Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sähköautot
Kempeleeseen ja Oulunsaloon uudet sähköautojen latausasemat

Kem­pe­lee­seen ja Ou­lun­sa­loon uudet säh­kö­au­to­jen la­taus­ase­mat

14.10.2023 09:00
Tilaajille
"Autokannan sähköistyessä latauksen helppous voi muodostua matkailukohteen vetovoimatekijäksi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Au­to­kan­nan säh­köis­tyes­sä la­tauk­sen help­pous voi muo­dos­tua mat­kai­lu­koh­teen ve­to­voi­ma­te­ki­jäk­si"

26.07.2023 06:18
Tilaajille
Sähköautojen palot ovat vielä harvinaisia, mutta pelastuslaitoksellekin verrattain uusi asia – "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"

Säh­kö­au­to­jen palot ovat vielä har­vi­nai­sia, mutta pe­las­tus­lai­tok­sel­le­kin ver­rat­tain uusi asia – "Paras olisi hu­kut­taa auto jon­ne­kin"

31.05.2023 11:00
Tilaajille
Tarkista sähköt, ennen kuin lataat autoa – sähköverkko ei välttämättä riitä

Tar­kis­ta sähköt, ennen kuin lataat autoa – säh­kö­verk­ko ei vält­tä­mät­tä riitä

15.02.2023 18:00
Tilaajille
Uusien autojen saatavuudessa edelleen viiveitä – ladattavien osuus jo yli kolmannes, suosituin autovaihtoehto kuitenkin yhä ei-ladattava

Uusien autojen saa­ta­vuu­des­sa edel­leen vii­vei­tä – la­dat­ta­vien osuus jo yli kol­man­nes, suo­si­tuin au­to­vaih­to­eh­to kui­ten­kin yhä ei-la­dat­ta­va

02.08.2022 15:00
Tilaajille
Matti lähti sähkö-Mersullaan ensimmäistä kertaa pitemmälle lomareissulle ja huomasi, että se sujui hyvin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Matti lähti säh­kö-Mer­sul­laan en­sim­mäis­tä kertaa pi­tem­mäl­le lo­ma­reis­sul­le ja huo­ma­si, että se sujui hyvin

19.07.2022 11:08
Tilaajille
Päästötöntä menoa – mutta kuinka edullista?
Pääkirjoitus

Pääs­tö­tön­tä menoa – mutta kuinka edul­lis­ta?

15.06.2022 06:00
Tilaajille
Akku ei lopu kesken – Oulun seudulta sähköautojen latauspisteitä löytyy mukavasti, mutta pohjoisessa niitä saisi olla lisää.

Akku ei lopu kesken – Oulun seu­dul­ta säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä löytyy mu­ka­vas­ti, mutta poh­joi­ses­sa niitä saisi olla lisää.

13.06.2022 15:09
Tilaajille
"Vihreät on esittäneet valtion takamaa, edullista energiaomavaraisuuslainaa, jolla voisi hankkia sähköauton ja polttoainesäästöjen myötä lainan voisi maksella pikkuhiljaa pois"
Kolumni

"Vih­reät on esit­tä­neet valtion ta­ka­maa, edul­lis­ta ener­giao­ma­va­rai­suus­lai­naa, jolla voisi hankkia säh­kö­au­ton ja polt­to­ai­ne­sääs­tö­jen myötä lainan voisi mak­sel­la pik­ku­hil­jaa pois"

31.05.2022 12:55
Viime vuoden aikana lakeudelle rekisteröitiin reilut 60 uutta täyssähköautoa – oulunsalolainen Jouni Heikkinen siirtyi täysin sähköllä kulkevaan autoon kahden hybridin jälkeen

Viime vuoden aikana la­keu­del­le re­kis­te­röi­tiin reilut 60 uutta täys­säh­kö­au­toa – ou­lun­sa­lo­lai­nen Jouni Heik­ki­nen siirtyi täysin säh­köl­lä kul­ke­vaan autoon kahden hyb­ri­din jälkeen

17.01.2022 18:00
Tilaajille
Ville Vähämäki kertoo vitsin, joka hänen mielestään kuvaa hyvin nykyistä liikkumisen verottamista: "Päätösten tulee olla sellaisia, että ne kohtelevat eri puolilla Suomea asuvia samanvertaisesti"
Kolumni

Ville Vä­hä­mä­ki kertoo vitsin, joka hänen mie­les­tään kuvaa hyvin ny­kyis­tä liik­ku­mi­sen ve­rot­ta­mis­ta: "Pää­tös­ten tulee olla sel­lai­sia, että ne koh­te­le­vat eri puo­lil­la Suomea asuvia sa­man­ver­tai­ses­ti"

06.04.2021 14:33
Liminkalainen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käytetyn lataushybridin: "Kaikki yllätykset ovat olleet positiivisia" – hybridi- ja kaasuautojen jälleenmyyntiarvo mietityttää

Li­min­ka­lai­nen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käy­te­tyn la­taus­hyb­ri­din: "Kaikki yl­lä­tyk­set ovat olleet po­si­tii­vi­sia" – hyb­ri­di- ja kaa­su­au­to­jen jäl­leen­myyn­ti­ar­vo mie­ti­tyt­tää

13.03.2021 19:04
Tilaajille