Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tyrnävän Perunamarkkinat
Markkinaväki viihtyi Tyrnävällä – Perunamarkkinoilla oli tarjolla ravintoa ruumiille ja hengelle

Mark­ki­na­vä­ki viihtyi Tyr­nä­väl­lä – Pe­ru­na­mark­ki­noil­la oli tar­jol­la ra­vin­toa ruu­miil­le ja hen­gel­le

01.10.2023 06:01
Tilaajille
Jesse Jyrälän droonilla kuvaamasta videosta näkyy perunamarkkinoiden väenpaljous

Jesse Jyrälän droo­nil­la ku­vaa­mas­ta vi­deos­ta näkyy pe­ru­na­mark­ki­noi­den väen­pal­jous

01.10.2023 06:00
Tilaajille
Markkinakojuilla ja esiintymislavojen edessä riitti tungosta tänäkin syksynä – Katso videot ja kuvagalleria Tyrnävän perunamarkkinoista

Mark­ki­na­ko­juil­la ja esiin­ty­mis­la­vo­jen edessä riitti tun­gos­ta tänäkin syksynä – Katso videot ja ku­va­gal­le­ria Tyr­nä­vän pe­ru­na­mark­ki­nois­ta

03.10.2023 12:18
Tilaajille
34-vuotias Jesse seurasi aikansa Tyrnävän keskustan tieremonttia ja hankki droonin – Perunamarkkinoillakin hän on kuvaamassa

34-vuo­tias Jesse seurasi aikansa Tyr­nä­vän kes­kus­tan tie­re­mont­tia ja hankki droonin – ­Pe­ru­na­mark­ki­noil­la­kin hän on ku­vaa­mas­sa

27.09.2023 11:00
Tilaajille
Peruna tarkoitti alun perin päärynää – perinteinen ruoka-aines on elänyt värikkään historian ihmisten suussa

Peruna tar­koit­ti alun perin pää­ry­nää – pe­rin­tei­nen ruo­ka-ai­nes on elänyt vä­rik­kään his­to­rian ih­mis­ten suussa

26.09.2023 13:00
Tilaajille
Miskalla ei ole nyt laulavaa kaveria, mutta Valto ei pidä mahdottomana duon paluuta – Perunamarkkinoilla yksikin katti luo lapsille iloa

Mis­kal­la ei ole nyt lau­la­vaa ka­ve­ria, mutta Valto ei pidä mah­dot­to­ma­na duon paluuta – Pe­ru­na­mark­ki­noil­la yksikin katti luo lap­sil­le iloa

24.09.2023 11:00
Tilaajille
Vilma, Taika ja Hilda voisivat hyvin työllistyä yrittäjinä – Kuulammen koulun yrittäjyysluokkalaiset ovat vahvasti mukana Perunamarkkinoilla

Vilma, Taika ja Hilda voi­si­vat hyvin työl­lis­tyä yrit­tä­ji­nä – Kuu­lam­men koulun yrit­tä­jyys­luok­ka­lai­set ovat vah­vas­ti mukana Pe­ru­na­mark­ki­noil­la

24.09.2023 06:00
Tilaajille
Ensin markkinoille, sitten luontopolulle – Oulusta tulee liuta innokkaita kuvaajia taltioimaan lakeuden suurinta yleisötapahtumaa

Ensin mark­ki­noil­le, sitten luon­to­po­lul­le – Ou­lus­ta tulee liuta in­nok­kai­ta ku­vaa­jia tal­tioi­maan la­keu­den suu­rin­ta ylei­sö­ta­pah­tu­maa

23.09.2023 15:00
Tilaajille
Peruna maistuu myös Neitosille – Viikon kuluttua Perunamarkkinoilla kajahtavat SM-tason ikivihreät

Peruna maistuu myös Nei­to­sil­le – ­Vii­kon ku­lut­tua Pe­ru­na­mark­ki­noil­la ka­jah­ta­vat SM-ta­son iki­vih­reät

23.09.2023 11:00
Tilaajille
Suomessa viljellään 88 ruokaperunalajiketta – Mutta mihin on kadonnut Pito?

