Kempele: Lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­mos­ta saa lainata kir­jas­to­kor­til­la mo­ni­puo­lis­ta vä­li­neis­töä – il­mai­sek­si

Lakeuden historia: "Jä­sen­mak­su mää­ri­tel­tiin mai­to­lit­rois­sa" – Veijo muis­te­lee unoh­duk­siin jääneen jär­jes­tön his­to­riaa

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Juhlat
Paluu Linnan juhliin: Mitä kempeleläinen bussikuski tuumasi juhlaillan päätteeksi?

Paluu Linnan juh­liin: Mitä kem­pe­le­läi­nen bus­si­kus­ki tuumasi juh­la­il­lan päät­teek­si?

12.12.2023 15:00
Tilaajille
Sauli toivoo itsenäisyyspäivän juhlintaan lisää iloa ja muistuttaa meidän asuvan maassa, jossa asiat ovat loppujen lopuksi aika hyvin
Kolumni

Sauli toivoo it­se­näi­syys­päi­vän juh­lin­taan lisää iloa ja muis­tut­taa meidän asuvan maassa, jossa asiat ovat lop­pu­jen lopuksi aika hyvin

06.12.2023 10:11 1
Itsenäisyyspäivän valtakunnallista paraatia katsomaan? Tänä vuonna se on helppoa, sillä paraati pidetään Oulussa

It­se­näi­syys­päi­vän val­ta­kun­nal­lis­ta pa­raa­tia kat­so­maan? Tänä vuonna se on help­poa, sillä paraati pi­de­tään Oulussa

16.11.2023 11:00
Tilaajille
Vuosisatojen ajan eri kulttuureissa on juhlistettu äitiyttä ja vauvan syntymää – hailuotolaiselle Essille järjestettiin Mother's blessing -juhla

Vuo­si­sa­to­jen ajan eri kult­tuu­reis­sa on juh­lis­tet­tu äi­tiyt­tä ja vauvan syn­ty­mää – hai­luo­to­lai­sel­le Essille jär­jes­tet­tiin Mot­her's bles­sing -juhla

26.01.2023 07:54
Tilaajille
Jo muinaissuomalaiset kantoivat juhlapuita tupaan, popsivat kinkkua ja lepyttelivät henkiä – vain pohjolassa joulu on joulu
Kolumni

Jo mui­nais­suo­ma­lai­set kan­toi­vat juh­la­pui­ta tupaan, pop­si­vat kinkkua ja le­pyt­te­li­vät henkiä – vain poh­jo­las­sa joulu on joulu

21.12.2022 06:00
Tilaajille
Hyvää itsenäisyyspäivää! Rantalakeus nostaa lipun salkoon ja kysyy katugallupissa mitä itsenäisyys merkitsee ja miten maamme syntymäpäivää vietetään

Hyvää it­se­näi­syys­päi­vää! Ran­ta­la­keus nostaa lipun salkoon ja kysyy ka­tu­gal­lu­pis­sa mitä it­se­näi­syys mer­kit­see ja miten maamme syn­ty­mä­päi­vää vie­te­tään

06.12.2022 04:07
Tilaajille
Katso 20 kuvaa: Taidekoululla juhlittiin 130 sivistävää vuotta – kenellekään ei jäänyt epäselväksi, miksi opisto on aarre kaltaistensa joukossa

Katso 20 kuvaa: Tai­de­kou­lul­la juh­lit­tiin 130 si­vis­tä­vää vuotta – ke­nel­le­kään ei jäänyt epä­sel­väk­si, miksi opisto on aarre kal­tais­ten­sa jou­kos­sa

24.11.2022 18:00
Tilaajille
Miten sinun vapunviettosi sujuu? Lähetä kuva, niin julkaisemme sen verkkosivuillamme!

Miten sinun va­pun­viet­to­si sujuu? Lähetä kuva, niin jul­kai­sem­me sen verk­ko­si­vuil­lam­me!

