Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Tyrnävän Perunamarkkinat
Tyrnävän Perunamarkkinoilla  jälleen noin 10 000 ihmistä – hyppää tunnelmaan mukaan!

Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la jälleen noin 10 000 ihmistä – hyppää tun­nel­maan mukaan!

26.09.2022 16:25
Tilaajille
"Vähän zombieolo", tuumasi Tommi voitokkaan kisan jälkeen – Tyrnävällä Potato Powerissa vedettiin nyt rekkaa, työnnettiin kottikärryjä ja kannettiin säkkiä

"Vähän zom­bieo­lo", tuumasi Tommi voi­tok­kaan kisan jälkeen – Tyr­nä­väl­lä Potato Po­we­ris­sa ve­det­tiin nyt rekkaa, työn­net­tiin kot­ti­kär­ry­jä ja kan­net­tiin säkkiä

25.09.2022 09:06
Tilaajille
Katso video ja kuvagalleria: Tyrnävän Perunamarkkinoilla taas noin 10 000 kävijää – perinteistä tapahtumaa helli upea syyssää, sillä auringossa lämpömittari kipusi 19 asteeseen

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la taas noin 10 000 kävijää – pe­rin­teis­tä ta­pah­tu­maa helli upea syys­sää, sillä au­rin­gos­sa läm­pö­mit­ta­ri kipusi 19 as­tee­seen

24.09.2022 18:00
Tilaajille
Lauantaina Perunamarkkinat järjestetään jo 31. kerran – mutta millaiseksi tapahtuma kehittyy tulevaisuudessa?

Lauan­tai­na Pe­ru­na­mark­ki­nat jär­jes­te­tään jo 31. kerran – mutta mil­lai­sek­si ta­pah­tu­ma ke­hit­tyy tu­le­vai­suu­des­sa?

20.09.2022 06:00
Tilaajille
Jazzia, rokkia, funkya, swingiä, fuusiota, progeakin – Joona Tiikkaja on letkeästä musiikista tykkäävä abiturientti, jonka bändi pistää tutut kappaleet uuteen kuosiin

Jazzia, rokkia, funkya, swin­giä, fuu­sio­ta, pro­gea­kin – Joona Tiik­ka­ja on let­keäs­tä mu­sii­kis­ta tyk­kää­vä abi­tu­rient­ti, jonka bändi pistää tutut kap­pa­leet uuteen kuosiin

19.09.2022 18:00
Tilaajille
Lauantaina Tyrnävän Perunamarkkinoilla pidetään myös pestuumarkkinat – mistä on kyse?

Lauan­tai­na Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la pi­de­tään myös pes­tuu­mark­ki­nat – mistä on kyse?

19.09.2022 15:19
Tilaajille
Tsekkaa huippukokin perunaresepti! Henriltä eivät ylistyssanat lopu, kun hän pääsee puhumaan potuista – helsinkiläinen ravintoloitsija antaa arvoa tyrnäväläisten perunan hyväksi tekemälle työlle

Tsekkaa huip­pu­ko­kin pe­ru­na­re­sep­ti! Hen­ril­tä eivät ylis­tys­sa­nat lopu, kun hän pääsee pu­hu­maan po­tuis­ta – hel­sin­ki­läi­nen ra­vin­to­loit­si­ja antaa arvoa tyr­nä­vä­läis­ten perunan hyväksi te­ke­mäl­le työlle

18.09.2022 15:00
Tilaajille
Pohjoissuomalaiset osaavat muutakin kuin pönöttää ja muusikko lähtee Helsinkiin pelkän satasen perään – Jarkko Honkanen & Taiga tuntee Suomen ja suomalaiset

Poh­jois­suo­ma­lai­set osaavat muu­ta­kin kuin pö­nöt­tää ja muu­sik­ko lähtee Hel­sin­kiin pelkän satasen perään – ­Jark­ko Hon­ka­nen & Taiga tuntee Suomen ja suo­ma­lai­set

18.09.2022 11:00
Tilaajille
Peruna on ollut yllättävän monen kuvataiteilijan aihe jo 1800-luvulla: maalauksissa on istutettu, nostettu, kuorittu ja syöty perunaa – useimmiten pottu päätyy asetelmiin

Peruna on ollut yl­lät­tä­vän monen ku­va­tai­tei­li­jan aihe jo 1800-lu­vul­la: maa­lauk­sis­sa on is­tu­tet­tu, nos­tet­tu, kuo­rit­tu ja syöty perunaa – useim­mi­ten pottu päätyy ase­tel­miin

