Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Maaseutu
"Jos työ olisi tympäissyt, olisin hakeutunut muualle"– Ari Kauppi on työskennellyt Tyrnävän kunnan palveluksessa 37 vuotta

"Jos työ olisi tym­päis­syt, olisin ha­keu­tu­nut muual­le"– A­ri Kauppi on työs­ken­nel­lyt Tyr­nä­vän kunnan pal­ve­luk­ses­sa 37 vuotta

16.12.2022 18:00
Tilaajille
Jenni muistuttaa, että vastakkainasettelu maaseudun ja kaupungin välillä on aikansa elänyttä: "Muuallakin kuin kaupungeissa halutaan suojella luontoa"
Lukijalta Kolumni

Jenni muis­tut­taa, että vas­tak­kain­aset­te­lu maa­seu­dun ja kau­pun­gin välillä on aikansa elä­nyt­tä: "Muual­la­kin kuin kau­pun­geis­sa ha­lu­taan suo­jel­la luon­toa"

08.12.2022 06:00
Tilaajille
Toteuta unelmasi Lumijoella, tilaa on kuin Helsingissä: " Kunnan äskettäin Lumijoen Varjakasta hankkima tontti sopisi hyvin viljelypalstoiksi kuntalaisten käyttöön"
Kolumni

Toteuta unel­ma­si Lu­mi­joel­la, tilaa on kuin Hel­sin­gis­sä: " Kunnan äs­ket­täin Lu­mi­joen Var­ja­kas­ta hank­ki­ma tontti sopisi hyvin vil­je­ly­pals­toik­si kun­ta­lais­ten käyt­töön"

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Limingan kunta valittaa hallinto-oikeuteen oman viranomaislautakuntansa päätöksestä – kunnanhallitus päätti asiasta äänestämällä

Li­min­gan kunta va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­teen oman vi­ran­omais­lau­ta­kun­tan­sa pää­tök­ses­tä – kun­nan­hal­li­tus päätti asiasta ää­nes­tä­mäl­lä

18.10.2022 15:00
Tilaajille
Haluaisitko treenata katsellen ylämaankarjan laiduntamista tai kurkien parveilua?

Ha­luai­sit­ko tree­na­ta kat­sel­len ylä­maan­kar­jan lai­dun­ta­mis­ta tai kurkien par­vei­lua?

02.07.2022 06:00
Tilaajille
Levollisuus astui Katja Juntusen elämään hänen muutettuaan Suvipuron tilalle - Elämä maaseudulla on rauhoittanut kiireisen aikataulun ja palauttanut yöunet

Le­vol­li­suus astui Katja Jun­tu­sen elämään hänen muu­tet­tuaan Su­vi­pu­ron tilalle - Elämä maa­seu­dul­la on rau­hoit­ta­nut kii­rei­sen ai­ka­tau­lun ja pa­laut­ta­nut yöunet

29.10.2020 15:09
Tilaajille
Hällintalon pihatto muuttui kotieläinpihaksi – tilan lampaat, vuohet, lapinlehmät, hevoset, alpakat, kanat ja kanit saavat elää lajityypillistä elämää

Häl­lin­ta­lon pihatto muuttui ko­ti­eläin­pi­hak­si – tilan lam­paat, vuohet, la­pin­leh­mät, he­vo­set, al­pa­kat, kanat ja kanit saavat elää la­ji­tyy­pil­lis­tä elämää

23.10.2020 10:19
Tilaajille
Suvin mielestä maalla on niin mukavaa
Kolumni

Suvin mie­les­tä maalla on niin mukavaa

26.08.2020 00:00