Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Historia
Kuukausi
Vaikka isän kuolemasta on jo 77 vuotta, ei ikävä katoa koskaan – sunnuntaina vietettävä kaatuneiden muistopäivä on liminkalaiselle Irja Arviolle tärkeä

Vaikka isän kuo­le­mas­ta on jo 77 vuotta, ei ikävä katoa koskaan – sun­nun­tai­na vie­tet­tä­vä kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vä on li­min­ka­lai­sel­le Irja Ar­viol­le tärkeä

14.05.2022 18:00
Tilaajille
Kun Mauno Koivistolta kysyttiin, mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tuppuraisen mukaan Koiviston vastaus on edelleen ajankohtainen
Kolumni

Kun Mauno Koi­vis­tol­ta ky­syt­tiin, mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tup­pu­rai­sen mukaan Koi­vis­ton vastaus on edel­leen ajan­koh­tai­nen

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Jos sota olisi kotiportailla asti? "Vuonna 1713 alkanut isoviha oli niin traumaattinen kokemus suomalaisille, että siitä on jäänyt lukuisa määrä muistitietoa näihin päiviin saakka"
Kolumni

Jos sota olisi ko­ti­por­tail­la asti? "Vuonna 1713 alkanut isoviha oli niin trau­maat­ti­nen kokemus suo­ma­lai­sil­le, että siitä on jäänyt lukuisa määrä muis­ti­tie­toa näihin päiviin saakka"

04.05.2022 06:00
Tilaajille
Hylkeitä huijattiin hylkeiden omilla eleillä Perämeren jäälautoilla

Hyl­kei­tä hui­jat­tiin hyl­kei­den omilla eleillä Pe­rä­me­ren jää­lau­toil­la

28.04.2022 18:00
Tilaajille
Luokka­kokous oli täysi kymppi – "Nyt kun katselee paikkoja, niin tulee mieleen omat kouluajat", Riku tuumaa

Luok­ka­ko­kous oli täysi kymppi – "Nyt kun kat­se­lee paik­ko­ja, niin tulee mieleen omat kou­lua­jat", Riku tuumaa

28.04.2022 15:00
Tilaajille
Katso video: Tänään juhlittiin kansallista veteraanipäivää – myös Limingassa laskettiin seppeleet sankarivainajien muistomerkille

Katso video: Tänään juh­lit­tiin kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää – myös Li­min­gas­sa las­ket­tiin sep­pe­leet san­ka­ri­vai­na­jien muis­to­mer­kil­le

27.04.2022 16:11
Tilaajille
Kansallista veteraanipäivää juhlittiin lakeuden kunnissa

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää juh­lit­tiin la­keu­den kun­nis­sa

27.04.2022 15:54
Tilaajille
Itsenäisyytemme tähden – runo, joka löytyi jo edesmenneen sotaveteraanin papereiden joukosta
Mielipidekirjoitus

It­se­näi­syy­tem­me tähden – runo, joka löytyi jo edes­men­neen so­ta­ve­te­raa­nin pa­pe­rei­den jou­kos­ta

27.04.2022 06:00
Briitta tuntee Temmeksen historiaa – "Kirjoista olen lukenut tietoa, mutta en ole tyytynyt siihen"

Briitta tuntee Tem­mek­sen his­to­riaa – "Kir­jois­ta olen lukenut tietoa, mutta en ole tyy­ty­nyt siihen"

23.04.2022 18:00
Tilaajille
"Veteraaniperinteen keräämisen olisi voinut aloittaa jo paljon aikaisemmin, mutta hyvä että se tehdään nyt" – Tyrnävällä on innokas joukko keräämässä aineistoa, joka on myöhemmin tarkoitus digitoida Topoteekkiin

"Ve­te­raa­ni­pe­rin­teen ke­rää­mi­sen olisi voinut aloit­taa jo paljon ai­kai­sem­min, mutta hyvä että se tehdään nyt" – Tyr­nä­väl­lä on innokas joukko ke­rää­mäs­sä ai­neis­toa, joka on myö­hem­min tar­koi­tus di­gi­toi­da To­po­teek­kiin

20.04.2022 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ei onneksi enää autonrenkaita kokkotuleen – Sauli soisi pääsiäiskokkoperinteen yleistyvän
Mielipidekirjoitus

