Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Juoksu
Mitä järkeä on 326 kilometrin polkujuoksussa? Lumijokinen Eero kertoo, mikä houkutteli yli 5 500 osallistujaa kesän NUTS-tapahtumiin

Mitä järkeä on 326 ki­lo­met­rin pol­ku­juok­sus­sa? Lu­mi­jo­ki­nen Eero kertoo, mikä hou­kut­te­li yli 5 500 osal­lis­tu­jaa kesän NUTS-ta­pah­tu­miin

16.09.2023 11:00
Tilaajille
Nyt alkoi juoksuaika! Vielä ehdit aloittaa harjoittelun Rantalakeus-maastoja varten

Nyt alkoi juok­suai­ka! Vielä ehdit aloit­taa har­joit­te­lun Ran­ta­la­keus-maas­to­ja varten

15.08.2023 11:00
Tilaajille
Suojuoksu tuntuu helpolta ja kivalta, kunnes on pakko testata rajojaan – Kokosimme ohjeet, joilla pääset alkuun

Suo­juok­su tuntuu hel­pol­ta ja ki­val­ta, kunnes on pakko testata ra­jo­jaan – Ko­ko­sim­me ohjeet, joilla pääset alkuun

22.07.2023 15:00
Tilaajille
Kempeleläisen Maijan ilmaiset polkujuoksukurssit täyttyvät nopeasti – Näistä syistä poluilla on parempi juosta kuin pururadalla

Kem­pe­le­läi­sen Maijan il­mai­set pol­ku­juok­su­kurs­sit täyt­ty­vät no­peas­ti – Näistä syistä po­luil­la on parempi juosta kuin pu­ru­ra­dal­la

06.06.2023 15:00
Tilaajille
Rantalakeus-maastojen avauskisa juostiin Kempeleessä, katso kuvagalleria kisaillan tunnelmasta

Ran­ta­la­keus-maas­to­jen avaus­ki­sa juos­tiin Kem­pe­lees­sä, katso ku­va­gal­le­ria ki­sa­il­lan tun­nel­mas­ta

06.09.2022 12:20
Tilaajille
Liminkalainen juoksijalupaus Aapo kiinni sm-mitalikantaan – tähyää kohti kansainvälisiä juoksuratoja

Li­min­ka­lai­nen juok­si­ja­lu­paus Aapo kiinni sm-mi­ta­li­kan­taan – tähyää kohti kan­sain­vä­li­siä juok­su­ra­to­ja

20.08.2022 15:00
Tilaajille
Katso video: Osuuspankkiryhmän juhlaviesti ohitti lakeuden – liminkalainen Suvi vei osaltaan eteenpäin viestiä, joka mukailee vuoden 1952 kesäolympialaisten reittiä

Katso video: Osuus­pank­ki­ryh­män juh­la­vies­ti ohitti la­keu­den – li­min­ka­lai­nen Suvi vei osal­taan eteen­päin vies­tiä, joka mu­kai­lee vuoden 1952 ke­sä­olym­pia­lais­ten reittiä

03.05.2022 14:44
Tilaajille
”Parasta ovat onnistumisen tunteet kilpailutilanteissa", sanoo LNM:n juoksija Sara ja jatkaa määrätietoista treenaamista

”Pa­ras­ta ovat on­nis­tu­mi­sen tunteet kil­pai­lu­ti­lan­teis­sa", sanoo LNM:n juok­si­ja Sara ja jatkaa mää­rä­tie­tois­ta tree­naa­mis­ta

13.04.2022 06:00
Tilaajille
80-vuotias Eero Hanni juoksi puolimaratonin ennätysvauhdilla – "Juoksen terveyteni tähden, palkinnot tulevat bonuksena"

80-vuo­tias Eero Hanni juoksi puo­li­ma­ra­to­nin en­nä­tys­vauh­dil­la – "Juok­sen ter­vey­te­ni tähden, pal­kin­not tulevat bo­nuk­se­na"

17.11.2021 06:00
Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohikin näytti juoksemisen mallia –  Kempeleen Z-Maratonille osallistui reilut 300 juoksijaa

Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Lohikin näytti juok­se­mi­sen mallia –  ­Kem­pe­leen Z-Ma­ra­to­nil­le osal­lis­tui reilut 300 juok­si­jaa

09.08.2021 07:21
Tilaajille
Ultrajuoksu vie äärirajoille ja yli  –  Kempeleläiset Maija Karvonen ja Kari Vierimaa nauttivat itsensä voittamisen tunteesta, jonka lajiantaa.

