Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kierrätys
Jätelaki edellyttää osaa kotitalouksista tekemään kompostointi-ilmoituksen – poistotekstiilikeräys laajenee Rantalakeuden alueella

Jä­te­la­ki edel­lyt­tää osaa ko­ti­ta­louk­sis­ta te­ke­mään kom­pos­toin­ti-il­moi­tuk­sen – pois­to­teks­tii­li­ke­räys laa­je­nee Ran­ta­la­keu­den alueel­la

06.01.2023 11:00
Tilaajille
Kiertokaaren jäteasemien aukioloaika pitenee, jätemaksuihin 16 prosentin korotus – poistotekstiilin keräys laajenee Lumijoelle alkuvuodesta

Kier­to­kaa­ren jä­te­ase­mien au­ki­olo­ai­ka pi­te­nee, jä­te­mak­sui­hin 16 pro­sen­tin korotus – pois­to­teks­tii­lin keräys laa­je­nee Lu­mi­joel­le al­ku­vuo­des­ta

21.12.2022 11:00
Tilaajille
Poistotekstiilejä kerätään nyt myös Kempeleen Zeppeliinissä – alusvaatteet ja sukat kuuluvat edelleen polttokelpoiseen jätteeseen

Pois­to­teks­tii­le­jä ke­rä­tään nyt myös Kem­pe­leen Zep­pe­lii­nis­sä – alus­vaat­teet ja sukat kuu­lu­vat edel­leen polt­to­kel­poi­seen jät­tee­seen

29.11.2022 09:00
Terhi kierrättää, askartelee ja tuunaa – siksi kierrätysmyymälä Olokkarista löytyy haaveiden työ

Terhi kier­rät­tää, as­kar­te­lee ja tuunaa – siksi kier­rä­tys­myy­mä­lä Olok­ka­ris­ta löytyy haa­vei­den työ

24.11.2022 11:01
Tilaajille
Romuta haluaa laajentaa rakennus- ja purkujätteen käsittelyyn – Jos ympäristölupa heltiää, Ekoparkissa kierrätettäisiin jätettä liki 89 000 tonnia vuodessa

Romuta haluaa laa­jen­taa ra­ken­nus- ja pur­ku­jät­teen kä­sit­te­lyyn – Jos ym­pä­ris­tö­lu­pa hel­tiää, Eko­par­kis­sa kier­rä­tet­täi­siin jätettä liki 89 000 tonnia vuo­des­sa

04.11.2022 06:00
Tilaajille
Oulunsalon S-marketin Rinki-ekopiste suljetaan kaupan remontin vuoksi

Ou­lun­sa­lon S-mar­ke­tin Rin­ki-eko­pis­te sul­je­taan kaupan re­mon­tin vuoksi

02.11.2022 16:30
Soilfood oy aloittaa koetoiminnan Ekokorttelissa – toiminnalla pyritään selvittämään metsäteollisuuden laitosten sekalietteen kompostoituvuutta sekä kompostointiominaisuuksia

Soil­food oy aloit­taa koe­toi­min­nan Eko­kort­te­lis­sa – toi­min­nal­la py­ri­tään sel­vit­tä­mään met­sä­teol­li­suu­den lai­tos­ten se­ka­liet­teen kom­pos­toi­tu­vuut­ta sekä kom­pos­toin­ti­omi­nai­suuk­sia

24.10.2022 11:00
Tilaajille
Lakeuden EKOn uusi ympäristösuunnittelija Tanja Sarkkinen kertoo niksit biojätteen kierrätykseen –"Biojätteen kierrättämisellä parannetaan poltettavan jätteen laatua"

La­keu­den EKOn uusi ym­pä­ris­tö­suun­nit­te­li­ja Tanja Sark­ki­nen kertoo niksit bio­jät­teen kier­rä­tyk­seen –"­Bio­jät­teen kier­rät­tä­mi­sel­lä pa­ran­ne­taan pol­tet­ta­van jätteen laatua"

05.10.2022 06:00
Tilaajille
Mikko muistuttaa kolumnissaan, että biojätteen erilliskeräystä ei tehdä talkoilla –  jätehuolto on liiketoimintaa, ja kiertotaloudessa tulisi huomioida myös kustannukset
Mielipidekirjoitus

Mikko muis­tut­taa ko­lum­nis­saan, että bio­jät­teen eril­lis­ke­räys­tä ei tehdä tal­koil­la –  jä­te­huol­to on lii­ke­toi­min­taa, ja kier­to­ta­lou­des­sa tulisi huo­mioi­da myös kus­tan­nuk­set

20.07.2022 06:00
Tilaajille
Vain kuiva ja puhdas tekstiili kelpaa kierrätykseen – Alusasut, ötökkävermeet ja homeiset vaatteet vuosikymmenten takaisista piiloista kuluttajan olisi osattava lajitella ihan itse polttojätteeksi

