Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kesäteatteri
Meri Oulu jatkaa yhteistyötä Hailuodon kanssa – ensi kesän teatteriesitykset eivät kuitenkaan toteudu

Meri Oulu jatkaa yh­teis­työ­tä Hai­luo­don kanssa – ensi kesän teat­te­ri­esi­tyk­set eivät kui­ten­kaan toteudu

15.02.2023 08:28
Tilaajille
Hailuodon kesäteatteriesityksia kaavaillaan käynnistettäväksi jo ensi kesänä – Aluksi Meri Oulu tuottaisi esityksiä avaimet käteen -periaatteella, myöhemmin perustettaisiin Hailuodon Meriteatteriyhdistys ry

Hai­luo­don ke­sä­teat­te­rie­si­tyk­sia kaa­vail­laan käyn­nis­tet­tä­väk­si jo ensi kesänä – A­luk­si Meri Oulu tuot­tai­si esi­tyk­siä avaimet käteen -pe­riaat­teel­la, myö­hem­min pe­rus­tet­tai­siin Hai­luo­don Me­ri­teat­te­ri­yh­dis­tys ry

26.10.2022 18:00
Tilaajille
Hietasaaressa 20 vuotta toiminut Möljän kesäteatteri haluaa siirtyä Hailuotoon – kunnan ja Meri Oulu LTO:n välille solmitaan aiesopimus

Hie­ta­saa­res­sa 20 vuotta toi­mi­nut Möljän ke­sä­teat­te­ri haluaa siirtyä Hai­luo­toon – ­kun­nan ja Meri Oulu LTO:n välille sol­mi­taan aie­so­pi­mus

28.09.2022 14:26
Tilaajille
Teini-ikäinen teatterifestivaali – Hailuodon Panimolla surmanajoa sekä tykinkuula-ammuntaa, J.L. Suomelan pihalla herätettiin eloon Minna Canth, tutustu tunnelmaan kuvagallerian sekä videon siivittämänä

Tei­ni-ikäi­nen teat­te­ri­fes­ti­vaa­li – Hai­luo­don Pa­ni­mol­la sur­man­ajoa sekä ty­kin­kuu­la-am­mun­taa, J.L. Suo­me­lan pihalla he­rä­tet­tiin eloon Minna Canth, tutustu tun­nel­maan ku­va­gal­le­rian sekä videon sii­vit­tä­mä­nä

23.07.2022 06:00
Tilaajille
Iitin Tiltun lauantaiseen esi-iltaan valmistaudutaan muutosten äärellä – "Pikkuisen meinasi tulla lisästressiä, kun jouduimme vaihtamaan pääroolimme esittäjän viikko sitten"

Iitin Tiltun lauan­tai­seen esi-il­taan val­mis­tau­du­taan muu­tos­ten äärellä – "Pik­kui­sen meinasi tulla li­säst­res­siä, kun jou­duim­me vaih­ta­maan pää­roo­lim­me esit­tä­jän viikko sitten"

28.06.2022 06:00
Tilaajille
Teatteri Niityntallaajat tarjoaa: Paljon melua tyhjästä eli patruunat kilpaisilla Hiljaisessa Hilmassa  – katso video!

Teat­te­ri Nii­tyn­tal­laa­jat tar­joaa: Paljon melua tyh­jäs­tä eli pat­ruu­nat kil­pai­sil­la Hil­jai­ses­sa Hil­mas­sa  – ­kat­so video!

28.06.2022 16:03
Tilaajille
Teatteri Niityntallaajat esittää: Hiljainen Hilma

Teat­te­ri Nii­tyn­tal­laa­jat esit­tää: Hil­jai­nen Hilma

27.06.2022 06:00
Tilaajille
Mitä vastikään perustettu Limingan teatteriyhdistys Lite ry aikoo tehdä?

Mitä vast­ikään pe­rus­tet­tu Li­min­gan teat­te­ri­yh­dis­tys Lite ry aikoo tehdä?

15.01.2022 18:00
Tilaajille
Hailuodon Teatterifestivaali järjestetään heinäkuuss jo neljännentoista kerran – kantaesityksenä muun muassa Koskenniska-ryhmän Äänessä Minna Canth

Hai­luo­don Teat­te­ri­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään hei­nä­kuuss jo nel­jän­nen­tois­ta kerran – ­kan­tae­si­tyk­se­nä muun muassa Kos­ken­nis­ka-ryh­män Äänessä Minna Canth

18.06.2021 06:49
Kohta 40 vuotta vanha Häräntappoase puhuttelee edelleen nuoria – Ensi kesänä teoksesta nähdään teatteriversio Abrahamin kulttuuripuiston esiintymislavalla

Kohta 40 vuotta vanha Hä­rän­tap­po­ase pu­hut­te­lee edel­leen nuoria – Ensi kesänä teok­ses­ta nähdään teat­te­ri­ver­sio Ab­ra­ha­min kult­tuu­ri­puis­ton esiin­ty­mis­la­val­la

27.01.2021 14:55
Tilaajille
Kirjailija Anna-Leena Härkönen ei usko osallistuvansa Häräntappoaseen ensi-iltaan Limingassa – Nuoruusajan tekstin kuunteleminen näyttämöillä alkoi nolottaa

Kir­jai­li­ja An­na-Lee­na Här­kö­nen ei usko osal­lis­tu­van­sa Hä­rän­tap­po­aseen en­si-il­taan Li­min­gas­sa – Nuo­ruus­ajan tekstin kuun­te­le­mi­nen näyt­tä­möil­lä alkoi no­lot­taa

26.01.2021 15:06
Tilaajille