Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Historia
Kuukausi
Liminkalaislähtöinen Maria on unelmaduunissaan historian ja tekoälyn keskellä – mistä oikein on kyse?

Li­min­ka­lais­läh­töi­nen Maria on unel­ma­duu­nis­saan his­to­rian ja te­ko­älyn kes­kel­lä – mistä oikein on kyse?

28.01.2023 18:00
Tilaajille
Tyrnävän kunnan perinnetoimikunta haluaa lainata rintamalla tehtyjä puhdetöitä Myllykirjastossa huhtikuussa avattavaan näyttelyyn – löytyykö sellaisia sinun kaapeistasi?

Tyr­nä­vän kunnan pe­rin­ne­toi­mi­kun­ta haluaa lainata rin­ta­mal­la tehtyjä puh­de­töi­tä Myl­ly­kir­jas­tos­sa huh­ti­kuus­sa avat­ta­vaan näyt­te­lyyn – ­löy­tyy­kö sel­lai­sia sinun kaa­peis­ta­si?

19.01.2023 15:00
Lithoviuksen sukuseura ja sukukirja perusteilla – tarinoita kaivataan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lit­ho­viuk­sen su­ku­seu­ra ja su­ku­kir­ja pe­rus­teil­la – ta­ri­noi­ta kai­va­taan

18.01.2023 16:03
Tilaajille
Heli suree arvorakennusten alennustilaa: "Toivottavasti tulee vielä aika, jolloin niin uusia kuin vanhojakin rakennuksia halutaan vaalia – ei hankkiutua niistä eroon"
Kolumni

Heli suree ar­vo­ra­ken­nus­ten alen­nus­ti­laa: "Toi­vot­ta­vas­ti tulee vielä aika, jolloin niin uusia kuin van­ho­ja­kin ra­ken­nuk­sia ha­lu­taan vaalia – ei hank­kiu­tua niistä eroon"

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Temmeksen nuortentalon huutokauppa päättyi – vajaan 11 000 euron tarjous menee vielä valtuuston hyväksyttäväksi

Tem­mek­sen nuor­ten­ta­lon huu­to­kaup­pa päättyi – vajaan 11 000 euron tarjous menee vielä val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si

05.01.2023 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Liikenteen kulttuuriperintöhankkeiden avustushaku alkaa

Lii­ken­teen kult­tuu­ri­pe­rin­tö­hank­kei­den avus­tus­ha­ku alkaa

31.12.2022 11:00
Tilaajille
Neitsyt Maria elää kirkkotaiteessa, joulukorteissa, runoissa ja jopa nimipäiväkalenterissa.

Neitsyt Maria elää kirk­ko­tai­tees­sa, jou­lu­kor­teis­sa, ru­nois­sa ja jopa ni­mi­päi­vä­ka­len­te­ris­sa.

30.12.2022 15:00
Parttimaan Markon kelkka on vuodelta 1947 – vain jarru puuttuu

Part­ti­maan Markon kelkka on vuo­del­ta 1947 – vain jarru puuttuu

29.12.2022 15:22
Tilaajille
Pentti Kartimo tarinoi kirjassaan lapsuudestaan Marjaniemessä: "Kapusimme röysikön korkeimmalle huipulle, jolloin huomasimme kauhuksemme, että jääsaaren ympärillä velloi aivan sula meri"

Pentti Kartimo tarinoi kir­jas­saan lap­suu­des­taan Mar­ja­nie­mes­sä: "Ka­pu­sim­me röy­si­kön kor­keim­mal­le hui­pul­le, jolloin huo­ma­sim­me kau­huk­sem­me, että jää­saa­ren ym­pä­ril­lä velloi aivan sula meri"

25.12.2022 06:00
Tilaajille
Yksi Suomen pitkäikäisimmistä suomenhevosista lepää Lumijoen Sallisenperällä – Rete oli kuollessaan 37-vuotias

Yksi Suomen pit­kä­ikäi­sim­mis­tä suo­men­he­vo­sis­ta lepää Lu­mi­joen Sal­li­sen­pe­räl­lä – Rete oli kuol­les­saan 37-vuo­tias

23.12.2022 12:24
Tilaajille
Jo muinaissuomalaiset kantoivat juhlapuita tupaan, popsivat kinkkua ja lepyttelivät henkiä – vain pohjolassa joulu on joulu
Kolumni

