Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hailuodon kuntapolitiikka
Hailuodossa seurataan työntekijöiden työaikaa osana talousarviovalmistelua – seuranta on voimassa toistaiseksi

Hai­luo­dos­sa seu­ra­taan työn­te­ki­jöi­den työai­kaa osana ta­lou­sar­vio­val­mis­te­lua – seu­ran­ta on voi­mas­sa tois­tai­sek­si

21.08.2023 06:54
Tilaajille
Hailuodon valtuusto istui tehokkaat 26 minuuttia – kolme maanomistajaa kiinnostunut myymään kunnalle maata

Hai­luo­don val­tuus­to istui te­hok­kaat 26 mi­nuut­tia – kolme maa­no­mis­ta­jaa kiin­nos­tu­nut myymään kun­nal­le maata

18.04.2023 18:40 1
Tilaajille
Hailuodon kunnan rakennukset on nyt salkutettu – moni on hyvässä hapessa, mutta listalla on myös useita huonon ja välttävän kuntoarvion saaneita kohteita

Hai­luo­don kunnan ra­ken­nuk­set on nyt sal­ku­tet­tu – moni on hyvässä ha­pes­sa, mutta lis­tal­la on myös useita huonon ja vält­tä­vän kun­toar­vion saa­nei­ta koh­tei­ta

21.02.2023 20:11
Tilaajille
Talousarvioesitys: Hailuoto tavoittelee niukkaa plustulosta – investointimäärä vajaat 334 000 euroa

Ta­lou­sar­vioe­si­tys: Hai­luo­to ta­voit­te­lee niukkaa plus­tu­los­ta – in­ves­toin­ti­mää­rä vajaat 334 000 euroa

15.12.2021 15:04
Tilaajille
Hailuodon valtuuston oikeustaju hukassa? "Miten 350 000 euron säästö voidaan kohdistaa kunnan työntekijöiden sairauspoissaoloihin mielenterveysperusteisesti?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hai­luo­don val­tuus­ton oi­keus­ta­ju hu­kas­sa? "Miten 350 000 euron säästö voidaan koh­dis­taa kunnan työn­te­ki­jöi­den sai­raus­pois­sao­loi­hin mie­len­ter­veys­pe­rus­tei­ses­ti?"

09.11.2021 15:29
Tilaajille
"Kokouksen puheenjohtajalla pitäisi olla niin paljon kokemusta, että hän osaisi katkaista tuollaiset hyödyttömät, riitaa hakevat puheenvuorot"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­jal­la pitäisi olla niin paljon ko­ke­mus­ta, että hän osaisi kat­kais­ta tuol­lai­set hyö­dyt­tö­mät, riitaa hakevat pu­heen­vuo­rot"

27.10.2021 14:32
Tilaajille
Hailuodon valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja hyvinvointisuunnitelman – vajaa parituntinen kokous päättyi täytekakkukahveihin

Hai­luo­don val­tuus­to hy­väk­syi ti­lin­pää­tök­sen ja hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­man – vajaa pa­ri­tun­ti­nen kokous päättyi täy­te­kak­ku­kah­vei­hin

22.06.2021 19:44
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtaja Aki nostaa esille kolme hyvää asiaa kotisaareltaan – yksi on tikkuröijypiiri, joka on vienyt kyläpäällikön mennessään
Kolumni

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki nostaa esille kolme hyvää asiaa ko­ti­saa­rel­taan – yksi on tik­ku­röi­jy­pii­ri, joka on vienyt ky­lä­pääl­li­kön men­nes­sään

02.03.2021 19:28