Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Ystävyys
Viimeisin tunti
Kempeleessä kehitetty deittisovellus menee suoraan asiaan – Marko Savolainen sai idean uuvuttuaan Tinderiin

Kem­pe­lees­sä ke­hi­tet­ty deit­ti­so­vel­lus menee suoraan asiaan – Marko Sa­vo­lai­nen sai idean uu­vut­tuaan Tin­de­riin

11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Petran ja Marien ystävyys on kestänyt varhaislapsuudesta lähtien – "Tapahtuu mitä tapahtuu, me tulemme aina pitämään yhtä"

Petran ja Marien ys­tä­vyys on kes­tä­nyt var­hais­lap­suu­des­ta lähtien – "­Ta­pah­tuu mitä ta­pah­tuu, me tulemme aina pi­tä­mään yhtä"

14.02.2024 06:00
Tilaajille
Kun puhut toisesta ihmisestä silloin, kun hän ei ole paikalla, kerro asia niin kuin hän olisi paikalla

Kun puhut toi­ses­ta ih­mi­ses­tä sil­loin, kun hän ei ole pai­kal­la, kerro asia niin kuin hän olisi pai­kal­la

03.02.2024 18:00
Varjakkalaiset Airi ja Anneli löysivät työyhteisöstä elämänmittaisen ystävyyden – "Oli todella tarkkaa, että kirveellä sai iskettyä juuri oikeaan kohtaan kylkiluiden väliin", Anneli muistelee

Var­jak­ka­lai­set Airi ja Anneli löy­si­vät työ­yh­tei­sös­tä elä­män­mit­tai­sen ys­tä­vyy­den – "Oli todella tark­kaa, että kir­veel­lä sai is­ket­tyä juuri oikeaan kohtaan kyl­ki­lui­den vä­liin", Anneli muis­te­lee

09.09.2023 06:00
Tilaajille
Ystävyys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ys­tä­vyys

16.02.2023 13:36
Tilaajille
Ystävän mietiskelyt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ystävän mie­tis­ke­lyt

16.02.2023 13:40
Tilaajille
Hyvää ystävänpäivää – Gallupin mukaan ystävää voi kuvata kaikilla positiivisilla adjektiiveilla

Hyvää ys­tä­vän­päi­vää – Gal­lu­pin mukaan ystävää voi kuvata kai­kil­la po­si­tii­vi­sil­la ad­jek­tii­veil­la

14.02.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleläisten Minnan ja Maaretin ystävyydestä ei naurua, hysteriaa, tukea tai turvaa puutu – millainen on 41-vuotiaiden ystävysten tarina?

Kem­pe­le­läis­ten Minnan ja Maa­re­tin ys­tä­vyy­des­tä ei naurua, hys­te­riaa, tukea tai turvaa puutu – mil­lai­nen on 41-vuo­tiai­den ys­tä­vys­ten tarina?

06.02.2023 17:00
Tilaajille
Ystävyyden rakentaminen voi jännittää sekä pelottaa, vaatia rohkeutta, uskaltamista ja ennakkoluulojen karistamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ys­tä­vyy­den ra­ken­ta­mi­nen voi jän­nit­tää sekä pe­lot­taa, vaatia roh­keut­ta, us­kal­ta­mis­ta ja en­nak­ko­luu­lo­jen ka­ris­ta­mis­ta

12.10.2022 13:29
Tilaajille
Kukkapaketin käärimisestä alkoi ystävyys, jonka syntymisessä oli apuna Rantalakeuskin – Iltavirkkujen suhde on syventynyt nopeasti

Kuk­ka­pa­ke­tin kää­ri­mi­ses­tä alkoi ys­tä­vyys, jonka syn­ty­mi­ses­sä oli apuna Ran­ta­la­keus­kin – Il­ta­virk­ku­jen suhde on sy­ven­ty­nyt no­peas­ti

17.07.2022 18:00
Tilaajille
Kunpa ihmiset ymmärtäisivät, että yhdessä saa paljon enemmän aikaan, kuin yksin ilkeilemällä, Tiina toivoo
Kolumni

Kunpa ihmiset ym­mär­täi­si­vät, että yhdessä saa paljon enemmän aikaan, kuin yksin il­kei­le­mäl­lä, Tiina toivoo

03.11.2021 06:00
Tilaajille
Meistä jokainen on toimivan ystävyyden arvoinen, muistuttaa päätoimittaja-Sauli
Pääkirjoitus

Meistä jo­kai­nen on toi­mi­van ys­tä­vyy­den ar­voi­nen, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li

10.02.2021 06:15
Tilaajille