Tilaajille

Hau­ru­ky­län kier­to­ta­lous­ky­läs­tä tehdyt va­li­tuk­set hy­lät­tiin – alueen infran suun­nit­te­le­mi­nen alkaa vä­lit­tö­mäs­ti

Teitä ja muuta infraa päästään rakentamaan aikaisintaan ensi vuonna.

Tyrnävä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Haurukylän kiertotalouskylän asemakaavasta tehdyn valituksen. Valittajat eivät anoneet hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten kaava saa lainvoiman.

Haurukylän kiertotalouskylän asemakaavasta valitti kolme alueen asukasta.