Kolumni
Tilaajille

”Mitäs nel­jän­nel­le val­tio­mah­dil­le kuu­luu?” – Sauli muistaa au­rin­gon pais­ta­neen kirk­kaas­ti Ran­ta­ky­län hiih­tos­ta­dio­nil­la, kun edes­men­nyt Jorma Jokela pu­hut­te­li häntä ylä­puo­lel­la ol­lees­ta kat­so­mos­ta

”Mitäs neljännelle valtiomahdille kuuluu?”

Aurinko paistoi Rantakylän hiihtostadionilla, kun kuulin Jorman sanat yläpuoleltani katsomosta. Hän oli seuraamassa kansallisia hiihtoja ja minä olin töissä.