Tilaajille

Ran­ta­ky­lään suun­nit­teil­la louhos ja murs­kaa­mo – tie lou­hok­sel­le ve­det­täi­siin ka­si­tien kautta

Louhinnan päätyttyä Mätässuolle muodostuisi virkistyskäyttöön sopiva vesiallas.

Liminka

Limingan Rantakylään Mätässuolle on suunnitteilla noin 11 hehtaarin suuruinen louhos- ja murskausalue. Kempeleläinen Kamrock Oy hakee alueelle maa-aineslupaa eloperäisen aineksen, moreenin ja kalliokiviaineksen ottoon sekä ympäristölupaa kallion louhintaan ja murskaukseen sekä ruokamullan valmistamiseen. Hakemusasiakirjat ovat parhaillaan nähtävillä.

Alueelta on tarkoitus louhia noin miljoona kuutiota kalliokiviainesta, 100 000 kuutiota moreenia ja 10 000 kuutiota eloperäisiä maa-aineksia kymmenen vuoden ajan. Kalliomursketta tuotettaisiin 300 000 – 500 000 tonnia vuodessa. Ottoalueen länsi- ja pohjoispuolista, noin neljän hehtaarin aluetta käytetään tukitoiminta-alueena.