Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Historia
Viikko
Oulu II katosi mystisesti tasan 80 vuotta sitten – Etsijät uskovat, että alusta on haettu väärästä paikasta näihin päiviin asti

Oulu II katosi mys­ti­ses­ti tasan 80 vuotta sitten – Etsijät us­ko­vat, että alusta on haettu vää­räs­tä pai­kas­ta näihin päiviin asti

26.11.2023 11:00
Tilaajille
Sotainvalidien Pohjois-Pohjanmaan piiri lopettaa toimintansa, päätösjuhla viikon päästä

So­ta­in­va­li­dien Poh­jois-Poh­jan­maan piiri lo­pet­taa toi­min­tan­sa, pää­tös­juh­la viikon päästä

25.11.2023 11:00
Tutustu Oulunsalon kunnantaloon Ilkka Kovalaisen opastamana

Tutustu Ou­lun­sa­lon kun­nan­ta­loon Ilkka Ko­va­lai­sen opas­ta­ma­na

24.11.2023 16:47
Tilaajille
Lakeuden parhaat yleisurheilijat, osa 10: Euroopan mestari ja Suomen Vuoden urheilija on Tyrnävän Tempauksen naisten tilastokärki

La­keu­den parhaat ylei­sur­hei­li­jat, osa 10: Eu­roo­pan mestari ja Suomen Vuoden ur­hei­li­ja on Tyr­nä­vän Tem­pauk­sen naisten ti­las­to­kär­ki

25.11.2023 16:03
Tilaajille
Mikä nelikko on palkittuna viikon arkistokuvassa? Kerro meille!

Mikä nelikko on pal­kit­tu­na viikon ar­kis­to­ku­vas­sa? Kerro meille!

22.11.2023 15:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Residenssitaiteilija Shpend Bengu tuntee suomalaisen kulttuuriperinnön – albanialaistaiteilijan grafiikkavedoksissa seikkailee Kalevalasta tuttuja hahmoja

Re­si­dens­si­tai­tei­li­ja Shpend Bengu tuntee suo­ma­lai­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön – al­ba­nia­lais­tai­tei­li­jan gra­fiik­ka­ve­dok­sis­sa seik­kai­lee Ka­le­va­las­ta tuttuja hahmoja

20.11.2023 17:33
Tilaajille
Heikku-tontun joulumyyjäisiä vietettiin nyt toista kertaa – Järjestäjät varasivat tapahtumaan 14 litraa riisipuuroa, 7 litraa soppaa ja 120 joulutorttua

Heik­ku-ton­tun jou­lu­myy­jäi­siä vie­tet­tiin nyt toista kertaa – Jär­jes­tä­jät va­ra­si­vat ta­pah­tu­maan 14 litraa rii­si­puu­roa, 7 litraa soppaa ja 120 jou­lu­tort­tua

19.11.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleläinen pitäjänneuvos Taavi Jarva paljastaa kirkkoherranvaalin jännitysdraaman ja muistelee retkeä kirkon vihkijäisiin, jossa tankeilla kynnettiin peltoja

Kem­pe­le­läi­nen pi­tä­jän­neu­vos Taavi Jarva pal­jas­taa kirk­ko­her­ran­vaa­lin jän­ni­tys­draa­man ja muis­te­lee retkeä kirkon vih­ki­jäi­siin, jossa tan­keil­la kyn­net­tiin peltoja

19.11.2023 06:00
Tilaajille
Hurjien heittäjien Tyrnävän Tempaus – Miesten tilasto suorastaan pursuaa Suomen huipulla kilpailleita urheilijoita

Hurjien heit­tä­jien Tyr­nä­vän Tempaus – Miesten tilasto suo­ras­taan pursuaa Suomen hui­pul­la kil­pail­lei­ta ur­hei­li­joi­ta

21.11.2023 13:24
Tilaajille
Mitä ihimettä – mitäs näillä pojilla on käsissään ja mistä muikea hymy johtuu?

Mitä ihi­met­tä – mitäs näillä pojilla on kä­sis­sään ja mistä muikea hymy johtuu?

