Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koirat
Katso video: Liminkalaisen Hanneliisan työura on murroksessa – sairaanhoitajan työ vaihtuu koirahierontaa tarjoavaksi pienyritykseksi

Katso video: Li­min­ka­lai­sen Han­ne­lii­san työura on mur­rok­ses­sa – sai­raan­hoi­ta­jan työ vaihtuu koi­ra­hieron­taa tar­joa­vak­si pien­yri­tyk­sek­si

27.11.2023 18:00
Tilaajille
Tällä pienellä testillä voit tarkastaa koirasi lihaskunnon

Tällä pie­nel­lä tes­til­lä voit tar­kas­taa koirasi li­has­kun­non

27.11.2023 16:17
Tilaajille
Kompakti, hidas, ylisitkeä ja ohjattavissa – Dreeverit kisaavat ajomestaruuuden SM-tittelistä Hailuodossa, mukana mittelöissä myös Perunakellarin Läntti

Kom­pak­ti, hidas, yli­sit­keä ja oh­jat­ta­vis­sa – D­ree­ve­rit ki­saa­vat ajo­mes­ta­ruuu­den SM-tit­te­lis­tä Hai­luo­dos­sa, mukana mit­te­löis­sä myös Pe­ru­na­kel­la­rin Läntti

31.10.2023 06:00
Tilaajille
Deadline vuoden lopussa ja vasta murto-osa koirista ilmoitettu rekisteriin – ole tarkkana, jos hankit koiranpennun

Dead­li­ne vuoden lopussa ja vasta mur­to-osa koi­ris­ta il­moi­tet­tu re­kis­te­riin – ole tark­ka­na, jos hankit koi­ran­pen­nun

15.10.2023 13:00
Tilaajille
Koirat ilahduttavat palvelutaloissa – Veikko heittää noppaa ja Hannekselta hoituu bingoisännän hommat

Koirat ilah­dut­ta­vat pal­ve­lu­ta­lois­sa – ­Veik­ko heittää noppaa ja Han­nek­sel­ta hoituu bin­go­isän­nän hommat

10.10.2023 15:52
Tilaajille
Eläimelle viikkojen kärsimys, viljelijälle tuhansien eurojen menetys – Mitä voi tapahtua, jos heität tölkin autosta luontoon?

Eläi­mel­le viik­ko­jen kär­si­mys, vil­je­li­jäl­le tu­han­sien eurojen menetys – Mitä voi ta­pah­tua, jos heität tölkin autosta luon­toon?

27.07.2023 06:00
Tilaajille
Tupoksen Saunarannan koirapuisto on valmis – Piia ja Senja toivovat käyttäjien ottavan vastuuta siisteydestä

Tu­pok­sen Sau­na­ran­nan koi­ra­puis­to on valmis – Piia ja Senja toi­vo­vat käyt­tä­jien ottavan vas­tuu­ta siis­tey­des­tä

24.07.2023 18:00
Tilaajille
Konekarhu Jokke on Joukon harrastus – Katso videolta, miten kempeleläinen Lykky reagoi karhun kohtaamiseen

Ko­ne­kar­hu Jokke on Joukon har­ras­tus – Katso vi­deol­ta, miten kem­pe­le­läi­nen Lykky reagoi karhun koh­taa­mi­seen

18.07.2023 06:00
Tilaajille
Katso kuvat ja video: Kempeleläiseltä vesipelastuskoira Wandalta onnistuu tuoda rantaan vene tai hukkuvaa esittävä ihminen

Katso kuvat ja video: Kem­pe­le­läi­sel­tä ve­si­pe­las­tus­koi­ra Wan­dal­ta on­nis­tuu tuoda rantaan vene tai huk­ku­vaa esit­tä­vä ihminen

10.07.2023 10:21
Tilaajille
Lemmikki mukaan ulkomaille – ota ainakin nämä asiat huomioon