30.04.2022 13:12
Laulu ja ilosanoman odottaminen täyttää ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvan Tiinan pääsiäisen – "En lapsena aina edes hahmottanut, missä kulkee kodin ja kirkon raja"

Laulu ja ilo­sa­no­man odot­ta­mi­nen täyttää or­to­dok­si­seen seu­ra­kun­taan kuu­lu­van Tiinan pää­siäi­sen – "En lapsena aina edes hah­mot­ta­nut, missä kulkee kodin ja kirkon raja"

15.04.2022 18:00
Tilaajille
Hääinfossa parit hullaantuivat muun muassa servettivaihtoehdoista – Oulunsalolaisella Jennillä suunnitelmat ovat valmiina ja sulhanenkin saa päättää yhdestä asiasta

Hää­in­fos­sa parit hul­laan­tui­vat muun muassa ser­vet­ti­vaih­toeh­dois­ta – Ou­lun­sa­lo­lai­sel­la Jen­nil­lä suun­ni­tel­mat ovat val­mii­na ja sul­ha­nen­kin saa päättää yhdestä asiasta

02.03.2022 18:00
Tilaajille
Myrskyluodon Maija johdatti Paulan ja Topin alttarille – Kakkosia vilisevällä päivämäärällä Kempeleen seurakunnan hääillassa lupauksensa antoi kolme paria

Myrs­ky­luo­don Maija joh­dat­ti Paulan ja Topin alt­ta­ril­le – Kak­ko­sia vi­li­se­väl­lä päi­vä­mää­räl­lä Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan hää­il­las­sa lu­pauk­sen­sa antoi kolme paria

23.02.2022 11:01
Tilaajille
Suurin niistä on rakkaus, sanotaan Raamatussa – Kempeleen seurakunnan viestintäpäällikkö Tuukka Myllymäki kertoo hääillan taustasta ja tulevaisuudesta

Suurin niistä on rak­kaus, sa­no­taan Raa­ma­tus­sa – ­Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan vies­tin­tä­pääl­lik­kö Tuukka Myl­ly­mä­ki kertoo hää­il­lan taus­tas­ta ja tu­le­vai­suu­des­ta

23.02.2022 10:56
Tilaajille
Rantalakeuden 45-vuotisjuhlakonsertti päättyi seisaaltaan annettuihin aplodeihin – katso kuvat ja videoita upeasta musiikillisesta illasta!

Ran­ta­la­keu­den 45-vuo­tis­juh­la­kon­sert­ti päättyi sei­saal­taan an­net­tui­hin ap­lo­dei­hin – katso kuvat ja vi­deoi­ta upeasta mu­sii­kil­li­ses­ta il­las­ta!

26.11.2021 09:00
Tilaajille
Katseet käännetty kohti tulevaisuutta – Lions Club Oulunsalo juhli tulevaisuusseminaarilla 50-vuotistaivaltaan

Katseet kään­net­ty kohti tu­le­vai­suut­ta – Lions Club Ou­lun­sa­lo juhli tu­le­vai­suus­se­mi­naa­ril­la 50-vuo­tis­tai­val­taan

02.11.2021 21:01
Tilaajille
THL antoi ohjeet: Näin juhlit turvallisesti koronakevään valmistujaisia

THL antoi ohjeet: Näin juhlit tur­val­li­ses­ti ko­ro­na­ke­vään val­mis­tu­jai­sia

25.05.2021 10:06
Mikolle korona-ajassa on vaikeinta huumorin hiljainen kuolema: "Palaverit alkavat tiukasti kalvosulkeisilla ja pysyvät orjallisesti asiassa – ei hyvä"
Kolumni

Mikolle ko­ro­na-ajas­sa on vai­kein­ta huu­mo­rin hil­jai­nen kuo­le­ma: "Pa­la­ve­rit alkavat tiu­kas­ti kal­vo­sul­kei­sil­la ja pysyvät or­jal­li­ses­ti asiassa – ei hyvä"

06.04.2021 15:30