19.09.2022 10:39
Tilaajille
Perunamarkkinoilla kajahtaa Tyrnävän uusi laulu – Kultainen lakeus on Murron nuorisokuoron lahja kotipitäjälle

Pe­ru­na­mark­ki­noil­la ka­jah­taa Tyr­nä­vän uusi laulu – ­Kul­tai­nen lakeus on Murron nuo­ri­so­kuo­ron lahja ko­ti­pi­tä­jäl­le

16.09.2022 14:00
Tilaajille
Perunamarkkinoiden vakiokalustoon kuuluvalla Tyrnävä-pihalla on vahva paikallinen merkitys – markkinatunnelmaan pääsee taas ensi viikolla

Pe­ru­na­mark­ki­noi­den va­kio­ka­lus­toon kuu­lu­val­la Tyr­nä­vä-pi­hal­la on vahva pai­kal­li­nen mer­ki­tys – ­mark­ki­na­tun­nel­maan pääsee taas ensi vii­kol­la

15.09.2022 15:00
Tilaajille
Koulupoliisilla lukuvuosi on alkanut vilkkaasti, sillä esimerkiksi näpistysten määrä poliisilaitoksen alueella on kasvanut: "Kun opiskelumotivaatio kerran katoaa, on sitä vaikeaa saada takaisin. Olemme nähneet, että tämä on yleistä jo alakouluikäisissä"

Kou­lu­po­lii­sil­la lu­ku­vuo­si on alkanut vilk­kaas­ti, sillä esi­mer­kik­si nä­pis­tys­ten määrä po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on kas­va­nut: "Kun opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tio kerran katoaa, on sitä vaikeaa saada ta­kai­sin. Olemme näh­neet, että tämä on yleistä jo ala­kou­lui­käi­sis­sä"

26.09.2021 14:00
Tilaajille
Tyrnävän Potato Power -kilpailussa muun muassa rekan nuppi siirtyi helposti – voiton vei Suomen vahvin mies

Tyr­nä­vän Potato Power -kil­pai­lus­sa muun muassa rekan nuppi siirtyi hel­pos­ti – voiton vei Suomen vahvin mies

25.09.2021 19:21
Tilaajille
Katso kuvagalleria ja video: Tyrnävän Perunamarkkinoilla riitti vilskettä, vaikka taivas vähän repeilikin – tavanomaiseen kävijämäärään ei tänä vuonna tosin ylletty

Katso ku­va­gal­le­ria ja video: Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­la riitti vils­ket­tä, vaikka taivas vähän re­pei­li­kin – ta­van­omai­seen kä­vi­jä­mää­rään ei tänä vuonna tosin ylletty

25.09.2021 19:11
Tilaajille
Tyrnävällä kohdattiin vuoden tauon jälkeen –30. kerran järjestetyillä Perunamarkkinoilla riitti näkemistä, kokemista ja ostettavaa

Tyr­nä­väl­lä koh­dat­tiin vuoden tauon jälkeen –30. kerran jär­jes­te­tyil­lä ­Pe­ru­na­mark­ki­noil­la riitti nä­ke­mis­tä, ko­ke­mis­ta ja os­tet­ta­vaa

25.09.2021 18:56
Tilaajille
Tervetuloa tänään Tyrnävän Perunamarkkinoille! Pienestä messutapahtumasta on kasvanut  lakeuden  suurin yleisömagneetti

Ter­ve­tu­loa tänään Tyr­nä­vän Pe­ru­na­mark­ki­noil­le! Pie­nes­tä mes­su­ta­pah­tu­mas­ta on kas­va­nut la­keu­den suurin ylei­sö­mag­neet­ti

25.09.2021 06:00
Tilaajille
Lauantaina Perunamarkkinoilla kajahtaa rautalangan kultaiset kappaleet – The Aftons juhlii  markkinatapahtuman kanssa tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan

Lauan­tai­na Pe­ru­na­mark­ki­noil­la ka­jah­taa rau­ta­lan­gan kul­tai­set kap­pa­leet – The Aftons juhlii mark­ki­na­ta­pah­tu­man kanssa tänä vuonna 30-vuo­tis­ta tai­val­taan

24.09.2021 18:00
Tilaajille
Talkootyöllä kerätty palkka ropisee yhteiseen laariin – Maija-Liisa ja Reijo ovat huhkineet Perunamarkkinoilla vuodesta toiseen

Tal­koo­työl­lä kerätty palkka ropisee yh­tei­seen laariin – Mai­ja-Lii­sa ja Reijo ovat huh­ki­neet Pe­ru­na­mark­ki­noil­la vuo­des­ta toiseen

24.09.2021 14:00
Tilaajille