Lihavuusleikkaukset

”Pik­kui­nen Vuokko enää jäl­jel­lä” – Tyr­nä­vä­läi­nen Vuokko Kärsämä sai laih­du­tus­leik­kauk­ses­ta avun moneen sai­rau­teen ja yh­dek­sän kuu­kau­den aikana vaa­te­ko­ko­kin on pie­nen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti

12.06.2021 18:00
Tilaajille

Ky­syim­me Tyr­nä­vän ter­veys­kes­kuk­sen vs. joh­ta­val­ta lää­kä­ril­tä laih­du­tus­leik­kauk­sis­ta: "Leik­kaus­hoi­to edel­lyt­tää vä­hin­tään kuuden kuu­kau­den mit­tais­ta pe­rin­teis­tä pai­non­hal­lin­taa ja pysyviä elä­män­ta­pa- ja syö­mis­ta­pa­muu­tok­sia"

09.06.2021 07:43
Tilaajille