Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kaupat
Keskustelu Temmeksen kauppainvestoinnista jatkuu: "Alkuvuodesta tiedämme, kuinka paljon Temmestä kohtaan on kiinnostusta"

Kes­kus­te­lu Tem­mek­sen kaup­pa­in­ves­toin­nis­ta jatkuu: "Al­ku­vuo­des­ta tie­däm­me, kuinka paljon Tem­mes­tä kohtaan on kiin­nos­tus­ta"

21.12.2021 16:01
Tilaajille
Päätoimittaja muistuttaa, että vain muutos on pysyvää – vaikka se joskus käykin kipeää
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että vain muutos on pysyvää – vaikka se joskus käykin kipeää

20.10.2021 06:00
Tilaajille
Katso kuvat: Kempeleen uusi S-market avasi ovensa – Osuuskauppa Arinan 9,5 miljoonan euron investointi kiinnosti kansaa niin, että parkkipaikka oli pian täynnä

Katso kuvat: Kem­pe­leen uusi S-mar­ket avasi ovensa – Osuus­kaup­pa Arinan 9,5 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti kiin­nos­ti kansaa niin, että park­ki­paik­ka oli pian täynnä

22.06.2021 10:56
Tilaajille
Kärkkäinen suunnittelee tavaratalon avaamista Kempeleeseen – Zatelliitin paalupaikalle kaavaillaan myös uutta Prismaa ja runsaasti muuta liiketilaa

Kärk­käi­nen suun­nit­te­lee ta­va­ra­ta­lon avaa­mis­ta Kem­pe­lee­seen – Za­tel­lii­tin paa­lu­pai­kal­le kaa­vail­laan myös uutta Prismaa ja run­saas­ti muuta lii­ke­ti­laa

14.06.2021 20:08
Tilaajille
Torstaina Kempeleen Linnakankaalle avautuva Sale on uuden kauppakonseptin mukainen – lisäksi pelisäännöt viereisen koulun kanssa on keskusteltu valmiiksi ja henkilökuntaa on koulutettu lasten ja nuorten oikeaoppiseen kohtaamiseen

Tors­tai­na Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaal­le avau­tu­va Sale on uuden kaup­pa­kon­sep­tin mu­kai­nen – lisäksi pe­li­sään­nöt vie­rei­sen koulun kanssa on kes­kus­tel­tu val­miik­si ja hen­ki­lö­kun­taa on kou­lu­tet­tu lasten ja nuorten oi­kea­op­pi­seen koh­taa­mi­seen

12.01.2021 08:02
Tilaajille