Jätehuolto
Tulopohja kestämätön ja painetta jätemaksun nostamiseen on – nykyisillä jätemaksuilla ei kateta jätelain tulevia vaatimuksia esimerkiksi tekstiilijätteen keräyksen osalta

Tu­lo­poh­ja kes­tä­mä­tön ja pai­net­ta jä­te­mak­sun nos­ta­mi­seen on – ny­kyi­sil­lä jä­te­mak­suil­la ei kateta jä­te­lain tulevia vaa­ti­muk­sia esi­mer­kik­si teks­tii­li­jät­teen ke­räyk­sen osalta

16.03.2022 15:00
Tilaajille
Perusmaksulla kaikki mukaan? Jätevapaamatkustajia on yllättävän paljon
Kolumni

Pe­rus­mak­sul­la kaikki mukaan? Jä­te­va­paa­mat­kus­ta­jia on yl­lät­tä­vän paljon

16.03.2022 06:00
Tilaajille
Limingan lajitteluasemalla käy koko ajan kovempi kuhina – asiakkaatkin löytävät jo uusvanhaan paikkaan, mutta alueen rakentaminen on vielä kesken

Li­min­gan la­jit­te­lu­ase­mal­la käy koko ajan kovempi kuhina – asiak­kaat­kin löy­tä­vät jo uus­van­haan paik­kaan, mutta alueen ra­ken­ta­mi­nen on vielä kesken

12.01.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleen kunnan hyödyntämät älykkäät roskikset säästävät rahaa – kiinteistöpäällikkö kannustaa myös yksityistalouksia antureiden käyttöön

Kem­pe­leen kunnan hyö­dyn­tä­mät älyk­käät ros­kik­set sääs­tä­vät rahaa – ­kiin­teis­tö­pääl­lik­kö kan­nus­taa myös yk­si­tyis­ta­louk­sia an­tu­rei­den käyt­töön

29.09.2021 14:00
Tilaajille