Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vaa­li­pos­tia: Nyt rat­kais­taan Li­min­gan tu­le­vai­suus, kir­joit­taa Juho Pa­kas­lah­ti: "Ha­luam­me­ko siis katsoa eteen vai taakse päin?"

Useimmilla kuntalaisilla on mielikuva poliittisesta päätöksenteosta ja sen sujuvuudesta. Politiikka saattaa näyttäytyä hitaana, kankeana ja jopa eripuraisena. Limingassa olemme pystyneet tekemään päätöksiä pääosin hyvässä hengessä ja sujuvasti. Tämä näkyy kuntakuvassamme muun muassa uusina rakennuksina, liikuntapaikkoina, viihtyisinä ympäristöinä ja asukkaiden arjen toimivina palveluina. Limingan myönteinen kehitys ei ole sattumaa, vaan määrätietoisen ja pitkäjänteisen työskentelyn tulosta. Siitä kiitos niin työntekijöille kuin luottamushenkilöillekin.

Yhteiskunnan kehitysnopeus on kiivasta. Jotta pysymme vauhdissa mukana, päätöksentekijöiltä tarvitaan avoimuutta uusille ajatuksille, kykyä punnita erilaisten vaihtoehtojen välillä sekä valmiutta tehdä päätöksiä oikea-aikaisesti ja jopa tulevaisuutta ennakoiden. Vaikka kuntien tehtävät tulevat oletettavasti lähivuosina muuttumaan, toiminnan ydin silti säilyy: kunnat tuottavat lähipalveluita. Sivistys, hyvinvointi, maankäyttö ja elinvoimasta huolehtiminen ovat tulevaisuudessa kuntien tärkeimpiä tehtäviä. Vaaleissa valitaan ihmisiä hoitamaan näitä meitä kaikkia koskettavia arkisiakin asioita.