Vain kuiva ja puhdas teks­tii­li kelpaa kier­rä­tyk­seen – Alu­sa­sut, ötök­kä­ver­meet ja ho­mei­set vaat­teet vuo­si­kym­men­ten ta­kai­sis­ta pii­lois­ta ku­lut­ta­jan olisi osat­ta­va la­ji­tel­la ihan itse polt­to­jät­teek­si

03.07.2022 18:00
Tilaajille
Ruskon jätekeskuksessa aloitetaan poistotekstiilin keräys ensi viikolla – "Loppuun käytetyt vaatteet pitää lajitella niin kuin muutkin jätteet"

Ruskon jä­te­kes­kuk­ses­sa aloi­te­taan pois­to­teks­tii­lin keräys ensi vii­kol­la – "Lop­puun käy­te­tyt vaat­teet pitää la­ji­tel­la niin kuin muutkin jät­teet"

10.06.2022 10:00
Tilaajille
Volkkarilla ja Renaultilla ei ollut mahdollisuuksia 70 tonnin jättiä vastaan – katso video Limingan Ekokorttelin tapahtumapäivästä

Volk­ka­ril­la ja Re­naul­til­la ei ollut mah­dol­li­suuk­sia 70 tonnin jättiä vastaan – katso video Li­min­gan Eko­kort­te­lin ta­pah­tu­ma­päi­väs­tä

21.05.2022 14:14 1
Tilaajille
No nyt on kova! Kalle sai yhteen litran maitopurkkiin mahtumaan 21 maitopurkkia – vieläkö sinä pistät paremmaksi?

No nyt on kova! Kalle sai yhteen litran mai­to­purk­kiin mah­tu­maan 21 mai­to­purk­kia – vieläkö sinä pistät pa­rem­mak­si?

10.05.2022 16:30
Saatko sinä enemmän maitopurkkeja yhteen litran purkkiin kuin kempeleläinen Pauli? Katso video ja osallistu Rantalakeuden kilpailuun!

Saatko sinä enemmän mai­to­purk­ke­ja yhteen litran purk­kiin kuin kem­pe­le­läi­nen Pauli? Katso video ja osal­lis­tu Ran­ta­la­keu­den kil­pai­luun!

06.05.2022 12:28
Pistätkö Paulia paremmaksi? Montako käytettyä maitopurkkia saat mahtumaan yhteen purkkiin?

Pis­tät­kö Paulia pa­rem­mak­si? Montako käy­tet­tyä mai­to­purk­kia saat mah­tu­maan yhteen purk­kiin?

06.05.2022 11:47
Kirkkomaan siivouspäivänä lehdet saivat kyytiä. Paulin vinkkejä noudattamalla on mahdollista säästää luontoa, rahaa ja hermoja

Kirk­ko­maan sii­vous­päi­vä­nä lehdet saivat kyytiä. Paulin vink­ke­jä nou­dat­ta­mal­la on mah­dol­lis­ta säästää luon­toa, rahaa ja hermoja

05.05.2022 18:00
Tilaajille
"Jätehuolto-organisaatiot haluavat parantaa kierrätystä – ottakaa vinkistä vaari, niin tuloksia tulee"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Jä­te­huol­to-or­ga­ni­saa­tiot ha­lua­vat pa­ran­taa kier­rä­tys­tä – ottakaa vin­kis­tä vaari, niin tu­lok­sia tulee"

06.04.2022 06:19
Tilaajille
Perusmaksulla kaikki mukaan? Jätevapaamatkustajia on yllättävän paljon
Kolumni

Pe­rus­mak­sul­la kaikki mukaan? Jä­te­va­paa­mat­kus­ta­jia on yl­lät­tä­vän paljon

16.03.2022 06:00
Tilaajille
Limingan lajitteluasemalla käy koko ajan kovempi kuhina – asiakkaatkin löytävät jo uusvanhaan paikkaan, mutta alueen rakentaminen on vielä kesken

Li­min­gan la­jit­te­lu­ase­mal­la käy koko ajan kovempi kuhina – asiak­kaat­kin löy­tä­vät jo uus­van­haan paik­kaan, mutta alueen ra­ken­ta­mi­nen on vielä kesken

12.01.2022 06:00
Tilaajille
Mikä mättää tässä kuvassa? Lakeuden EKO:n ympäristösuunnittelija Pihla Hasan ihmettelee ihmisten toimintaa: "Raukkis maksattaa muilla omat jätteensä"

Mikä mättää tässä ku­vas­sa? La­keu­den EKO:n ym­pä­ris­tö­suun­nit­te­li­ja Pihla Hasan ih­met­te­lee ih­mis­ten toi­min­taa: "Rauk­kis mak­sat­taa muilla omat jät­teen­sä"

16.11.2021 15:00