Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kompostointi
Jätelaki edellyttää osaa kotitalouksista tekemään kompostointi-ilmoituksen – poistotekstiilikeräys laajenee Rantalakeuden alueella

Jä­te­la­ki edel­lyt­tää osaa ko­ti­ta­louk­sis­ta te­ke­mään kom­pos­toin­ti-il­moi­tuk­sen – pois­to­teks­tii­li­ke­räys laa­je­nee Ran­ta­la­keu­den alueel­la

06.01.2023 11:00
Tilaajille
Soilfood oy aloittaa koetoiminnan Ekokorttelissa – toiminnalla pyritään selvittämään metsäteollisuuden laitosten sekalietteen kompostoituvuutta sekä kompostointiominaisuuksia

Soil­food oy aloit­taa koe­toi­min­nan Eko­kort­te­lis­sa – toi­min­nal­la py­ri­tään sel­vit­tä­mään met­sä­teol­li­suu­den lai­tos­ten se­ka­liet­teen kom­pos­toi­tu­vuut­ta sekä kom­pos­toin­ti­omi­nai­suuk­sia

24.10.2022 11:00
Tilaajille
Lakeuden EKO:n alueella komposteista on voinut ilmoittaa jo useamman vuoden – keittiöjätteiden omatoimisesta biokompostoinnista on ilmoitettava viimeistään ensi vuoden alussa

La­keu­den EKO:n alueel­la kom­pos­teis­ta on voinut il­moit­taa jo useam­man vuoden – keit­tiö­jät­tei­den oma­toi­mi­ses­ta bio­kom­pos­toin­nis­ta on il­moi­tet­ta­va vii­meis­tään ensi vuoden alussa

06.07.2022 05:00 1
Tilaajille