Rakentaminen
Suvi ja Olli-Pekka halusivat rakentaa Tyrnävälle: Palkkiin nousee nyt unelmien koti, jossa on tilaa sisällä ja ulkona

Suvi ja Ol­li-Pek­ka ha­lu­si­vat ra­ken­taa Tyr­nä­väl­le: Palk­kiin nousee nyt unel­mien koti, jossa on tilaa sisällä ja ulkona

22.11.2020 12:00 0
Tilaajille
Liminkalaisella sähkö- ja automaatiotöihin erikoistuneella Jaitec Oy:llä riittää virtaa: Tontti Ankkurilahdesta ja siihen noin 900 neliön toimitilat

Li­min­ka­lai­sel­la sähkö- ja au­to­maa­tio­töi­hin eri­kois­tu­neel­la Jaitec Oy:llä riittää virtaa: Tontti Ank­ku­ri­lah­des­ta ja siihen noin 900 neliön toi­mi­ti­lat

05.11.2020 15:00 0
Tilaajille
Kysyimme kempeleläisiltä: Sopisiko kunnantalon tontille 16-kerroksinen asuinkerrostalo?

Ky­syim­me kem­pe­le­läi­sil­tä: So­pi­si­ko kun­nan­ta­lon ton­til­le 16-ker­rok­si­nen asuin­ker­ros­ta­lo?

23.10.2020 19:05 0
Tilaajille
Hailuodon rakennusjärjestysluonnos keskusteluttaa – "Ei ole kunnalta pois säilyttää hailuotolainen rakentamisperinne", sanoo hailuotolainen Mikko Mäkelä

Hai­luo­don ra­ken­nus­jär­jes­tys­luon­nos kes­kus­te­lut­taa – "Ei ole kun­nal­ta pois säi­lyt­tää hai­luo­to­lai­nen ra­ken­ta­mis­pe­rin­ne", sanoo hai­luo­to­lai­nen Mikko Mäkelä

23.10.2020 03:00 0
Tilaajille
Kempeleen kirkkovaltuusto hyväksyi Vanhan pappilan uudisrakennuksen suunnitelmat – kirkollisvero pysyy entisellään, jäsenmäärässä uusi ennätys

Kem­pe­leen kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi Vanhan pap­pi­lan uu­dis­ra­ken­nuk­sen suun­ni­tel­mat – kir­kol­lis­ve­ro pysyy en­ti­sel­lään, jä­sen­mää­räs­sä uusi ennätys

14.10.2020 16:03 0
Tilaajille
Meijerintien kerrostalon rakentaminen käynnistyy uudelleen lähiviikkoina –valittaja veti valituksensa pois hallinto-oikeudesta

Mei­je­rin­tien ker­ros­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy uu­del­leen lä­hi­viik­koi­na –va­lit­ta­ja veti va­li­tuk­sen­sa pois hal­lin­to-oi­keu­des­ta

14.10.2020 09:01 0
Tilaajille
Katso havainnekuvat: Sopisiko Kempeleen ydinkeskustaan 16-kerroksinen asuintalo? Kunnantalon alueen asemakaavamuutoksen luonnokseen voi ottaa kantaa kuukauden ajan

Katso ha­vain­ne­ku­vat: So­pi­si­ko Kem­pe­leen ydin­kes­kus­taan 16-ker­rok­si­nen asuin­ta­lo? Kun­nan­ta­lon alueen ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen luon­nok­seen voi ottaa kantaa kuu­kau­den ajan

06.10.2020 15:15 0
Tilaajille
Siklatilat Oy haastoi Lakeustalon käräjille – riita koskee yli 650 000 euroa

Sik­la­ti­lat Oy haastoi La­keus­ta­lon kä­rä­jil­le – riita koskee yli 650 000 euroa

28.09.2020 10:50 0