Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Rakentaminen
Puutavaran hinta on pudonnut rajusti korkeimmasta huipustaan – puukauppiaan mukaan terassin rakentaja pääsisi nyt halvemmalla, mutta ostopäätöksiä ei uskalleta tehdä

Puu­ta­va­ran hinta on pu­don­nut rajusti kor­keim­mas­ta hui­pus­taan – puu­kaup­piaan mukaan te­ras­sin ra­ken­ta­ja pääsisi nyt hal­vem­mal­la, mutta os­to­pää­tök­siä ei us­kal­le­ta tehdä

10.02.2023 15:00
Tilaajille
Liminkalainen rakennusyhtiö Sikla hakeutui yrityssaneeraukseen – myös muutosneuvottelut käynnissä

Li­min­ka­lai­nen ra­ken­nus­yh­tiö Sikla ha­keu­tui yri­tys­sa­nee­rauk­seen – myös muu­tos­neu­vot­te­lut käyn­nis­sä

12.01.2023 22:31
Tilaajille
Uusi pappila nousee vauhdilla: Varsinkin nuorisotyö odottaa uutta rakennusta innolla

Uusi pappila nousee vauh­dil­la: Var­sin­kin nuo­ri­so­työ odottaa uutta ra­ken­nus­ta innolla

26.10.2022 11:00
Tilaajille
Limingan kunta valittaa hallinto-oikeuteen oman viranomaislautakuntansa päätöksestä – kunnanhallitus päätti asiasta äänestämällä

Li­min­gan kunta va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­teen oman vi­ran­omais­lau­ta­kun­tan­sa pää­tök­ses­tä – kun­nan­hal­li­tus päätti asiasta ää­nes­tä­mäl­lä

18.10.2022 15:00
Tilaajille
Kaija ja Pekka rakentavat haaveidensa taloa suojellun kahvipirtin tuntumaan – täällä Kaijan Eino-isäkin lepuutti hevostaan ennen kuin lähti jäätietä mantereelle

Kaija ja Pekka ra­ken­ta­vat haa­vei­den­sa taloa suo­jel­lun kah­vi­pir­tin tun­tu­maan – täällä Kaijan Ei­no-isä­kin le­puut­ti he­vos­taan ennen kuin lähti jää­tie­tä man­te­reel­le

13.10.2022 18:00
Tilaajille
Kauhat iskettiin maahan Lumijoella – terveysaseman ja päiväkodin työmaat käynnistyivät

Kauhat is­ket­tiin maahan Lu­mi­joel­la – ter­veys­ase­man ja päi­vä­ko­din työmaat käyn­nis­tyi­vät

22.08.2022 06:00
Tilaajille
Joulukuussa Limingan lukion saneeraus on lopullisesti valmis – toinen vaihe valmistui aikataulussaan ja lukiolaiset pääsevät opiskelemaan uusittuihin kakkos- ja kolmoskerroksen tiloihin

Jou­lu­kuus­sa Li­min­gan lukion sa­nee­raus on lo­pul­li­ses­ti valmis – toinen vaihe val­mis­tui ai­ka­tau­lus­saan ja lu­kio­lai­set pää­se­vät opis­ke­le­maan uu­sit­tui­hin kakkos- ja kol­mos­ker­rok­sen ti­loi­hin

09.08.2022 06:00
Tilaajille
Kustannusten nousu: Rakennustarvikkeiden myynti sujuu edelleen – "Nyt palataan normaaliin"

Kus­tan­nus­ten nousu: Ra­ken­nus­tar­vik­kei­den myynti sujuu edel­leen – "Nyt pa­la­taan nor­maa­liin"

27.07.2022 15:00
Tilaajille
Toimitilojen rakentaminen: Pikku-Riikka veti jarrusta, Belakon Oy:llä tilatarve on niin suuri, ettei rakentamista voitu lykätä

Toi­mi­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­nen: Pik­ku-Riik­ka veti jar­rus­ta, Belakon Oy:llä ti­la­tar­ve on niin suuri, ettei ra­ken­ta­mis­ta voitu lykätä

27.07.2022 12:00
Tilaajille
Kataisen perhe rakentaa kotinsa ensimmäisenä uudelle Kotirannan alueelle – rakennuskustannusten nousu pienensi talon kokoa

Ka­tai­sen perhe ra­ken­taa kotinsa en­sim­mäi­se­nä uudelle Ko­ti­ran­nan alueel­le – ­ra­ken­nus­kus­tan­nus­ten nousu pie­nen­si talon kokoa

