hyvä olo
"Voin päättää, milloin menen nukkumaan ja lähden liikkumaan, valitsen seuran, mikä on minulle hyväksi sekä syön monipuolisesti" – Saksaan muuttanut Mintti aloitti uudessa ympäristössä itsensä tutkimisen

"Voin päät­tää, milloin menen nuk­ku­maan ja lähden liik­ku­maan, va­lit­sen seuran, mikä on minulle hyväksi sekä syön mo­ni­puo­li­ses­ti" – Saksaan muut­ta­nut Mintti aloitti uudessa ym­pä­ris­tös­sä itsensä tut­ki­mi­sen

09.10.2021 06:00
Tilaajille
Entinen mopopoika ei syty syksylle – tämän vuoden aikana Sauli on myös huomannut keski-ikäistymisen tuoneen muitakin mieltä ärsyttäviä asioita
Kolumni

Entinen mo­po­poi­ka ei syty syk­syl­le – tämän vuoden aikana Sauli on myös huo­man­nut kes­ki-ikäis­ty­mi­sen tuoneen mui­ta­kin mieltä är­syt­tä­viä asioita

29.09.2021 01:04
Tilaajille
Kulttuurituottajasta kehonhuoltajaksi

Kult­tuu­ri­tuot­ta­jas­ta ke­hon­huol­ta­jak­si

06.08.2021 14:00
Tilaajille
”Pikkuinen Vuokko enää jäljellä” – Tyrnäväläinen Vuokko Kärsämä sai laihdutusleikkauksesta avun moneen sairauteen ja yhdeksän kuukauden aikana vaatekokokin on pienentynyt huomattavasti

”Pik­kui­nen Vuokko enää jäl­jel­lä” – Tyr­nä­vä­läi­nen Vuokko Kärsämä sai laih­du­tus­leik­kauk­ses­ta avun moneen sai­rau­teen ja yh­dek­sän kuu­kau­den aikana vaa­te­ko­ko­kin on pie­nen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti

12.06.2021 18:00
Tilaajille
Kirsi tietää miltä tuntuu, kun ei voi hyvin – ruuhkavuoden haasteet veivät hänet aikanaan ylirasitustilaan, joka näkyi huonoina unina ja stressaantumisena.

Kirsi tietää miltä tuntuu, kun ei voi hyvin – ruuh­ka­vuo­den haas­teet veivät hänet ai­ka­naan yli­ra­si­tus­ti­laan, joka näkyi huo­noi­na unina ja stres­saan­tu­mi­se­na.

16.12.2020 19:00
Tilaajille
Kahdeksan vuotta sitten Minnaan iski hiihtohulluus: "Meno oli aika hurjaa, koska alamäissä ei ollut vielä minkäänlaista itsesuojeluvaistoa – kaatumisten määrää en edes muista"
Kolumni

Kah­dek­san vuotta sitten Minnaan iski hiih­to­hul­luus: "Meno oli aika hurjaa, koska ala­mäis­sä ei ollut vielä min­kään­lais­ta it­se­suo­je­lu­vais­toa – kaa­tu­mis­ten määrää en edes muista"

11.11.2020 01:49
Tilaajille
Missä kunnossa sinun selkäsi on? Valtakunnallinen selkäviikko kannustaa liikkeelle – lue myös liminkalaisen Pia Peltosen kolumni selkäkivuista

Missä kun­nos­sa sinun selkäsi on? Val­ta­kun­nal­li­nen sel­kä­viik­ko kan­nus­taa liik­keel­le – lue myös li­min­ka­lai­sen Pia Pel­to­sen kolumni sel­kä­ki­vuis­ta

15.10.2020 07:05
Selkäkipujen vuoksi Pia ei pystynyt enää istumaan tai juuri liikkumaan –apu löytyi lopulta kirjastosta ja itsensä kuuntelemisesta
Kolumni

Sel­kä­ki­pu­jen vuoksi Pia ei pys­ty­nyt enää is­tu­maan tai juuri liik­ku­maan –apu löytyi lopulta kir­jas­tos­ta ja itsensä kuun­te­le­mi­ses­ta

15.10.2020 06:56
Tilaajille