NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pe­rä­me­ren ran­ta­nii­tyil­le Eu­roo­pan mai­se­ma­pal­kin­non kun­nia­mai­nin­ta - lampaat ja lehmät pitävät yllä pe­rin­ne­mai­se­maa

"Kunniamaininta todistaa rantaniittyjen hoidon merkityksen ja tärkeyden."

-
Kuva: Vesa Joensuu

Perämeren rantaniittyjen hoitohanke palkittiin Euroopan neuvoston maisemapalkinto -kilpailussa. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttama.

Perämeren arvokkaiden rantaniittyjen maisemaa ja luontoa on hoidettu pitkäkestoisella ja laajamittaisella yhteistyöllä. Hankkeen ansiosta umpeenkasvaneita alueita on kunnostettu ja palautettu laidunnuksen piiriin yhteensä jo 4 000 hehtaaria.

Maisemapalkinto liittyy Euroopan neuvoston maisemayleissopimukseen, jolla edistetään maisemanhoitoa, -suojelua, ja -suunnittelua. Kunniamaininta on tunnustus esimerkillisistä, maisemanhoitoa edistävistä toimenpiteistä.

Perämeren rantaniittyjen hoitohanke edusti Suomea kilpailussa Euroopan neuvoston maisemapalkinnosta, koska se valittiin Suomen parhaaksi maisemahankkeeksi 2020. Ympäristöministeriö etsii Suomen parasta maisemahanketta joka toinen vuosi.

– Perämeren rantaniityt ovat Suomen laajimpia ja maisemaltaan sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta ainutlaatuisia. Hanke osoittaa, että luonnonhoidossa voidaan saavuttaa mittavia tuloksia viranomaisten sekä paikallisten karjatilojen ja maaseutuyrittäjien yhteistyöllä. Hienoa, että tämä pitkäjänteinen työ sai nyt kansainvälisen tunnustuksen, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

Kujalan tilan lehmät Hailuodossa ovat hoitaneet Hailuodon rantaniittyjä jo pitkään.
Kujalan tilan lehmät Hailuodossa ovat hoitaneet Hailuodon rantaniittyjä jo pitkään.
Kuva: Susanna Tikka

– Kunniamaininta todistaa Perämeren rantaniittyjen hoidon merkityksen ja tärkeyden. Yhteinen tahtotila ja sinnikäs yhteistyö ovat tuottaneet tulosta, jota rantaniittyjen hoidon käynnistyessä pienimuotoisesti 1990-luvun alussa ei olisi voinut uskoa mahdolliseksi. Hankkeen alussa ranta-alueiden hoidolle kehitetty toimintamalli on sovellettavissa myös muualla Suomessa ja EU:n alueella, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Jonas Liimatta kertoo.

Euroopan neuvoston maisemapalkinnon sai tänä vuonna Italian hanke, jossa kunnostettiin Bergamon kaupungin läheisyydessä historialtaan ja luonnoltaan monimuotoista aluetta luostareineen. Maisemapalkinnon lisäksi jaettiin kunniamaininnat viidelle hankkeelle, joista Perämeren rantaniittyjen hoitohanke oli yksi. Kilpailuun osallistui yhteensä 12 hanketta ympäri Eurooppaa.

Euroopan neuvoston maisemapalkinto myönnetään seuraavan kerran vuonna 2023. Eurooppalainen maisemayleissopimus on voimassa 40 maassa, Suomessa vuodesta 2006.