27.07.2022 06:00
Tilaajille
Jouko haluaa tehdä työtä, jossa on itse asian päällä – siksi hän tuli Tyrnävälle

Jouko haluaa tehdä työtä, jossa on itse asian päällä – siksi hän tuli Tyr­nä­väl­le

04.07.2022 06:00
Tilaajille
Kotirannan kunnallistekniikka valmistunut ja omakotirakentajat pääsevät rakentamaan – tontteja varattu 29

Ko­ti­ran­nan kun­nal­lis­tek­niik­ka val­mis­tu­nut ja oma­ko­ti­ra­ken­ta­jat pää­se­vät ra­ken­ta­maan – ­tont­te­ja varattu 29

01.07.2022 15:01
Valtuusto päätti yksimielisesti: Tyrnävälle rakennetaan hirsinen monitoimikoulu

Val­tuus­to päätti yk­si­mie­li­ses­ti: Tyr­nä­väl­le ra­ken­ne­taan hir­si­nen mo­ni­toi­mi­kou­lu

07.06.2022 09:10 1
Tilaajille
Kempeleen Vanhaa pappilaa ryhdytään viimein rakentamaan – rakennustyöt käynnistyvät syksyllä reilut kolme vuotta tulipalon jälkeen

Kem­pe­leen Vanhaa pap­pi­laa ryh­dy­tään viimein ra­ken­ta­maan – ­ra­ken­nus­työt käyn­nis­ty­vät syk­syl­lä reilut kolme vuotta tu­li­pa­lon jälkeen

02.06.2022 10:10
Tilaajille
Hawon tehtaan laajennus käynnistyy mahdollisesti jo toukokuussa – Liminkaan luvassa parikymmentä uutta työpaikkaa, vuosituotanto kolminkertaistuu

Hawon tehtaan laa­jen­nus käyn­nis­tyy mah­dol­li­ses­ti jo tou­ko­kuus­sa – Li­min­kaan luvassa pa­ri­kym­men­tä uutta työ­paik­kaa, vuo­si­tuo­tan­to kol­min­ker­tais­tuu

19.03.2022 06:00
Tilaajille
Saadaanko Oulunsalon keskustaan lisää kerrostaloja? "Uskoisin, että ensi keväänä asiat ovat menneet sen verran eteenpäin, että voimme kertoa tarkemmista suunnitelmista"

Saa­daan­ko Ou­lun­sa­lon kes­kus­taan lisää ker­ros­ta­lo­ja? "Us­koi­sin, että ensi keväänä asiat ovat menneet sen verran eteen­päin, että voimme kertoa tar­kem­mis­ta suun­ni­tel­mis­ta"

25.11.2021 06:00
Tilaajille
Kunnissa kartoitetaan nyt valtavia määriä rakennuksia, jotta verotuloja saataisiin lisää – Lumijoella kiinteistöjä on mittailtu kesästä lähtien ja rullamittaa apuna käyttäen

Kun­nis­sa kar­toi­te­taan nyt val­ta­via määriä ra­ken­nuk­sia, jotta ve­ro­tu­lo­ja saa­tai­siin lisää – Lu­mi­joel­la kiin­teis­tö­jä on mit­tail­tu kesästä lähtien ja rul­la­mit­taa apuna käyt­täen

17.11.2021 17:01
Tilaajille
Rakennuskannan tarkastusmittaukset Lumijoella

Ra­ken­nus­kan­nan tar­kas­tus­mit­tauk­set Lu­mi­joel­la

16.11.2021 16:55
Jos pääkaupungissa rakennetaan rivitaloja käsin veistetystä hirrestä, niin miksei myös meillä, miettii Sauli-päätoimittaja
Pääkirjoitus

Jos pää­kau­pun­gis­sa ra­ken­ne­taan ri­vi­ta­lo­ja käsin veis­te­tys­tä hir­res­tä, niin miksei myös meillä, miettii Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja

11.11.2021 07:57
Tilaajille
Joidenkin tonttien myyntihinnat kohonneet pilviin – miksi Kempele huutokauppaa omakotitontteja?

Joi­den­kin tont­tien myyn­ti­hin­nat ko­hon­neet pilviin – miksi Kempele huu­to­kaup­paa oma­ko­ti­tont­te­ja?

08.10.2021 14:00
Tilaajille