Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Haulikkoammunta
Oulunsalolainen haulikkoampuja Rasmus Kumpuvaara, 21, saavutti MM-kisoissa ihmeellisen tunnetilan, jota jokainen urheilija tavoittelee

Ou­lun­sa­lo­lai­nen hau­lik­ko­am­pu­ja Rasmus Kum­pu­vaa­ra, 21, saa­vut­ti MM-ki­sois­sa ih­meel­li­sen tun­ne­ti­lan, jota jo­kai­nen ur­hei­li­ja ta­voit­te­lee

15.10.2023 16:00
Tilaajille
M20-sarjan skeetin suomenmestaruus oulunsalolaiselle Artturi Ervastille

M20-sar­jan skeetin suo­men­mes­ta­ruus ou­lun­sa­lo­lai­sel­le Artturi Er­vas­til­le

29.08.2023 13:00
Tilaajille
Hailuodon haulikkorata sai ympäristöluvan, mutta lähialueen asukkaat toivovat vuoropuhelua toimijoiden kanssa

Hai­luo­don hau­lik­ko­ra­ta sai ym­pä­ris­tö­lu­van, mutta lä­hi­alueen asuk­kaat toi­vo­vat vuo­ro­pu­he­lua toi­mi­joi­den kanssa

13.02.2023 06:00
Tilaajille
Rauhionojalla räiskittiin kiekkoja ja hirvenkuvia matalalla kynnyksellä – Paukkulan kisat ovat nyt Riistalan avoimet

Rau­hio­no­jal­la räis­kit­tiin kiek­ko­ja ja hir­ven­ku­via ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä – ­Pauk­ku­lan kisat ovat nyt Riis­ta­lan avoimet

05.09.2022 09:00
Tilaajille
Hailuotolaismetsästäjät haluavat haulikkoharjoittelun metsistä ampumaradalle – "Ympäristön näkökulmasta olisi järkevintä, jos harjoittelu tapahtuisi yhdessä paikassa ja olisi järjestettyä"

Hai­luo­to­lais­met­säs­tä­jät ha­lua­vat hau­lik­ko­har­joit­te­lun met­sis­tä am­pu­ma­ra­dal­le – "Ym­pä­ris­tön nä­kö­kul­mas­ta olisi jär­ke­vin­tä, jos har­joit­te­lu ta­pah­tui­si yhdessä pai­kas­sa ja olisi jär­jes­tet­tyä"

31.05.2022 06:00
Tilaajille
Artturin tähtäimessä paikka maajoukkueessa – oulunsalolaisnuori on yksi harvoista skeet-ammunassa kilpailevista pohjoissuomalaisista junioreista

Art­tu­rin täh­täi­mes­sä paikka maa­jouk­kuees­sa – ou­lun­sa­lo­lais­nuo­ri on yksi har­vois­ta skeet-am­mu­nas­sa kil­pai­le­vis­ta poh­jois­suo­ma­lai­sis­ta ju­nio­reis­ta

26.03.2022 06:00
Tilaajille
Oulunsalon haulikkoradalle haetaan toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa – "Täällä on kasvanut ja harjoitellut kolme olympiakävijää, joista yksi on hopeamitalisti", kertoo Oulun seudun haulikkoampujien puheenjohtaja Markus Remes

Ou­lun­sa­lon hau­lik­ko­ra­dal­le haetaan tois­tai­sek­si voi­mas­sa olevaa ym­pä­ris­tö­lu­paa – "Täällä on kas­va­nut ja har­joi­tel­lut kolme olym­pia­kä­vi­jää, joista yksi on ho­pea­mi­ta­lis­ti", kertoo Oulun seudun hau­lik­ko­am­pu­jien pu­heen­joh­ta­ja Markus Remes

19.11.2020 09:00
Tilaajille