Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronarokote
THL:n uusi arvio: Koronarokotteen tehosteannos iäkkäille ja tietyille riskiryhmille syksyllä

THL:n uusi arvio: Ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­tean­nos iäk­käil­le ja tie­tyil­le ris­ki­ryh­mil­le syk­syl­lä

19.05.2023 15:00
THL: Koronavirukseen kannattaa suhtautua kuten muihinkin hengitystieinfektioihin – sairaana kyläilyä olisi hyvä välttää joulunakin

THL: Ko­ro­na­vi­ruk­seen kan­nat­taa suh­tau­tua kuten mui­hin­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­hin – sai­raa­na ky­läi­lyä olisi hyvä välttää jou­lu­na­kin

22.12.2022 15:00
Rokotuspäivinä annetaan koronan tehosterokotteita – Oulunsalon rokotepäivä ensi torstaina

Ro­ko­tus­päi­vi­nä an­ne­taan koronan te­hos­te­ro­kot­tei­ta – Ou­lun­sa­lon ro­ko­te­päi­vä ensi tors­tai­na

12.12.2022 11:37
THL: Ikääntyneille ja riskiryhmille koronarokotteen tehosteannos syksyllä – aiempien tartuntojen ja rokotteiden määrällä ei enää väliä

THL: Ikään­ty­neil­le ja ris­ki­ryh­mil­le ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­tean­nos syk­syl­lä – aiem­pien tar­tun­to­jen ja ro­kot­tei­den mää­räl­lä ei enää väliä

01.09.2022 11:55
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki esittää, että ulkotiloja koskevia rajoituksia tarkastellaan uudelleen – "Olemme saaneet ostettua aikaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki esit­tää, että ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen – "Olemme saaneet os­tet­tua aikaa"

18.01.2022 18:23
Päätoimittaja-Sauli muistuttaa: Vielä pitäisi kiriä rokottamisessa
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li muis­tut­taa: Vielä pitäisi kiriä ro­kot­ta­mi­ses­sa

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Koronarokotukset etenevät –Rantalakeuden kunnissa ei uusia tartuntoja kahteen viikoon

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät –Ran­ta­la­keu­den kun­nis­sa ei uusia tar­tun­to­ja kahteen viikoon

06.04.2021 15:58
Näin koronarokotukset ovat edenneet lakeudella –Kempeleessä rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut jo muutama 16-19 -vuotiaskin

Näin ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat eden­neet la­keu­del­la –Kem­pe­lees­sä ro­kot­teen en­sim­mäi­sen an­nok­sen on saanut jo muutama 16-19 -vuo­tias­kin

02.03.2021 13:33
Tilaajille
Limingassa kotona asuvien ikäihmisten rokottaminen alkaa muutaman viikon sisään – Hailuoto aloittanee viikolla 9

Li­min­gas­sa kotona asuvien ikäih­mis­ten ro­kot­ta­mi­nen alkaa muu­ta­man viikon sisään – Hai­luo­to aloit­ta­nee vii­kol­la 9

10.02.2021 13:00
Yli 85-vuotiaiden kotona asuvien rokottaminen alkaa Kempeleessä torstaina – rokotetttavaksi vain ajanvarauksen kautta eikä liian aikaisin

Yli 85-vuo­tiai­den kotona asuvien ro­kot­ta­mi­nen alkaa Kem­pe­lees­sä tors­tai­na – ro­ko­tett­ta­vak­si vain ajan­va­rauk­sen kautta eikä liian ai­kai­sin

09.02.2021 14:26
Koronarokotussarjan annosväli kahteentoista viikkoon – ”Jo ensimmäinen rokoteannos tarjoaa kohtalaisen hyvän suojan", muistuttaa Limingan johtava lääkäri Pauliina Sarajärvi

Ko­ro­na­ro­ko­tus­sar­jan an­nos­vä­li kah­teen­tois­ta viik­koon – ”Jo en­sim­mäi­nen ro­ko­tean­nos tarjoaa koh­ta­lai­sen hyvän suo­jan", muis­tut­taa Li­min­gan johtava lääkäri Pau­lii­na Sa­ra­jär­vi

04.02.2021 15:00
Korpelainen: "Pyrkimys on, että koronarokotukset voidaan aloittaa joulun ja uudenvuoden välipäivinä"

Kor­pe­lai­nen: "Pyr­ki­mys on, että ko­ro­na­ro­ko­tuk­set voidaan aloit­taa joulun ja uu­den­vuo­den vä­li­päi­vi­nä"

22.12.2020 14:10
Tilaajille