Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rakentaminen
Kirkkomännikön uudisrakennus kohoaa katseilta piilossa – huhtikuussa huppua voidaan ryhtyä jo purkamaan, kun vesikatto on paikallaan

Kirk­ko­män­ni­kön uu­dis­ra­ken­nus kohoaa kat­seil­ta pii­los­sa – huh­ti­kuus­sa huppua voidaan ryhtyä jo pur­ka­maan, kun ve­si­kat­to on pai­kal­laan

12.02.2024 20:40
Tilaajille
Kempeleessä odotetaan myönteistä valtionosuuspäätöstä Ylikylän liikuntasalihankkeelle – tällainen siitä tulisi

Kem­pe­lees­sä odo­te­taan myön­teis­tä val­tio­no­suus­pää­tös­tä Yli­ky­län lii­kun­ta­sa­li­hank­keel­le – täl­lai­nen siitä tulisi

29.11.2023 15:00
Tilaajille
Lakimuutos suosii piharakentajia ja työllistää kuntia – rakennustarkastaja on huolissaan eniten paloturvallisuusasioista

La­ki­muu­tos suosii pi­ha­ra­ken­ta­jia ja työl­lis­tää kuntia – ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja on huo­lis­saan eniten pa­lo­tur­val­li­suus­asiois­ta

25.10.2023 06:00
Tilaajille
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tietyissä asioissa ratkaisu-aika liki 1,5 vuotta

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

29.09.2023 11:00
Tilaajille
Olisiko Limingassa syytä tarkastella myös maaseutumaisempaa puurakentamista, pohtii Sauli
Pääkirjoitus

Olisiko Li­min­gas­sa syytä tar­kas­tel­la myös maa­seu­tu­mai­sem­paa puu­ra­ken­ta­mis­ta, pohtii Sauli

10.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Liminkalaisen Hawon laajennus mahdollistaa jo liki 90-neliöisten minitalojen valmistuksen – uusi tuotantolinja toimii täydellä teholla toukokuussa

Li­min­ka­lai­sen Hawon laa­jen­nus mah­dol­lis­taa jo liki 90-ne­liöis­ten mi­ni­ta­lo­jen val­mis­tuk­sen – uusi tuo­tan­to­lin­ja toimii täy­del­lä teholla tou­ko­kuus­sa

26.04.2023 06:00
Tilaajille
Puutavaran hinta on pudonnut rajusti korkeimmasta huipustaan – puukauppiaan mukaan terassin rakentaja pääsisi nyt halvemmalla, mutta ostopäätöksiä ei uskalleta tehdä

Puu­ta­va­ran hinta on pu­don­nut rajusti kor­keim­mas­ta hui­pus­taan – puu­kaup­piaan mukaan te­ras­sin ra­ken­ta­ja pääsisi nyt hal­vem­mal­la, mutta os­to­pää­tök­siä ei us­kal­le­ta tehdä

10.02.2023 15:00
Tilaajille
Liminkalainen rakennusyhtiö Sikla hakeutui yrityssaneeraukseen – myös muutosneuvottelut käynnissä

Li­min­ka­lai­nen ra­ken­nu­syh­tiö Sikla ha­keu­tui yri­tys­sa­nee­rauk­seen – myös muu­tos­neu­vot­te­lut käyn­nis­sä

12.01.2023 22:31
Tilaajille
Uusi pappila nousee vauhdilla: Varsinkin nuorisotyö odottaa uutta rakennusta innolla

Uusi pappila nousee vauh­dil­la: Var­sin­kin nuo­ri­so­työ odottaa uutta ra­ken­nus­ta innolla

26.10.2022 11:00
Tilaajille
Limingan kunta valittaa hallinto-oikeuteen oman viranomaislautakuntansa päätöksestä – kunnanhallitus päätti asiasta äänestämällä

Li­min­gan kunta va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­teen oman vi­ran­omais­lau­ta­kun­tan­sa pää­tök­ses­tä – kun­nan­hal­li­tus päätti asiasta ää­nes­tä­mäl­lä

18.10.2022 15:00
Tilaajille
Kaija ja Pekka rakentavat haaveidensa taloa suojellun kahvipirtin tuntumaan – täällä Kaijan Eino-isäkin lepuutti hevostaan ennen kuin lähti jäätietä mantereelle

