Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lions Club
Kempeleläisten muotinäytöstuotolla Ukrainaan useita kaminoita ja litrakaupalla parafiinia

Kem­pe­le­läis­ten muo­ti­näy­tös­tuo­tol­la Uk­rai­naan useita ka­mi­noi­ta ja lit­ra­kau­pal­la pa­ra­fii­nia

24.04.2023 16:21
Chloe saapui Ranskasta vaihto-oppilaaksi Lumijoelle, kuva suomalaisuudesta rakentuu pala palalta

Chloe saapui Rans­kas­ta vaih­to-op­pi­laak­si Lu­mi­joel­le, kuva suo­ma­lai­suu­des­ta ra­ken­tuu pala palalta

21.07.2022 19:14
Tilaajille
Sunnuntaina Limingan seurakuntatalolla voi päästä nauttimaan ukrainalaisia herkkuja – ja osallistua lounaan hinnalla ukrainalaisten auttamiseksi

Sun­nun­tai­na Li­min­gan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la voi päästä naut­ti­maan uk­rai­na­lai­sia herk­ku­ja – ja osal­lis­tua lounaan hin­nal­la uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mi­sek­si

26.03.2022 12:03
Kuka rikkoi Linnakankaan hyväntekeväisyyspyramidin? – "Joulumieli laski aika alas"

Kuka rikkoi Lin­na­kan­kaan hy­vän­te­ke­väi­syys­py­ra­mi­din? – "Jou­lu­mie­li laski aika alas"

12.12.2021 15:00
Tilaajille
Katseet käännetty kohti tulevaisuutta – Lions Club Oulunsalo juhli tulevaisuusseminaarilla 50-vuotistaivaltaan

Katseet kään­net­ty kohti tu­le­vai­suut­ta – Lions Club Ou­lun­sa­lo juhli tu­le­vai­suus­se­mi­naa­ril­la 50-vuo­tis­tai­val­taan

02.11.2021 21:01
Tilaajille
Leijonat kampanjoivat lasten nettihyvinvoinnin puolesta – ylhäältä annetun valistuksen sijaan vanhemmille tarjotaan vertaistukea

Lei­jo­nat kam­pan­joi­vat lasten net­ti­hy­vin­voin­nin puo­les­ta – yl­hääl­tä annetun va­lis­tuk­sen sijaan van­hem­mil­le tar­jo­taan ver­tais­tu­kea

25.09.2021 17:00
Tilaajille
Liminganjoella talkoillaan harjukselle mieluisia koti- ja kutupaikkoja – Värminkoski on Perämeren rannikon paras koskikohde, vakuuttaa liminkalainen vesitalousasiantuntija Arto Iwendorff

Li­min­gan­joel­la tal­koil­laan har­juk­sel­le mie­lui­sia koti- ja ku­tu­paik­ko­ja – Vär­min­kos­ki on Pe­rä­me­ren ran­ni­kon paras kos­ki­koh­de, va­kuut­taa li­min­ka­lai­nen ve­si­ta­lous­asian­tun­ti­ja Arto Iwen­dorff

20.05.2021 08:48
Tilaajille
Kylän tiet ja puskat putsattiin puhtaiksi  Oulunsalossa – Lions-klubin siivoustalkoissa löytyi kymmenittäin maahan heitettyjä koronamaskeja, mutta ei lainkaan koirankakkoja

Kylän tiet ja puskat put­sat­tiin puh­taik­si Ou­lun­sa­los­sa – Lions-klu­bin sii­vous­tal­kois­sa löytyi kym­me­nit­täin maahan hei­tet­ty­jä ko­ro­na­mas­ke­ja, mutta ei lain­kaan koi­ran­kak­ko­ja

21.04.2021 09:00
Tilaajille
Poimi heijastin puusta, jos oma unohtui kotiin– LC Kempele Auroran vapaaehtoiset ripustivat 200 heijastinta puuhun torin laidalle kuntalaisten käytetäväksi

Poimi hei­jas­tin puusta, jos oma unohtui kotiin– LC Kempele Auroran va­paa­eh­toi­set ri­pus­ti­vat 200 hei­jas­tin­ta puuhun torin lai­dal­le kun­ta­lais­ten käy­te­tä­väk­si

16.10.2020 15:14
Tilaajille
Tiesitkö, että yleisin roska on tupakantumppi? Leijonat ottavat kantaa taiteen keinoin
Lukijalta

Tie­sit­kö, että yleisin roska on tu­pa­kan­tump­pi? Lei­jo­nat ottavat kantaa taiteen keinoin

06.10.2020 07:41