Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tyrnävän Perunamarkkinat
Koulupoliisilla lukuvuosi on alkanut vilkkaasti, sillä esimerkiksi näpistysten määrä poliisilaitoksen alueella on kasvanut: "Kun opiskelumotivaatio kerran katoaa, on sitä vaikeaa saada takaisin. Olemme nähneet, että tämä on yleistä jo alakouluikäisissä"

Kou­lu­po­lii­sil­la lu­ku­vuo­si on alkanut vilk­kaas­ti, sillä esi­mer­kik­si nä­pis­tys­ten määrä po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on kas­va­nut: "Kun opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tio kerran katoaa, on sitä vaikeaa saada ta­kai­sin. Olemme näh­neet, että tämä on yleistä jo ala­kou­lui­käi­sis­sä"

26.09.2021 14:00
Tilaajille
Tyrnävän Potato Power -kilpailussa muun muassa rekan nuppi siirtyi helposti – voiton vei Suomen vahvin mies

Tyr­nä­vän Potato Power -kil­pai­lus­sa muun muassa rekan nuppi siirtyi hel­pos­ti – voiton vei Suomen vahvin mies

25.09.2021 19:21
Tilaajille
Katso kuvagalleria ja video: Tyrnävän Perunamarkkinoilla riitti vilskettä, vaikka taivas vähän repeilikin – tavanomaiseen kävijämäärään ei tänä vuonna tosin ylletty

Katso ku­va­gal­le­ria ja video: Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la riitti vils­ket­tä, vaikka taivas vähän re­pei­li­kin – ta­van­omai­seen kä­vi­jä­mää­rään ei tänä vuonna tosin ylletty

25.09.2021 19:11
Tilaajille
Tyrnävällä kohdattiin vuoden tauon jälkeen –30. kerran järjestetyillä Perunamarkkinoilla riitti näkemistä, kokemista ja ostettavaa

Tyr­nä­väl­lä koh­dat­tiin vuoden tauon jälkeen –30. kerran jär­jes­te­tyil­lä ­Pe­ru­na­mark­ki­noil­la riitti nä­ke­mis­tä, ko­ke­mis­ta ja os­tet­ta­vaa

25.09.2021 18:56
Tilaajille
Tervetuloa tänään Tyrnävän Perunamarkkinoille! Pienestä messutapahtumasta on kasvanut  lakeuden  suurin yleisömagneetti

Ter­ve­tu­loa tänään Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­le! Pie­nes­tä mes­su­ta­pah­tu­mas­ta on kas­va­nut la­keu­den suurin ylei­sö­mag­neet­ti

25.09.2021 06:00
Tilaajille
Lauantaina Perunamarkkinoilla kajahtaa rautalangan kultaiset kappaleet – The Aftons juhlii  markkinatapahtuman kanssa tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan

Lauan­tai­na Pe­ru­na­mark­ki­noil­la ka­jah­taa rau­ta­lan­gan kul­tai­set kap­pa­leet – The Aftons juhlii mark­ki­na­ta­pah­tu­man kanssa tänä vuonna 30-vuo­tis­ta tai­val­taan

24.09.2021 18:00
Tilaajille
Talkootyöllä kerätty palkka ropisee yhteiseen laariin – Maija-Liisa ja Reijo ovat huhkineet Perunamarkkinoilla vuodesta toiseen

Tal­koo­työl­lä kerätty palkka ropisee yh­tei­seen laariin – Mai­ja-Lii­sa ja Reijo ovat huh­ki­neet Pe­ru­na­mark­ki­noil­la vuo­des­ta toiseen

24.09.2021 14:00
Tilaajille
Vaikean lapsuuden eläneen Mika Törrön tie vei vankilasta kuntosalille – nyt hän tavoittelee elämäntapanaan maailman vahvimman miehen titteliä

Vaikean lap­suu­den eläneen Mika Törrön tie vei van­ki­las­ta kun­to­sa­lil­le – nyt hän ta­voit­te­lee elä­män­ta­pa­naan maail­man vah­vim­man miehen tit­te­liä

24.09.2021 04:05
Tilaajille
Haluatko herkullisen perunapitsan reseptin? Itseoppinut ruokataikuri Satu Koivisto käyttää keittiössä maalaisjärkeä ja suosii sesongin kasviksia  –  "Yritän pitää perunan puolta”

Ha­luat­ko her­kul­li­sen pe­ru­na­pit­san re­sep­tin? It­se­op­pi­nut ruo­ka­tai­ku­ri Satu Koi­vis­to käyttää keit­tiös­sä maa­lais­jär­keä ja suosii se­son­gin kas­vik­sia –  "Yritän pitää perunan puolta”

23.09.2021 18:00
Tilaajille
Onko taikurin hihassa ässän sijasta peruna? Marian ja Veskun taikashow’ssa kaikki on mahdollista

Onko tai­ku­rin hihassa ässän sijasta peruna? Marian ja Veskun tai­kas­how’s­sa kaikki on mah­dol­lis­ta

23.09.2021 14:00
Tilaajille
Kenenkäs pottu on tänä vuonna kaikkein kaunein? Tyrnävän Perunamarkkinoiden Tyrnävä-piha houkuttelee ohjelmallaan ja tarjonnallaan

Ke­nen­käs pottu on tänä vuonna kaik­kein kau­nein? Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noi­den Tyr­nä­vä-pi­ha hou­kut­te­lee oh­jel­mal­laan ja tar­jon­nal­laan

23.09.2021 11:00
Tilaajille
Kempeläislähtöinen vatsastapuhuja Sari Aalto esiintyy lauantaina Tyrnävän Perunamarkkinoilla – kysyimme, voiko vatsastapuhuen tulla ääni käheäksi?

Kem­pe­läis­läh­töi­nen vat­sas­ta­pu­hu­ja Sari Aalto esiin­tyy lauan­tai­na Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la – ­ky­syim­me, voiko vat­sas­ta­pu­huen tulla ääni kä­heäk­si?

23.09.2021 11:00
Tilaajille
Rokotuskattavuuden kasvaessa yhteiskuntaamme on avattava lähemmäs normaalia, muistuttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den kas­vaes­sa yh­teis­kun­taam­me on avat­ta­va lä­hem­mäs nor­maa­lia, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja

21.09.2021 16:32
Tilaajille
Kaksi vuotta määrätietoisesti treenannut 23-vuotias voimailija tietää olevansa huippukunnossa vasta kymmenen vuoden kuluttua, mutta mieli on hallinnassa jo nyt – "Pillin soidessa en ajattele mitään", toteaa Tommi Honka

Kaksi vuotta mää­rä­tie­toi­ses­ti tree­nan­nut 23-vuo­tias voi­mai­li­ja tietää ole­van­sa huip­pu­kun­nos­sa vasta kym­me­nen vuoden ku­lut­tua, mutta mieli on hal­lin­nas­sa jo nyt – "Pillin soi­des­sa en ajat­te­le mi­tään", toteaa Tommi Honka

13.09.2021 17:00
Tilaajille
Tyrnävä innoitti Martti "Huuhaa"  Innasta – ainakin 12 maalauksessa esiintyy Tyrnävän nimi,  katso kuvat ja Yle Areenan tallenne vuodelta 2015!

Tyrnävä in­noit­ti Martti "Huu­haa" Innasta – ainakin 12 maa­lauk­ses­sa esiin­tyy Tyr­nä­vän nimi, katso kuvat ja Yle Areenan tal­len­ne vuo­del­ta 2015!

08.09.2021 21:32
Tilaajille