Kaija ja Pekka ra­ken­ta­vat haa­vei­den­sa taloa suo­jel­lun kah­vi­pir­tin tun­tu­maan – täällä Kaijan Ei­no-isä­kin le­puut­ti he­vos­taan ennen kuin lähti jää­tie­tä man­te­reel­le

13.10.2022 18:00
Tilaajille
Kauhat iskettiin maahan Lumijoella – terveysaseman ja päiväkodin työmaat käynnistyivät

Kauhat is­ket­tiin maahan Lu­mi­joel­la – ter­vey­sa­se­man ja päi­vä­ko­din työmaat käyn­nis­tyi­vät

22.08.2022 06:00
Tilaajille
Joulukuussa Limingan lukion saneeraus on lopullisesti valmis – toinen vaihe valmistui aikataulussaan ja lukiolaiset pääsevät opiskelemaan uusittuihin kakkos- ja kolmoskerroksen tiloihin

Jou­lu­kuus­sa Li­min­gan lukion sa­nee­raus on lo­pul­li­ses­ti valmis – toinen vaihe val­mis­tui ai­ka­tau­lus­saan ja lu­kio­lai­set pää­se­vät opis­ke­le­maan uu­sit­tui­hin kakkos- ja kol­mos­ker­rok­sen ti­loi­hin

09.08.2022 06:00
Tilaajille
Kustannusten nousu: Rakennustarvikkeiden myynti sujuu edelleen – "Nyt palataan normaaliin"

Kus­tan­nus­ten nousu: Ra­ken­nus­tar­vik­kei­den myynti sujuu edel­leen – "Nyt pa­la­taan nor­maa­liin"

27.07.2022 15:00
Tilaajille
Toimitilojen rakentaminen: Pikku-Riikka veti jarrusta, Belakon Oy:llä tilatarve on niin suuri, ettei rakentamista voitu lykätä

Toi­mi­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­nen: Pik­ku-Riik­ka veti jar­rus­ta, Belakon Oy:llä ti­la­tar­ve on niin suuri, ettei ra­ken­ta­mis­ta voitu lykätä

27.07.2022 12:00
Tilaajille
Kataisen perhe rakentaa kotinsa ensimmäisenä uudelle Kotirannan alueelle – rakennuskustannusten nousu pienensi talon kokoa

Ka­tai­sen perhe ra­ken­taa kotinsa en­sim­mäi­se­nä uudelle Ko­ti­ran­nan alueel­le – ­ra­ken­nus­kus­tan­nus­ten nousu pie­nen­si talon kokoa

27.07.2022 06:00
Tilaajille
Jouko haluaa tehdä työtä, jossa on itse asian päällä – siksi hän tuli Tyrnävälle

Jouko haluaa tehdä työtä, jossa on itse asian päällä – siksi hän tuli Tyr­nä­väl­le

04.07.2022 06:00
Tilaajille
Kotirannan kunnallistekniikka valmistunut ja omakotirakentajat pääsevät rakentamaan – tontteja varattu 29

Ko­ti­ran­nan kun­nal­lis­tek­niik­ka val­mis­tu­nut ja oma­ko­ti­ra­ken­ta­jat pää­se­vät ra­ken­ta­maan – ­tont­te­ja varattu 29

01.07.2022 15:01
Valtuusto päätti yksimielisesti: Tyrnävälle rakennetaan hirsinen monitoimikoulu

Val­tuus­to päätti yk­si­mie­li­ses­ti: Tyr­nä­väl­le ra­ken­ne­taan hir­si­nen mo­ni­toi­mi­kou­lu

07.06.2022 09:10 1
Tilaajille
Kempeleen Vanhaa pappilaa ryhdytään viimein rakentamaan – rakennustyöt käynnistyvät syksyllä reilut kolme vuotta tulipalon jälkeen

Kem­pe­leen Vanhaa pap­pi­laa ryh­dy­tään viimein ra­ken­ta­maan – ­ra­ken­nus­työt käyn­nis­ty­vät syk­syl­lä reilut kolme vuotta tu­li­pa­lon jälkeen

02.06.2022 10:10
Tilaajille