Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumni

Li­min­gan Pek­ka-kun­nan­joh­ta­ja toteaa olevan mah­do­ton­ta luoda sel­lai­nen ase­ma­kaa­va ja tu­le­vai­suu­den kuva, joka täyt­täi­si kaik­kien toiveet ja nä­ke­myk­set

-
Kuva: -
Kuntakuulumisia

Limingan ydinkeskustan kaavamuutos on ollut luonnoksena nähtävillä. Palautteita ja mielipiteitä on tullut kesän aikana varsin runsaasti. Mielipiteet, odotukset ja näkemykset siitä, millaista tulevaisuutta, vetovoimaa ja yrityksiä kunnan ydinkeskustaan haluamme, vaihtelevat laidasta laitaan. Kaikki mielipiteet kuitenkin huomioidaan jatkovalmistelussa.

Osa palautteen antajista haluaa vihreää, väljää ja matalaa rakentamista. Toinen puoli kommentoijista haluaa tehokasta ja korkeaa rakentamista. Osa on sitä mieltä, että mikään ei saa muuttua ja nykyinen kaava riittää: ”Ainakaan meidän tontin viereen ei saa tulla mitään!”.

Tarpeita, näkemyksiä ja odotuksia on paljon. Kun kysytään, mitä palveluita kuntaan haluttaisiin, niin kaikki haluaisivat yleensä enemmän kaupallisia ja henkilökohtaisia palveluita ja nopeita yhteyksiä muun muassa Ouluun. Palvelut vaativat asukkaita ja asemakaavalla luodaan edellytykset niin asumiselle kuin myös palveluille.

On haastavaa ja jopa mahdotonta luoda sellainen asemakaava ja tulevaisuuden kuva, joka täyttäisi kaikkien toiveet ja näkemykset. Joistakin asioista on annettava periksi.

Kuntien rooli ja tehtävä on yhteensovittaa erilaisia tarpeita ja odotuksia, ja luoda edellytykset tulevaisuuden tekemiselle. Näkökulma kaavoituksessa, kuten kaikessa kuntien päätöksenteossa, tulee olla koko kunnan asukkaiden, yritysten ja toimijoiden yhteinen etu ja hyvä.  Kunnan toiminnassa ja päätöksissä yhteinen etu tulisi olla aina vahvempi kuin yksittäisen asukkaan tai toimijan etu.

Kunta ei voi ajaa yksittäisen tahon asiaa, jos se on ristiriidassa yleisen edun kanssa.

"Kun kaksoisraidetta ryhdytään rakentamaan, on kustannusten kannalta edullista, jos alikulut voidaan tehdä etukäteen tai ainakin saman aikaisesti."

Limingan keskustan kaavan yhteydessä ratkaistaan isoja strategisia kysymyksiä. Asemakaavan hyväksymisen yhteydessä ratkaistaan sivutuotteena ja käytännössä esimerkiksi se, onko Limingassa edellytyksiä tulevaisuuden lähijunaliikenteelle. Onko Liminka siis halukas ja kiinnostunut edistämään lähijunaliikenteen saamista kuntaan ja koko Oulun seudulle? Onko meillä Limingassa riittävästi asukkaista mahdollisen asemapaikan läheisyydessä?

Mikäli keskusta-alueelle ei osoiteta riittävästi mahdollisuuksia kerrostalojen rakentamiseen, emmekä saa lisää asukkaita, joudumme katsomaan, kun junat ajavat vauhdilla ohitsemme. Jäämme asemalle vilkuttamaan. Keskusta-alue kattaa molemmat puolet raiteesta. Kyse on toki myös siitä, haluaako Oulun seutu hypätä vihreään junaan vai jäädä asemalle.

Asukkaiden määrä vaikuttaa myös palveluiden määrään. Yrittäjät ja investorit arvioivat kuntien kasvumahdollisuuksia ja investoivat sekä sijoittuvat mielellään sellaisiin kuntiin, jotka kasvavat, joissa heillä on asiakkaita myös tulevaisuudessa.

Keskustan asemakaavan sisällöllä ja aikataululla on vaikutuksia myös taloudellisesti. Parhaillaan suunnitellaan kaksoisraidetta, joka valmistuu ensi vuonna. Olisi tärkeää, että meillä olisi vahva kaava, josta ilmenee, minne asemapaikat voidaan toteuttaa.

Kun kaksoisraidetta ryhdytään rakentamaan, on kustannusten kannalta edullista, jos alikulut voidaan tehdä etukäteen tai ainakin saman aikaisesti. On mahdollista, että osan Limingalle muuten tulevista kustannuksista voitaisiin saada valtion maksettavaksi.

Kaiken kaikkiaan kaavoituksella mahdollistetaan asioita ja tehdään tulevaisuutta. Millaista tulevaisuutta halutaan Limingan ja sen ydinkeskustan osalle, ratkaistaan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Pekka RajalaKirjoittaja on Limingan kunnanjohtaja.