Jo mui­nais­suo­ma­lai­set kan­toi­vat juh­la­pui­ta tupaan, pop­si­vat kinkkua ja le­pyt­te­li­vät henkiä – vain poh­jo­las­sa joulu on joulu

21.12.2022 06:00
Tilaajille
Tyrnävän 90-vuotias pappila on palvellut kotina, nuorisotilana ja ravintolana – joulun aatonaattona rakennusta juhlitaan joululaulujen ja glögihetken merkeissä

Tyr­nä­vän 90-vuo­tias pappila on pal­vel­lut kotina, nuo­ri­so­ti­la­na ja ra­vin­to­la­na – joulun aa­ton­aat­to­na ra­ken­nus­ta juh­li­taan jou­lu­lau­lu­jen ja glö­gi­het­ken mer­keis­sä

19.12.2022 18:00
Tilaajille
Joulupukki kävi tervehtimässä Vihiluodon lapsia, osa 2.

Jou­lu­puk­ki kävi ter­veh­ti­mäs­sä Vi­hi­luo­don lapsia, osa 2.

12.12.2022 09:29
Katse on oltava tulevassa, mutta menneitä ei saa unohtaa, muistuttaa päätoimittaja toivottaessaan hyvää itsenäisyyspäivää
Pääkirjoitus

Katse on oltava tu­le­vas­sa, mutta men­nei­tä ei saa unoh­taa, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja toi­vot­taes­saan hyvää it­se­näi­syys­päi­vää

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Hinnankorotusten myötä Tiina soveltaa Pula-ajan keittokirjaa ja suunnittelee rukkikauppoja
Kolumni

Hin­nan­ko­ro­tus­ten myötä Tiina so­vel­taa Pu­la-ajan keit­to­kir­jaa ja suun­nit­te­lee ruk­ki­kaup­po­ja

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Katso video: Kempeleläisellä kuvataiteilija Eeli Aallolla on ollut värikäs elämä – "Menestys on ollut sattumaa ja elämä on heitellyt eteeni sopivia tilanteita, joihin olen uskaltanut tarttua"

Katso video: Kem­pe­le­läi­sel­lä ku­va­tai­tei­li­ja Eeli Aal­lol­la on ollut värikäs elämä – "Me­nes­tys on ollut sat­tu­maa ja elämä on hei­tel­lyt eteeni sopivia ti­lan­tei­ta, joihin olen us­kal­ta­nut tart­tua"

27.11.2022 18:00
Tilaajille
Syyskuussa vietettävästä suomenhevosen päivästä esitetään vakiintunutta liputuspäivää

Syys­kuus­sa vie­tet­tä­väs­tä suo­men­he­vo­sen päi­väs­tä esi­te­tään va­kiin­tu­nut­ta li­pu­tus­päi­vää

26.11.2022 15:27
Limingan Kansanopiston tarina sai siemenensä helsinkiläisessä luksushotellissa – oppilaitoksen paikasta kilpailivat reilut 130 vuotta sitten myös Kempele, Oulujoki ja Muhos

Li­min­gan Kan­san­opis­ton tarina sai sie­me­nen­sä hel­sin­ki­läi­ses­sä luk­sus­ho­tel­lis­sa – op­pi­lai­tok­sen pai­kas­ta kil­pai­li­vat reilut 130 vuotta sitten myös Kem­pe­le, Ou­lu­jo­ki ja Muhos

20.11.2022 06:00
Tilaajille
Oulunsalossa vietetään taas entisajan joulua entisajan markkinahengessä – luvassa myös ohjelmaa tulishowsta joulusatuihin

Ou­lun­sa­los­sa vie­te­tään taas en­tis­ajan joulua en­tis­ajan mark­ki­na­hen­ges­sä – luvassa myös oh­jel­maa tu­lis­hows­ta jou­lu­sa­tui­hin

16.11.2022 09:01
Moni asia on muuttunut: Heli ei lue enää synkkiä kirjoja mutta seuraa sotilashenkilöiden tviittauksia
Kolumni

Moni asia on muut­tu­nut: Heli ei lue enää synkkiä kirjoja mutta seuraa so­ti­las­hen­ki­löi­den tviit­tauk­sia

16.11.2022 08:31
Tilaajille