Kotimaisuus
Suosikaa kotimaista lähiruokaa ja yhteistä aikaa ruokailuun, kehottavat Pasi ja Tarmo
Mielipidekirjoitus

Suo­si­kaa ko­ti­mais­ta lä­hi­ruo­kaa ja yh­teis­tä aikaa ruo­kai­luun, ke­hot­ta­vat Pasi ja Tarmo

21.04.2021 14:17
Tilaajille
Kuluttajat kahmivat kassiinsa kotimaista ja ajattelevat ostavansa samalla niin työpaikkoja kuin ilmastotekoja – näin kertoo suomalaisten paikallislehtien kuluttajakysely

Ku­lut­ta­jat kah­mi­vat kas­siin­sa ko­ti­mais­ta ja ajat­te­le­vat os­ta­van­sa samalla niin työ­paik­ko­ja kuin il­mas­to­te­ko­ja – näin kertoo suo­ma­lais­ten pai­kal­lis­leh­tien ku­lut­ta­ja­ky­se­ly

08.10.2020 16:00
Tilaajille