Limingan keskustan kehittäminen
Katso kuvagalleria ja video: Legendaarinen Veeran baari katoaa pian Limingan katukuvasta – Rantalakeus pääsi tutustumaan sisätiloihin ennen purkutöiden alkua

Katso ku­va­gal­le­ria ja video: Le­gen­daa­ri­nen Veeran baari katoaa pian Li­min­gan ka­tu­ku­vas­ta – Ran­ta­la­keus pääsi tu­tus­tu­maan si­sä­ti­loi­hin ennen pur­ku­töi­den alkua

21.07.2021 11:17
Tilaajille
Liminkalainen Veli-Matti Välikangas tietää, että yrityselämässä auttavat laajat verkostot ja pitkät asiakkuussuhteet, mutta myös sattumalla on sijansa: "Jos ei ole vahva käsi ja selvä pää, niin mistään ei tule mitään"

Li­min­ka­lai­nen Ve­li-Mat­ti Vä­li­kan­gas tietää, että yri­tys­elä­mäs­sä aut­ta­vat laajat ver­kos­tot ja pitkät asiak­kuus­suh­teet, mutta myös sat­tu­mal­la on si­jan­sa: "Jos ei ole vahva käsi ja selvä pää, niin mistään ei tule mitään"

13.04.2021 19:00
Tilaajille
Legendaarisen Veeran baarin paikalle rakentuu kahdeksan erillistalon asunto-osakeyhtiö: ”Ehkä Veera voisi tulla taloyhtiön nimeen?”

Le­gen­daa­ri­sen Veeran baarin pai­kal­le ra­ken­tuu kah­dek­san eril­lis­ta­lon asun­to-osa­keyh­tiö: ”Ehkä Veera voisi tulla ta­lo­yh­tiön ni­meen?”

07.04.2021 09:00
Tilaajille
Lisää ja korkeampia taloja Limingan keskustaan? "Mielestäni hyvällä suunnittelulla nekin sopisivat", tuumaa kunnanarkkitehti Venanzia Rizzi

Lisää ja kor­keam­pia taloja Li­min­gan kes­kus­taan? "Mie­les­tä­ni hyvällä suun­nit­te­lul­la nekin so­pi­si­vat", tuumaa kun­nan­ark­ki­teh­ti Ve­nan­zia Rizzi

26.03.2021 15:59
Tilaajille
Limingan keskustaan haluttaisiin maailmanpyörä, uusi tori ja meijeristä kulttuuritalo – tiistai-illan työpaja synnytti paljon ideoita

Li­min­gan kes­kus­taan ha­lut­tai­siin maail­man­pyö­rä, uusi tori ja mei­je­ris­tä kult­tuu­ri­ta­lo – tiis­tai-il­lan työpaja syn­nyt­ti paljon ideoita

17.03.2021 11:19
Katso video: Talvella kerrostalotyömaalla pitää ottaa monta asiaa enemmän huomioon kuin kesällä –kerrospukeutuminen on timpurille tärkeää

Katso video: Tal­vel­la ker­ros­ta­lo­työ­maal­la pitää ottaa monta asiaa enemmän huo­mioon kuin kesällä –ker­ros­pu­keu­tu­mi­nen on tim­pu­ril­le tärkeää

10.03.2021 09:00
Tilaajille