Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Liminganlahden koulu
Vastaukset kysymyspatteristoon ja valokuvat hampaista – voisiko puhelinsovelluksen koneäly tulevaisuudessa kertoa, pitääkö käydä hammaslääkärissä heti vai myöhemmin?

Vas­tauk­set ky­sy­mys­pat­te­ris­toon ja va­lo­ku­vat ham­pais­ta – voisiko pu­he­lin­so­vel­luk­sen koneäly tu­le­vai­suu­des­sa kertoa, pitääkö käydä ham­mas­lää­kä­ris­sä heti vai myö­hem­min?

20.11.2022 15:00 1
Tilaajille
Katso kuvat liminkalaislasten kalapäivästä – Sepot innostivat kalajutuillaan koululaiset kohti kaislikkoa

Katso kuvat li­min­ka­lais­las­ten ka­la­päi­väs­tä – Sepot in­nos­ti­vat ka­la­ju­tuil­laan kou­lu­lai­set kohti kais­lik­koa

20.05.2022 06:00
Tilaajille
Näyttelijä Vesa Vierikko puhuu avoimesti menneistä kouluajoistaan: “Mä olin ihan paska” – Lue Liminganlahden koulun oppilaiden riemukas juttu!

Näyt­te­li­jä Vesa Vie­rik­ko puhuu avoi­mes­ti men­neis­tä kou­lua­jois­taan: “Mä olin ihan paska” – Lue Li­min­gan­lah­den koulun op­pi­lai­den rie­mu­kas juttu!

07.09.2021 16:18
Yhteishaku käynnistyy koronatunnelmissa - Ammatillisen koulutukseen tutustumiset ovat jääneet vähiin poikkeusvuoden aikana

Yh­teis­ha­ku käyn­nis­tyy ko­ro­na­tun­nel­mis­sa - Am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­seen tu­tus­tu­mi­set ovat jääneet vähiin poik­keus­vuo­den aikana

17.02.2021 08:56
Tilaajille
Liminganlahden alakoululaiset tehtailivat itsenäisyyspäivän kunniaksi joutsenkortteja ikäihmisille reilut sata kappaletta – voisiko tästä syntyä Liminkaan uusi perinne?

Li­min­gan­lah­den ala­kou­lu­lai­set teh­tai­li­vat it­se­näi­syys­päi­vän kun­niak­si jout­sen­kort­te­ja ikä­ih­mi­sil­le reilut sata kap­pa­let­ta – voisiko tästä syntyä Li­min­kaan uusi pe­rin­ne?

05.12.2020 15:00
Tilaajille
Johtava lääkäri Liminganlahden koulun korona-altistumisesta: "Olemme yhteydessä jokaiseen altistuneeseen, kouluun voi mennä turvallisesti"

Johtava lääkäri Li­min­gan­lah­den koulun ko­ro­na-al­tis­tu­mi­ses­ta: "Olemme yh­tey­des­sä jo­kai­seen al­tis­tu­nee­seen, kouluun voi mennä tur­val­li­ses­ti"

05.10.2020 14:07 1