Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Metsästys
Sudet söivät Sepon koiran – Metsästyskoira voi törmätä susiin missä tahansa

Sudet söivät Sepon koiran – Met­säs­tys­koi­ra voi törmätä susiin missä tahansa

11.10.2023 11:00
Tilaajille
Arkistojen aarteita: Kun hirvijahti käynnistyi, Manu haukkui ja Aaro ampui

Ar­kis­to­jen aar­tei­ta: Kun hir­vi­jah­ti käyn­nis­tyi, Manu haukkui ja Aaro ampui

06.10.2023 18:00
Tilaajille
Kun kansanedustaja Jenna Simula julkaisi kuvan karhujahdista, some räjähti – "Ei anneta äänekkään vähemmistön määritellä sitä, mikä on sopivaa ja mikä ei"
Kolumni

Kun kan­san­edus­ta­ja Jenna Simula jul­kai­si kuvan kar­hu­jah­dis­ta, some räjähti – "Ei anneta ää­nek­kään vä­hem­mis­tön mää­ri­tel­lä sitä, mikä on sopivaa ja mikä ei"

12.09.2023 06:11
Miten lintuinfluenssa kannattaa huomioida metsästyskauden lähestyessä? – Lue Ruokaviraston ohjeet

Miten lin­tu­inf­luens­sa kan­nat­taa huo­mioi­da met­säs­tys­kau­den lä­hes­tyes­sä? – Lue Ruo­ka­vi­ras­ton ohjeet

05.08.2023 13:00
Metsähallitus otti käyttöön eräetiketin: Saaliin, luonnon ja toisten luonnossa liikkujien kunnioittaminen on tärkeää

Met­sä­hal­li­tus otti käyt­töön eräe­ti­ke­tin: Saa­liin, luonnon ja toisten luon­nos­sa liik­ku­jien kun­nioit­ta­mi­nen on tärkeää

29.07.2023 15:00
Konekarhu Jokke on Joukon harrastus – Katso videolta, miten kempeleläinen Lykky reagoi karhun kohtaamiseen

Ko­ne­kar­hu Jokke on Joukon har­ras­tus – Katso vi­deol­ta, miten kem­pe­le­läi­nen Lykky reagoi karhun koh­taa­mi­seen

18.07.2023 06:00
Tilaajille
Oulun alueelle myönnettiin 3 588 hirvenpyyntilupaa – lakeuden riistanhoitotyhdistyksissä kaatoluvat pysyivät suunnilleen ennallaan Liminkaa lukuun ottamatta

Oulun alueel­le myön­net­tiin 3 588 hir­ven­pyyn­ti­lu­paa – ­la­keu­den riis­tan­hoi­to­tyh­dis­tyk­sis­sä kaa­to­lu­vat py­syi­vät suun­nil­leen en­nal­laan Li­min­kaa lukuun ot­ta­mat­ta

14.07.2023 11:00
Talven ilvesjahti päättynyt – Oulun riistakeskuksen alueella luvat käytetty sataprosenttisesti

Talven il­ves­jah­ti päät­ty­nyt – Oulun riis­ta­kes­kuk­sen alueel­la luvat käy­tet­ty sa­ta­pro­sent­ti­ses­ti

07.03.2023 16:48
Tilaajille
Kempeleessä sijaitsevan Oulun Aseen yrittäjä Risto Kangastalo etsii yritykselleen jatkajaa – "Vielä ei ole tärpännyt"

Kem­pe­lees­sä si­jait­se­van Oulun Aseen yrit­tä­jä Risto Kan­gas­ta­lo etsii yri­tyk­sel­leen jat­ka­jaa – "Vielä ei ole tär­pän­nyt"

24.02.2023 06:00
Tilaajille
Lyijyhaulien käyttökielto tulee tänään – Tukes tarkensi kosteikkoalueen määritelmää

Lyi­jy­hau­lien käyt­tö­kiel­to tulee tänään – Tukes tar­ken­si kos­teik­ko­alueen mää­ri­tel­mää

15.02.2023 13:00
Tilaajille
Hailuodon ampumarata sai luvan myös haulikkoammuntapaikalle – "Luulen, että haulikkopaikan valmistuminen siirtyy kustannussyistä tuonnemmaksi"

Hai­luo­don am­pu­ma­ra­ta sai luvan myös hau­lik­ko­am­mun­ta­pai­kal­le – "Luu­len, että hau­lik­ko­pai­kan val­mis­tu­mi­nen siirtyy kus­tan­nus­syis­tä tuon­nem­mak­si"

03.01.2023 17:05
Tilaajille
Tyrnäväläiset Laura ja Annika eivät ole metsällä tappaakseen – "Kunnioitamme sitä mitä luonto antaa"

Tyr­nä­vä­läi­set Laura ja Annika eivät ole met­säl­lä tap­paak­seen – "Kun­nioi­tam­me sitä mitä luonto antaa"

31.12.2022 18:00
Tilaajille
Supikoiria ja minkkejä poistetaan lintuvesiltä – yhtenä kohteena on Liminganlahti

Su­pi­koi­ria ja mink­ke­jä pois­te­taan lin­tu­ve­sil­tä – yhtenä koh­tee­na on Li­min­gan­lah­ti

21.10.2022 11:00
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa lauantaina, linnustajille tarjotaan uutta koulutusta verkossa

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa lauan­tai­na, lin­nus­ta­jil­le tar­jo­taan uutta kou­lu­tus­ta ver­kos­sa

06.09.2022 06:00
Metsäkanalintuja hyvin jo toista vuotta peräkkäin – Metsästysajat määritetään lähiaikoina

Met­sä­ka­na­lin­tu­ja hyvin jo toista vuotta pe­räk­käin – Met­säs­tys­ajat mää­ri­te­tään lä­hi­ai­koi­na

18.08.2022 18:00
Tilaajille
Poliisille uusi ohje aselupien käsittelyyn – Oulun poliisilaitos myönsi viime vuonna yli 10 000 aselupaa

Po­lii­sil­le uusi ohje ase­lu­pien kä­sit­te­lyyn – Oulun po­lii­si­lai­tos myönsi viime vuonna yli 10 000 ase­lu­paa

08.08.2022 09:00
Tilaajille
Hailuotolaismetsästäjät haluavat haulikkoharjoittelun metsistä ampumaradalle – "Ympäristön näkökulmasta olisi järkevintä, jos harjoittelu tapahtuisi yhdessä paikassa ja olisi järjestettyä"

Hai­luo­to­lais­met­säs­tä­jät ha­lua­vat hau­lik­ko­har­joit­te­lun met­sis­tä am­pu­ma­ra­dal­le – "Ym­pä­ris­tön nä­kö­kul­mas­ta olisi jär­ke­vin­tä, jos har­joit­te­lu ta­pah­tui­si yhdessä pai­kas­sa ja olisi jär­jes­tet­tyä"

31.05.2022 06:00
Tilaajille
Lapsena koiria pelännyt Matti ei voisi kuvitella elävänsä ilman niitä – katso videolta, miltä näyttää ja kuulostaa, kun Nelli yhyttää jänikseen

Lapsena koiria pe­län­nyt Matti ei voisi ku­vi­tel­la elä­vän­sä ilman niitä – katso vi­deol­ta, miltä näyttää ja kuu­los­taa, kun Nelli yhyttää jä­nik­seen

17.04.2022 15:00
Tilaajille