Pohjanmaan ylivoimainen tulokärki – yhteensä verotettavaa kertyi yli 23 miljoonan euron edestä

Jorma Takanen on Poh­jois-Poh­jan­maan yli­voi­mai­nen tu­lo­kär­ki – yh­teen­sä ve­ro­tet­ta­vaa kertyi yli 23 mil­joo­nan euron edestä

08.11.2023 10:47
Tilaajille
Miksi konkurssien määrä on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla vähemmän kuin muualla Suomessa? Marjo Kolehmainen löytää taustalta 3 syytä

Miksi kon­kurs­sien määrä on kas­va­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la vä­hem­män kuin muualla Suo­mes­sa? Marjo Ko­leh­mai­nen löytää taus­tal­ta 3 syytä

04.11.2023 13:00
Tilaajille
Maakunnan hyvinvointiosaajat kokoontuvat Kempeleeseen marraskuun puolivälissä – myös yleisö pääsee mukaan iltatilaisuuteen

Maa­kun­nan hy­vin­voin­ti­osaa­jat ko­koon­tu­vat Kem­pe­lee­seen mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä – myös yleisö pääsee mukaan il­ta­ti­lai­suu­teen

04.11.2023 06:01
Tilaajille