14.11.2023 13:00
Tilaajille
Hailuodon Kirkonkylän vanhaan kouluun työtiloja ja juhlasali? – Franck aikoo järjestää koululla myös restaurointikursseja

Hai­luo­don Kir­kon­ky­län vanhaan kouluun työ­ti­lo­ja ja juh­la­sa­li? – F­ranck aikoo jär­jes­tää kou­lul­la myös res­tau­roin­ti­kurs­se­ja

11.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Martti Ahtisaari on 10. haudattava presidentti Suomessa – Tällaisia ovat olleet aiemmat hautajaiset

Martti Ah­ti­saa­ri on 10. hau­dat­ta­va pre­si­dent­ti Suo­mes­sa – Täl­lai­sia ovat olleet aiemmat hau­ta­jai­set

10.11.2023 11:00
Tilaajille
Katso video: Limingasta löytyi sanallinen kulttuuriaarre – nyt Pekka etsii tietoja laajan kokoelman kerääjästä

Katso video: Li­min­gas­ta löytyi sa­nal­li­nen kult­tuu­ri­aar­re – nyt Pekka etsii tietoja laajan ko­koel­man ke­rää­jäs­tä

08.11.2023 18:00
Tilaajille
Suuren avaimen mysteeri selvisi – mutta tunnistatko tämän kuvan henkilöitä?

Suuren avaimen mys­tee­ri selvisi – mutta tun­nis­tat­ko tämän kuvan hen­ki­löi­tä?

08.11.2023 15:00
Tilaajille
Liminkalaisesta jäämistöstä löytyi yli tuhannen sanonnan ja sananparren kerätty kokoelma – muun muassa tällaisia viisauksia se pitää sisällään

Li­min­ka­lai­ses­ta jää­mis­tös­tä löytyi yli tu­han­nen sa­non­nan ja sa­nan­par­ren kerätty ko­koel­ma – muun muassa täl­lai­sia vii­sauk­sia se pitää si­säl­lään

08.11.2023 13:30
Tilaajille
Lakeuden parhaat yleisurheilijat, osa 7: Limingan Niittomiesten yleisurheilijanaisten TOP10-tulokset – nuoret superlahjakkuudet alkavat jo näkyä aikuisten tilastoissa

La­keu­den parhaat ylei­sur­hei­li­jat, osa 7: Li­min­gan Niit­to­mies­ten yleis­ur­hei­li­ja­nais­ten TOP10-tu­lok­set – nuoret su­per­lah­jak­kuu­det alkavat jo näkyä ai­kuis­ten ti­las­tois­sa

07.11.2023 18:00
Tilaajille
Kalsarit ja villasukat ovat edelleen kova juttu – isät pääsivät livahtamaan allakkaan Helsingin yliopiston konsistorin valvovien silmien ohi
Kolumni

Kal­sa­rit ja vil­la­su­kat ovat edel­leen kova juttu – isät pää­si­vät li­vah­ta­maan al­lak­kaan Hel­sin­gin yli­opis­ton kon­sis­to­rin val­vo­vien silmien ohi

07.11.2023 09:00
Tilaajille
Kirkonkylän vanhasta koulusta jätetty 2 500 euron ostotarjous hyväksyttiin

Kir­kon­ky­län van­has­ta kou­lus­ta jätetty 2 500 euron os­to­tar­jous hy­väk­syt­tiin

08.11.2023 16:13
Tilaajille
Haluaisitko ostaa yhden Nahkurin? Kiireisintä olisi korjata arvorakennuksen katto ja muotoilla kallistukset – hätäensiapua aiotaan antaa, mutta isoihin remontteihin ei ole varaa

Ha­luai­sit­ko ostaa yhden Nah­ku­rin? Kii­rei­sin­tä olisi korjata ar­vo­ra­ken­nuk­sen katto ja muo­toil­la kal­lis­tuk­set – hä­tä­en­si­apua aiotaan antaa, mutta isoihin re­mont­tei­hin ei ole varaa

07.11.2023 09:48 2
Tilaajille
Kesäpäiväkuvaan löytyi tunnistus, mutta ketkä ovat tässä kuvassa?

Ke­sä­päi­vä­ku­vaan löytyi tun­nis­tus, mutta ketkä ovat tässä ku­vas­sa?

01.11.2023 09:00
Tilaajille