Suo­mes­sa vil­jel­lään 88 ruo­ka­pe­ru­na­la­ji­ket­ta – Mutta mihin on ka­don­nut Pito?

23.09.2023 06:00
Tilaajille
Kuulammen nuoret pistävät koulunsa soimaan Perunamarkkinoiden bändikonsertissa kello 12– savukonekin löytyy!

Kuu­lam­men nuoret pis­tä­vät kou­lun­sa soimaan Pe­ru­na­mark­ki­noi­den bän­di­kon­ser­tis­sa kello 12– ­sa­vu­ko­ne­kin löytyy!

22.09.2023 11:00
Tilaajille
Ensin saksalaiset, sitten pohjoismaalaiset ja myös jenkit – voisivatko perunapellot vetää turistejakin?

Ensin sak­sa­lai­set, sitten poh­jois­maa­lai­set ja myös jenkit – ­voi­si­vat­ko pe­ru­na­pel­lot vetää tu­ris­te­ja­kin?

21.09.2023 06:00 1
Tilaajille
350 kiloa maasta vetävä Suomen vahvin tähtää kultaan Tyrnävälläkin – pian on Perunamarkkinoiden ja Potato Powerin aika

350 kiloa maasta vetävä Suomen vahvin tähtää kultaan Tyr­nä­väl­lä­kin – pian on Pe­ru­na­mark­ki­noi­den ja Potato Powerin aika

15.09.2023 18:00
Tilaajille
Tyrnävän leijonat hankkivat Perunamarkkinoiden tuotoilla huomioliivit Toukovakan ja Käpytikan lapsille sekä generaattorin ukrainalaislyseolle

Tyr­nä­vän lei­jo­nat hank­ki­vat Pe­ru­na­mark­ki­noi­den tuo­toil­la huo­mio­lii­vit Tou­ko­va­kan ja Kä­py­ti­kan lap­sil­le sekä ge­ne­raat­to­rin uk­rai­na­lais­ly­seol­le

16.06.2023 09:24
Tyrnävän Perunamarkkinoilla  jälleen noin 10 000 ihmistä – hyppää tunnelmaan mukaan!

Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la jälleen noin 10 000 ihmistä – hyppää tun­nel­maan mukaan!

26.09.2022 16:25
Tilaajille
"Vähän zombieolo", tuumasi Tommi voitokkaan kisan jälkeen – Tyrnävällä Potato Powerissa vedettiin nyt rekkaa, työnnettiin kottikärryjä ja kannettiin säkkiä

"Vähän zom­bieo­lo", tuumasi Tommi voi­tok­kaan kisan jälkeen – Tyr­nä­väl­lä Potato Po­we­ris­sa ve­det­tiin nyt rekkaa, työn­net­tiin kot­ti­kär­ry­jä ja kan­net­tiin säkkiä

25.09.2022 09:06
Tilaajille
Katso video ja kuvagalleria: Tyrnävän Perunamarkkinoilla taas noin 10 000 kävijää – perinteistä tapahtumaa helli upea syyssää, sillä auringossa lämpömittari kipusi 19 asteeseen

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la taas noin 10 000 kävijää – pe­rin­teis­tä ta­pah­tu­maa helli upea syys­sää, sillä au­rin­gos­sa läm­pö­mit­ta­ri kipusi 19 as­tee­seen

24.09.2022 18:00
Tilaajille
Lauantaina Perunamarkkinat järjestetään jo 31. kerran – mutta millaiseksi tapahtuma kehittyy tulevaisuudessa?

Lauan­tai­na Pe­ru­na­mark­ki­nat jär­jes­te­tään jo 31. kerran – mutta mil­lai­sek­si ta­pah­tu­ma ke­hit­tyy tu­le­vai­suu­des­sa?

20.09.2022 06:00
Tilaajille