Lem­mik­ki mukaan ul­ko­mail­le – ota ainakin nämä asiat huo­mioon

08.07.2023 18:00
Saunarantaan koirapuisto – koirien uimapaikat löytyvät Rantakylästä ja esimerkiksi Temmesjoesta

Sau­na­ran­taan koi­ra­puis­to – ­koi­rien ui­ma­pai­kat löy­ty­vät Ran­ta­ky­läs­tä ja esi­mer­kik­si Tem­mes­joes­ta

05.07.2023 09:00
Suomen Kennelliitto ry: Nauti kesästä koirasi kanssa turvallisesti

Suomen Ken­nel­liit­to ry: Nauti kesästä koirasi kanssa tur­val­li­ses­ti

24.06.2023 13:00
Tilaajille
Onni-koiran kanssa tullut kommunikaatiokatkos sai Tanjan pohtimaan arjen aitoja kohtaamisia
Kolumni

On­ni-koi­ran kanssa tullut kom­mu­ni­kaa­tio­kat­kos sai Tanjan poh­ti­maan arjen aitoja koh­taa­mi­sia

13.06.2023 20:00
Tilaajille
Suomen riistakeskus muistuttaa: Koirat pidettävä kytkettyinä luonnon varjelemiseksi

Suomen riis­ta­kes­kus muis­tut­taa: Koirat pi­det­tä­vä kyt­ket­tyi­nä luonnon var­je­le­mi­sek­si

11.06.2023 11:00
Tilaajille
Katso video: Oulunsalolaiset saksanseisojat avasivat uintikauden – "Voisi sanoa, että uiminen kulkee tällä rodulla geeneissä", toteaa Marja Launonen

Katso video: Ou­lun­sa­lo­lai­set sak­san­sei­so­jat ava­si­vat uin­ti­kau­den – "Voisi sanoa, että uiminen kulkee tällä rodulla gee­neis­sä", toteaa Marja Lau­no­nen

27.05.2023 13:00
Tilaajille
Kun retkikaverista tulikin elämänkumppani – Kolme pariskuntaa kertoo, kuinka he rakastuivat luonnon helmassa

Kun ret­ki­ka­ve­ris­ta tulikin elä­män­kump­pa­ni – Kolme pa­ris­kun­taa kertoo, kuinka he ra­kas­tui­vat luonnon hel­mas­sa

23.04.2023 09:00
Tilaajille
Koda on koulukoira – Kempeleen Kirkonkylän koululla se lievittää jännitystä, ahdistusta, stressiä ja ilostuttaa monin eri tavoin

Koda on kou­lu­koi­ra – Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län kou­lul­la se lie­vit­tää jän­ni­tys­tä, ah­dis­tus­ta, stres­siä ja ilos­tut­taa monin eri tavoin

21.04.2023 06:00
Tilaajille
Koirilla suuri rooli metsästyksessä – lumijokiselle Jonakselle laji on elämäntapa

Koi­ril­la suuri rooli met­säs­tyk­ses­sä – lu­mi­jo­ki­sel­le Jo­nak­sel­le laji on elä­män­ta­pa

20.04.2023 18:00
Tilaajille
Katso video: Tyrnäväläisille Katille ja Simolle koirat ovat intohimo ja elämäntapa – "Ollaan just semmoinen perhe, että koirilla on kaikki viimeisen päälle"

Katso video: Tyr­nä­vä­läi­sil­le Katille ja Simolle koirat ovat in­to­hi­mo ja elä­män­ta­pa – "Ollaan just sem­moi­nen perhe, että koi­ril­la on kaikki vii­mei­sen päälle"

20.04.2023 06:00
Tilaajille
Ruokaviraston koirarekisteri avautuu osittain käyttöön toukokuussa, sähköisesti tehtävä ilmoitus maksaa 10 euroa

Ruo­ka­vi­ras­ton koi­ra­re­kis­te­ri avautuu osit­tain käyt­töön tou­ko­kuus­sa, säh­köi­ses­ti tehtävä il­moi­tus maksaa 10 euroa

19.04.2023 15:30