Ei onneksi enää au­ton­ren­kai­ta kok­ko­tu­leen – Sauli soisi pää­siäis­kok­ko­pe­rin­teen yleis­ty­vän

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Polkien pitkin rengasreittiä – Pyörällä kuuhun -hanke ottaa koppia pyöräilybuumista

Polkien pitkin ren­gas­reit­tiä – Pyö­räl­lä kuuhun -hanke ottaa koppia pyö­räi­ly­buu­mis­ta

31.03.2022 06:00
Tilaajille
Kieltolain päättymisestä 90 vuotta – "Yleinen uskomus oli, että joka talossa Hailuodossa oli ämpärillinen pirtua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiel­to­lain päät­ty­mi­ses­tä 90 vuotta – "Y­lei­nen uskomus oli, että joka talossa Hai­luo­dos­sa oli äm­pä­ril­li­nen pirtua"

28.03.2022 07:59 1
Tilaajille
Maitolavat-sarja jatkuu: Kahden meijerin maitolaituri oli myös maitosodan näyttämönä – Markkukin on kuljettanut monet tonkat tälle lavalle

Mai­to­la­vat-sar­ja jatkuu: Kahden mei­je­rin mai­to­lai­tu­ri oli myös mai­to­so­dan näyt­tä­mö­nä – Mark­ku­kin on kul­jet­ta­nut monet tonkat tälle lavalle

10.03.2022 18:00
Tilaajille
"Sisareni Kaisa muistaa yhden supersiistin kaveljeerini, joka otti taskustaan puhtaan valkoisen nenäliinan ja levitti sen maitolavalle, ettei minun täyskellohelmainen nailonpukuni likaantuisi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Si­sa­re­ni Kaisa muistaa yhden su­per­siis­tin ka­vel­jee­ri­ni, joka otti tas­kus­taan puhtaan val­koi­sen ne­nä­lii­nan ja levitti sen mai­to­la­val­le, ettei minun täys­kel­lo­hel­mai­nen nai­lon­pu­ku­ni li­kaan­tui­si"

25.02.2022 07:24
Tilaajille
"Sodassa ei olisi sairaaloita saanut pommittaa, mutta kyllä ne pommitti", muistelee Aila ja kertoo, millaista oli talvisodan henki

"So­das­sa ei olisi sai­raa­loi­ta saanut pom­mit­taa, mutta kyllä ne pom­mit­ti", muis­te­lee Aila ja kertoo, mil­lais­ta oli tal­vi­so­dan henki

23.02.2022 18:00
Tilaajille
Ajatuksia Raatteen tieltä Libanonin kautta Ukrainaan: " Pahalta näyttää, diktaattorien laskelmissa ihmishenget ovat arvottomia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aja­tuk­sia Raat­teen tieltä Li­ba­no­nin kautta Uk­rai­naan: " Pahalta näyt­tää, dik­taat­to­rien las­kel­mis­sa ih­mis­hen­get ovat ar­vot­to­mia"

23.02.2022 14:48
Tilaajille
Koivunvarvut toivat monelle kempeleläiselle leivän pöytään – tänä kesänä luudantekijät saavat oman muistomerkkinsä kotiseutumuseon pihalle

Koi­vun­var­vut toivat monelle kem­pe­le­läi­sel­le leivän pöytään – tänä kesänä luu­dan­te­ki­jät saavat oman muis­to­merk­kin­sä ko­ti­seu­tu­mu­seon pihalle

19.02.2022 18:00
Tilaajille
Maijan lapsuusmuisto maitolavasta: Sukulaisten isä seurasi maitolavalta huuliharppua soitellen, kuinka väkeä tuli juhannusjuhliin Vihiluotoon
Mielipidekirjoitus

Maijan lap­suus­muis­to mai­to­la­vas­ta: Su­ku­lais­ten isä seurasi mai­to­la­val­ta huu­li­harp­pua soi­tel­len, kuinka väkeä tuli ju­han­nus­juh­liin Vi­hi­luo­toon

09.02.2022 14:20
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Kont­ti­sen pappa oli mahtava pappa, muis­te­lee Ari

09.02.2022 06:00