Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Markkinat
Tanskassa ollaan nyt erityisen kiinnostuneita Suomesta ja siksi lakeudenkin vientiyritysten kannattaisi kääntää katse Kööpenhaminaan

Tans­kas­sa ollaan nyt eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nei­ta Suo­mes­ta ja siksi la­keu­den­kin vien­ti­yri­tys­ten kan­nat­tai­si kääntää katse Köö­pen­ha­mi­naan

18.09.2023 06:00
Tilaajille
Ala-Temmeksellä järjestetyt Elonkorjuumarkkinat kokosi neljättä kertaa yhteen paikalliset yrittäjät, tuotteet ja ihmiset – katso kuvagalleria!

Ala-Tem­mek­sel­lä jär­jes­te­tyt Elon­kor­juu­mark­ki­nat kokosi nel­jät­tä kertaa yhteen pai­kal­li­set yrit­tä­jät, tuot­teet ja ihmiset – katso ku­va­gal­le­ria!

11.09.2023 06:00
Tilaajille
Sää suosi Suur-Limingan markkinoita tälläkin kertaa – hattaroita jonotettiin ja käsityökauppoja tehtiin

Sää suosi Suur-Li­min­gan mark­ki­noi­ta täl­lä­kin kertaa – ­hat­ta­roi­ta jo­no­tet­tiin ja kä­si­työ­kaup­po­ja tehtiin

13.08.2023 13:00
Tilaajille
Ukarainalainen Olha taiteilee hiilimuotokuvia – "Taide puhuu puolestani"

Uka­rai­na­lai­nen Olha tai­tei­lee hii­li­muo­to­ku­via – "Taide puhuu puo­les­ta­ni"

27.06.2023 10:50 1
Tilaajille
Oulunsalossa vietetään taas entisajan joulua entisajan markkinahengessä – luvassa myös ohjelmaa tulishowsta joulusatuihin

Ou­lun­sa­los­sa vie­te­tään taas en­tis­ajan joulua en­tis­ajan mark­ki­na­hen­ges­sä – luvassa myös oh­jel­maa tu­lis­hows­ta jou­lu­sa­tui­hin

16.11.2022 09:01
Elonkorjuumarkkinoita vietettiin kolmatta kertaa Ala-Temmeksellä Helmen Pirtin pihapiirissä

Elon­kor­juu­mark­ki­noi­ta vie­tet­tiin kol­mat­ta kertaa Ala-Tem­mek­sel­lä Helmen Pirtin pi­ha­pii­ris­sä

05.09.2022 18:19 1
Tilaajille
Katso video: Ala-Temmeksellä kolmatta kertaa järjestetyt elonkorjuumarkkinat ovat vakiinnuttaneet paikkansa – Pienyrittäjien tuotteet ja palvelut houkuttelivat kävijöitä

Katso video: Ala-Tem­mek­sel­lä kol­mat­ta kertaa jär­jes­te­tyt elon­kor­juu­mark­ki­nat ovat va­kiin­nut­ta­neet paik­kan­sa – ­Pie­ny­rit­tä­jien tuot­teet ja pal­ve­lut hou­kut­te­li­vat kä­vi­jöi­tä

05.09.2022 18:21
Tilaajille
Katso kuvat Lumijoen kotiseutumarkkinoilta ja selvitä, mikä on tunnistettava piirre paikallisissa asukkaissa

Katso kuvat Lu­mi­joen ko­ti­seu­tu­mark­ki­noil­ta ja sel­vi­tä, mikä on tun­nis­tet­ta­va piirre pai­kal­li­sis­sa asuk­kais­sa

21.08.2022 06:00
Tilaajille
Katso kuvat: Kotiseutumuseon markkinat saivat paikalle ensikertalaisiakin museokävijöitä ja koukku oli valmis

Katso kuvat: Ko­ti­seu­tu­mu­seon mark­ki­nat saivat pai­kal­le en­si­ker­ta­lai­sia­kin mu­seo­kä­vi­jöi­tä ja koukku oli valmis

10.07.2022 14:00
Tilaajille
Urholan markkinat keräsi vieraat ja tutut Tihisen törmän historiallisiin maisemiin

Urholan mark­ki­nat keräsi vieraat ja tutut Tihisen törmän his­to­rial­li­siin mai­se­miin

12.06.2022 15:00
Tilaajille
Mainio sää houkutteli Siikamarkkinoille noin 3 000 markkinavierasta lauantaina – sunnuntaina oli vähän hiljaisempaa, mutta Arppa villitsi sateesta huolimatta

Mainio sää hou­kut­te­li Sii­ka­mark­ki­noil­le noin 3 000 mark­ki­na­vie­ras­ta lauan­tai­na – sun­nun­tai­na oli vähän hil­jai­sem­paa, mutta Arppa vil­lit­si sa­tees­ta huo­li­mat­ta

11.10.2021 07:05
Tilaajille
Hailuodon Siikamarkkinoita vietetiin sekä lauantaina että sunnuntaina

Hai­luo­don Sii­ka­mark­ki­noi­ta vie­te­tiin sekä lauan­tai­na että sun­nun­tai­na

10.10.2021 19:00
Tilaajille
Toista kertaa järjestetyt Elonkorjuumarkkinat keräsivät runsaasti yleisöä: "Tämmöiset kaikille tarkoitetut tapahtumat tuovat piristystä arkeen"

Toista kertaa jär­jes­te­tyt Elon­kor­juu­mark­ki­nat ke­rä­si­vät run­saas­ti ylei­söä: "Täm­möi­set kai­kil­le tar­koi­te­tut ta­pah­tu­mat tuovat pi­ris­tys­tä arkeen"

09.09.2021 09:02
Tilaajille
Jos korona suo, järjestetään kesäkuussa Suur-Limingan markkinat – Limingan Yrittäjät haluaa markkinoille historiallisen teeman: "Meillä on hyvä ja vahva historia, jota kannattaa tuoda esille"

Jos korona suo, jär­jes­te­tään ke­sä­kuus­sa Suur-Li­min­gan mark­ki­nat – Li­min­gan Yrit­tä­jät haluaa mark­ki­noil­le his­to­rial­li­sen teeman: "Meillä on hyvä ja vahva his­to­ria, jota kan­nat­taa tuoda esille"

18.03.2021 19:00
Tilaajille