Päätöksenteko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Val­tuus­to­so­pi­muk­sen läh­tö­koh­tai­nen tar­koi­tus on ollut saattaa pää­tök­sen­te­ko pois jul­ki­ses­ta ko­kouk­ses­ta", kir­joit­taa Tuomas Okkonen

10.06.2021 07:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kotini on Kem­pe­lees­sä – "Olen ku­lu­neen neljän vuoden aikana saanut huo­ma­ta, että täällä asuu pääosin tyy­ty­väi­siä ih­mi­siä"

08.06.2021 17:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Nyt rat­kais­taan Li­min­gan tu­le­vai­suus, kir­joit­taa Juho Pa­kas­lah­ti: "Ha­luam­me­ko siis katsoa eteen vai taakse päin?"

04.06.2021 07:51
Tilaajille
Kolumni

"Oulu ei tar­vit­se val­tuus­toon idea­rik­kai­ta ”tai­vaan­ran­nan­maa­la­rei­ta”, sillä kau­pun­gin­ta­lon uu­me­nis­sa on satoja hyl­ly­met­re­jä mah­ta­via kau­pun­ki­ke­hi­tyk­sen vi­sioi­ta" - Mikko Salmi toivoo uusilta val­tuu­te­tuil­ta to­teut­ta­mis­ky­kyä ja hyviä käy­tös­ta­po­ja

19.05.2021 06:00