Ult­ra­juok­su vie ää­ri­ra­joil­le ja yli –  Kem­pe­le­läi­set Maija Kar­vo­nen ja Kari Vie­ri­maa naut­ti­vat itsensä voit­ta­mi­sen tun­tees­ta, jonka la­jian­taa.

15.07.2021 09:00
Tilaajille
Helteinen keli haastoi juoksijoita – Moni joutui keskeyttämään suorituksensa Rantalakeus-juoksussa

Hel­tei­nen keli haastoi juok­si­joi­ta – Moni joutui kes­keyt­tä­mään suo­ri­tuk­sen­sa Ran­ta­la­keus-juok­sus­sa

07.07.2021 11:15
Tilaajille
”Mitäs neljännelle valtiomahdille kuuluu?” – Sauli muistaa auringon paistaneen kirkkaasti Rantakylän hiihtostadionilla, kun edesmennyt Jorma Jokela puhutteli häntä yläpuolella olleesta katsomosta
Kolumni

”Mitäs nel­jän­nel­le val­tio­mah­dil­le kuu­luu?” – Sauli muistaa au­rin­gon pais­ta­neen kirk­kaas­ti Ran­ta­ky­län hiih­tos­ta­dio­nil­la, kun edes­men­nyt Jorma Jokela pu­hut­te­li häntä ylä­puo­lel­la ol­lees­ta kat­so­mos­ta

14.04.2021 06:00
Tilaajille
Oletko sinä miettinyt millaista olisi juosta villasukat jalassa? Lue ja katso mitä Riina ja Susanna asiasta tuumaavat

Oletko sinä miet­ti­nyt mil­lais­ta olisi juosta vil­la­su­kat ja­las­sa? Lue ja katso mitä Riina ja Susanna asiasta tuu­maa­vat

26.02.2021 09:00
Tilaajille
Lokakuussa maantiejuoksun Suomen mestaruuden M17-sarjassa voittanut Aarre Paukkeri pitää tavoitteensa maltillisina –Tärkeintä on kehittyä ja parantaa juoksuaikaa kisa kisalta

Lo­ka­kuus­sa maan­tie­juok­sun Suomen mes­ta­ruu­den M17-sar­jas­sa voit­ta­nut Aarre Pauk­ke­ri pitää ta­voit­teen­sa mal­til­li­si­na –Tär­kein­tä on ke­hit­tyä ja pa­ran­taa juok­su­ai­kaa kisa kisalta

23.12.2020 09:05
Tilaajille
Koronan vuoksi Limingan suosittu uudenvuodenjuoksu toteutetaan uudella tavalla – jokainen osallistuja voi juosta matkan omaan aikaan ja omalla reitillä

Koronan vuoksi Li­min­gan suo­sit­tu uu­den­vuo­den­juok­su to­teu­te­taan uudella tavalla – jo­kai­nen osal­lis­tu­ja voi juosta matkan omaan aikaan ja omalla rei­til­lä

03.12.2020 12:55
Kempeleläinen Matti etsii itselleen henkilökohtaista avustajaa lenkkipolulle, sillä yhteistyö opaskoiran kanssa ei ottanut sujuakseen: "Minulla on ikävä Toivoa, ei opaskoiraa"

Kem­pe­le­läi­nen Matti etsii it­sel­leen hen­ki­lö­koh­tais­ta avus­ta­jaa lenk­ki­po­lul­le, sillä yh­teis­työ opas­koi­ran kanssa ei ottanut su­juak­seen: "Mi­nul­la on ikävä Toivoa, ei opas­koi­raa"

06.11.2020 12:05
Tilaajille
Limingan Niittomiesten juoksijalupaus Aarre Paukkeri juoksi maantiejuoksun SM-kultaa Vantaalla – seuran maratoonareille hyviä tuloksia SM-maratonilta

Li­min­gan Niit­to­mies­ten juok­si­ja­lu­paus Aarre Pauk­ke­ri juoksi maan­tie­juok­sun SM-kul­taa Van­taal­la – seuran ma­ra­too­na­reil­le hyviä tu­lok­sia SM-ma­ra­tonil­ta

13.10.2020 13:26
Tilaajille
Mourunki Run -tapahtuman yhteydessä palkittiin 205 maratonin mies – Katso Heikki Paukkerin ennätykset ja Mourunki Runin tämän vuoden tulokset

Mou­run­ki Run -ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä pal­kit­tiin 205 ma­ra­to­nin mies – Katso Heikki Pauk­ke­rin en­nä­tyk­set ja Mou­run­ki Runin tämän vuoden tu­lok­set

12.10.2020 07:46
Tilaajille